City Resolutions (88-01 to 99-169)

Page  [1]  2  3  4  5  6  7  

(Kindly click on page numbers to view more resolutions.)


SEARCH:

Resolution No. 88-01
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NG PAGKAKAROON NG REGULAR NA PULONG ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA GAGANAPIN TUWING ARAW NG LUNES NG BAWAT BUWAN.
Date Approved: 1988-02-08
Resolution No. 88-03
Title: HINIHILING ANG PAGPAPATIBAY NG METRO MANILA COMMISSION SA KAPASIYAHAN BILANG 3 TAON 1988 NA PINAGTIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NUONG PANG-ANIM NA PANGKARANIWANG PULONG NA GINANAP NOONG LUNES, MARSO 14 HINGGIL SA PAGBABAYAD NG ISANG ILAW TRAPIKO NA IKINABIT S
Date Approved: 1988-03-14
Resolution No. 88-05
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG HALAGANG DALAWANG LIBONG PISO (P2,000.00) BILANG TULONG SA GAGANAPING PANANALAPI NG APAT (4) NA ATLETA NA TAGA-MUNTINLUPA NA NAPILI NA MAKAKASAMA NG GRUPO NA KAKATAWAN SA BUONG KALAKHANG MAYNILA SA LARONG ‘SOFTBALL’ SA GAGAWIN
Date Approved: 1988-03-14
Resolution No. 88-07
Title: HINIHILING ANG PAGPAPATIBAY NG METRO MANILA COMMISSION SA KAPASIYAHAN BILANG 4 TAON 1988 NA PINAGTIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NOONG PITONG PANGKARANIWANG PULONG NA GINANAP NOONG LUNES MARSO 21 HINGGIL SA PAGBILI NG ISANG SASAKYAN SA TANGGAPAN NG PUNONGBAYAN
Date Approved: 1988-03-21
Resolution No. 88-08
Title: KAPASIYAHAN NA NAGKAKAROON NG ‘RULES OF PROCEDURE’ ANG SANGGUNIANG BAYAN UPANG MAGING GABAY SA KANILANG MGA TANGI O REGULAR NA PAGPUPULONG SA PAGBABATAS.
Date Approved: 1988-03-21
Resolution No. 88-09
Title: KAPASIYAHAN NA GINAGAWANG SISTER TOWN (KAPATID NA BAYAN) ANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG BAYAN NG PARAÑAQUE.
Date Approved: 1988-04-04
Resolution No. 88-12
Title: KAPASIYAHANG PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG KAHILINGAN NG MGA KABATAAN SA LAKEVIEW HOMES SUBDIVISION, MUNTINLUPA, METRO MANILA, NA MAGKAROON NG ISANG (1) BASKETBALL GOAL SA KANILANG LUGAR. ITO AY NAGKAKAHALAGA NG TATLONG LIBO TATLONG DAAN AT LIMAMP
Date Approved: 1988-04-05
Resolution No. 88-13
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG KAHILINGAN NG MAMAMAYAN NG UPPER PRINZA, POBLACION HINGGIL SA PAGSASAGAWA NG ISANG TULAY NA KAHOY SA NASABING LUGAR.
Date Approved: 1988-04-11
Resolution No. 88-14
Title: KAPASIYAHAN NA MAGSASAGAWA NG PAGBILI NG MGA SANDATANG PUMUPUTOK (FIREARMS) PARA SA MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN AT ANG MGA PUNO NG BAWAT DEPARTAMENTO NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA BILANG SANGGALANG AT PROTEKSIYON SA SARILI SA PAGTUPAD SA TUNGKUL
Date Approved: 1988-04-18
Resolution No. 88-15
Title: KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY NG PAGPAPAGAWA NG ISANG OPEN CANAL SA BRGY. CUPANG, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA..
Date Approved: 1988-04-25
Resolution No. 88-16
Title: KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY NG PAGPAPAGAWA NG ISANG OPEN CANAL SA BARANGAY CUPANG MUNTINLUPA KALAKHANG MAYNILA
Date Approved: 1988-04-25
Resolution No. 88-17
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGDAGDAG NG SUWELDO NG PUNONGBAYAN, PANGALAWANG PUNONGBAYAN AT SAMPUNG MGA KONSEHALES AYON SA MMC EXECUTIVE NO. 87-08 NA NAGKABISA NOONG MARSO 1, 1987.
