Weekly Motivation “Do things right, and do the right thing”.

Lahat tayo ay may mga pinagdaanan nitong mga nakaraang linggo. It is not enough to be busy, we really have to know what we're really busy about.
Kailangan alam natin kung ano yung kailangan natin i-prioritize, at unahin. 'Yung mga responsibilities natin at 'yung mga dapat nating gawin.
There are three priorities na pwede natin gamitin as our guide:
- Priorities in life
- Priorities in household
- Priorities in workplace
We will be able to live our life if we manage our priorities right. Do things right, and do the right thing.
God bless us all and mag-iingat tayong lahat.