Date Approved: 1988-04-25
Resolution No. 88-18
Title: KAPASIYAHAN NG PAGLALAAN NG HALAGANG GUGULIN SA PAGBILI NG DALAWPUNG (20) PULUTONG NG “SPORTS KIT” NA KINABIBILANGAN NG BASKETBALL, VOLLEYBALL, TABLE TENNIS SET AT CHESS SET NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA LIBO WALONG DAANG PISO (P6,800).
Date Approved: 1988-05-03
Resolution No. 88-19
Title: KAPASIYAHAN NA MAGLAGAY NG ‘PORTRAIT OIL PAINTING’ SA KASALUKUYAN AT DATING MGA PUNONGBAYAN NG MUNTINLUPA SA BULWAGAN AT IKALAWANG PALAPAG NG GUSALI NG PAMAHALAANG BAYAN.
Date Approved: 1988-05-09
Resolution No. 88-20
Title: KAPASIYAHAN PARA SA PAG-‘EEXPROPRIATE’ NG LUPANG KILALAGYAN NG BULI ELEMENTARY SCHOOL AT ANG PAGBIBIGAY NG KARAPATAN SA PUNONGBAYAN UPANG MAGHARAP NG KASONG ‘EXPROPRIATION PROCEEDING’ SA NABANGGIT NA LUPA.
Date Approved: 1988-05-23
Resolution No. 88-22
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG PAGPAPATAYO, PAG-IINSTILA NG 3 POSO ARTESYANO SA IBA’T-IBANG LUGAR SA BAYAN NG MUNTINLUPA, UPANG MAIBIGAY ANG PANGANGAILANGAN SA TUBIG NG MGA MAMAMAYANG LUBHANG UMAASA DITO.
Date Approved: 1988-06-13
Resolution No. 88-25
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG PAGKUKUMPUNI NG GEMINI SEDAN NA MAY PLAKANG SCE-867 PARA SA ‘BUDGET OFFICER’ SA HALAGANG TATLUMPU’T WALONG LIBO PITONG DAAN ANIMNAPU’T LIMANG PISO (P38,765.00)
Date Approved: 1988-06-13
Resolution No. 88-26
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATATAG NG ‘MUNTINLUPA DRUG ABUSE PREVENTION COUNCIL’ NA NAGSASAGAWA NG MGA PARAAN AT PAG-AARAL UPANG MATIGIL ANG PANG-AABUSO SA IPINAGBABAWAL NA GAMOT.
Date Approved: 1988-06-13
Resolution No. 88-27
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATATAG NG ‘MUNTINLUPA ANTI-VICE TEAM’ UPANG MAGSAGAWA NG PAGSISIYASAT AT KAUKULANG PAGKILOS SA ANUMANG KATIWALIAN NA ISINASAGAWA SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1988-06-13
Resolution No. 88-28
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG ‘SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 1’ INFRASTRUCTURE FUND SA HALAGANG APAT NA RAANG SIYAM NA PUNG LIBO APAT NA DAANG PISO (P490,400.00) ‘SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2 GENERAL FUND SERIES OF 1988’ SA HALAGANG LIMANG M
Date Approved: 1988-06-20
Resolution No. 88-29
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG ‘SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 3 GENERAL FUND SERIES OF 1988’ SA HALAGANG ISANG MILYON PITUMPU’T TATLONG LIBO ISANG DAAN ANIMNAPUNG PISO (P1,073,160.00) HINGGIL SA ‘REALIGNMENT OF NON-COMMUTABLE ALLOWANCES’ P
Date Approved: 1988-06-20
Resolution No. 88-31
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NG PANUKALANG GUGUGULING PANANALAPI PARA SA CITIZEN ADVISORY COMMISSION AGAINST GRAFT AND CORRUPTION (ANTI-GRAFT BOARD) NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA SA TAONG 1988
Date Approved: 1988-06-24
Resolution No. 88-32
Title: KAPASIYAHAN NA KINOKONDENA ANG HINDI MAKA-DIYOS AT HINDI MAKATAONG PAGPASLANG KAY G. ALBINO A. PARADINA ANG ATING DEVELOPMENT PLANNING OFFICER AT TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA KANYANG NAIWANG MGA MAHAL SA BUHAY
Date Approved: 1988-06-27
Resolution No. 88-33
Title: KAPASIYAHAN SA PAGPAPAGAWA NG OPEN CANAL SA MONTILLANO STREET PAPUNTANG ANNEX COMPOUND SA ALABANG NA NAGKAKAHALAGA NG LIMAMPU’T ANIM NA LIBO LIMANG DAAN ANIMNAPU’T SIYAM NA PISO AT DALAWAMPU’T LIMANG SENTIMOS (P56,569.25)
Date Approved: 1988-06-27
Resolution No. 88-36
Title: KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPAGAWA NG OPEN CANAL SA PUROK I, MENDIOLA ST., ALABANG NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG SAAN ANIM NA LIBO DALAWANG DAAN ANIMNAPU’T TATLONG PISO AT TATLUMPU’T DALAWANG SENTIMOS (P106,263.32)
Date Approved: 1988-07-04
Resolution No. 88-37
Title: KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPAAYOS NG BARANGAY PLAZA NG BULI NA NAGKAKAHALAGA NG ANIMNAPU’T LIMANG LIBO TATLONG DAANG PISO (P65,300.00)
Date Approved: 1988-07-11
Resolution No. 88-38
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA LAHAT NG PUNONGBARANGAY NA ATASAN ANG LAHAT NG ‘POLICE AIDES’ NA MAGSUOT NG KAUKULANG UNIPORME AT NASA TAKDANG DESTINO AT BIGYAN NG SIPI ANG SANGGUNIANG BAYAN NG KANI-KANILANG TAKDANG GAWAIN O DESTINO
Date Approved: 1988-07-11
Resolution No. 88-39
Title: DALAWANG KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA STATION COMMANDER, LT. COL. SILVESTRE ROSAURO NA MAGING ‘HIGHLY VISIBLE AND IN PROPER UNIFORM’ ANG MGA PULIS SA IBA’T-IBANG UPANG MAPANGALAGAAN ANG KAAYUSAN AT KATAHIMIKAN SA BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1988-07-11
Resolution No. 88-40
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NG GUGUGULING PANANALAPI SA PAGPAPAAYOS NG BARANGAY HALL AT DAY CARE CENTER SA SITIO MASAGANA, PUROK XI, ALABANG MUNTINLUPA KALAKHANG MAYNILA SA HALAGANG PITONG LIBO LIMANG ANIMNAPU’T APAT NA PISO AT LABING APAT NA SENTIMOS (7,56
Date Approved: 1988-07-11
Resolution No. 88-41
Title: KAPASIYAHAN NA BINIGYAN NG KARAPATAN NG LUMAHOK ANG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA MINUTE PHASE II FRINGE PROGRAM
Date Approved: 1988-07-12
Resolution No. 88-42
Title: KAPASIYAHAN NA BINIGYAN NG INSENTIBO ANG MGA ‘APPREHENDING UNITS’ NA NAKAHULI SA LUMABAG SA KAUTUSANG BAYAN BILANG 88-01 (PAGBABAWAL SA MAHAHALAY AT MALALASWANG PALABAS); KAUTUSANG BAYAN BILANG 88-09 (OBSTRUCTION OF TRAFFIC AND LOADING AND UNLOADING IN PR
Date Approved: 1988-07-18
Resolution No. 88-42A
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG INSENTIBO ANG MGA ‘APPREHENDING UNITS’ AT MGA ‘APPREHENDING OFFICERS’ NA NAKAHULI SA MGA LUMABAG SA KAUTUSANG BAYAN BILANG 88-01 (PAGBABAWAL SA MAHAHALAY AT MALALASWANG PALABAS); KAUTUSANG BAYAN BILANG 88-09 (OBSTRUCTION OF TR
Date Approved: 1988-12-28
Resolution No. 88-43
Title: KAPASIYAHAN NA PINATUTUNAYAN ANG PAGHIRANG KAY G. RAUL R. CORRO BILANG KALIHIM NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1988-08-01
Resolution No. 88-45
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPAWALANG BISA SA KONTRATA UPANG MANGASIWA AT MAGPALAKAD NG BAGONG PAMILIHANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA NILAGDAAN NOONG IKA-2 NG SETYEMBRE 1985; BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONGBAYAN NA GUMAWA NG HAKBANG ALINSUNOD SA
Date Approved: 1988-02-08
Resolution No. 88-46
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY KARAPATAN SA PUNONGBAYAN AT INGAT-YAMAN O PANG. PUNONGBAYAN AT INGAT-YAMAN NA MAGBUKAS NG ISANG ‘SPECIAL ACCOUNT’ SA METRO BANK ALABANG BRANCH AT KARAPATAN NA LUMAGDA PARA SA NASABING ‘SPECIAL ACCOUNT’ ALINSUNOD SA KAPASIYAHAN BI
Date Approved: 1988-02-08
Resolution No. 88-47
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATADHANA NA ANG LAHAT NG MAY PUWESTO O TINDAHAN SA NEW MUNTINLUPA PUBLIC MARKET AY KINAKAILANGANG MAGPATALA AT MAGBAYAD SA INGAT-YAMAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA METRO MANILA NG KAUKULANG UPA ALINSUNOD SA KAPASIYAHAN BILANG 45 N
Date Approved: 1988-08-01
Resolution No. 88-48
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA MGA NARARAPAT NA AHENSIYA NG PAMAHALAAN ANG PAGHIRANG KAY G. EDUARDO A. ALON BILANG PERMANENTENG INGAT-YAMAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA KALAKHANG MAYNILA
Date Approved: 1988-09-12
Resolution No. 88-49
Title: PAGTANGKILIK SA PANGANGALAGA NG MGA MAMIMILI NA MAGING BAHAGI NG TAUNANG PROGRAMA NG GOBYERNO PARA SA BAYAN NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1988-09-22
Resolution No. 88-50
Title: KAPASIYAHAN NA KINOKONDENA ANG HINDI MAKATAO AT HINDI MAKATARUNGAN AT MAKATWIRANG PAGLUSOB AT PAMAMARIL NA ISINAGAWA NG MGA MIYEMBRO NG P.C. SPECIAL ACTION FORCE NA NAKATALAGA SA CAMP BAGONG DIWA, BICUTAN TAGUIG KALAKHANG MAYNILA SA PUNONG HIMPILAN NG PUL
Date Approved: 1988-09-26
Resolution No. 88-51
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY NG PANGGASTOS (ALLOWANCE) PARA SA TRANSPORTASYON AT PAKIKIPAGKINATAWAN (REPRESENTATION) SA MGA PINUNO NG TANGGAPAN NA SINA G. RAUL CORRO BILANG KALIHIM NG SANGGUNIANG BAYAN, DR. VIRGILIO ABAD, BILANG PINUNO NG KALUSU
Date Approved: 1988-09-26
Resolution No. 88-52
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG MALUGOD AT TAOS-PUSONG PASASALAMAT SA NAPAKABILIS AT MAAGANG PAG-AKSYON NA ISINAGAWA NG MATATAAS NA PINUNO NG PAMAHALAAN SA NANGYARING KARAHASAN NA ISINAGAWA NG ILANG MIYEMBRO NG PC SPECIAL ACTION FORCE SA PUNONG HIMPILAN NG P
Date Approved: 1988-09-26
Resolution No. 88-53
Title: KAPASIYAHAN SA PAGLALAGAY NG ISANG (1) OVERHEAD WATERTANK PARA SA GUSALI NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA NAGKAKAHALAGA NG APATNAPU’T WALONG LIBONG PISO, PITONG DAAN TATLUMPU’T DALAWANG PISO AT APATNAPUNG SENTIMO (P48,732.60).
Date Approved: 1988-09-29
Resolution No. 88-54
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NA PAGBILI NG DALAWANG (2)  COMPUTER MACHINES PARA SA PAMAHALAAN BAYAN NG MUNTINLUPA SA HALAGANG P93,522.00 AT ANG MGA KAGAMITAN NITO SA HALAGANG P10,478.00 SA KABUUANG HALAGANG P110,000.00
Date Approved: 1988-10-10
Resolution No. 88-55
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG DALAWANG DAANG LIBONG PISO (P200,000.00) NA UPA SA SERBISYO NG PLANNERS AND PARTNERS NA MAGSASAGAWA NG PAGHAHANDA O PAGBABALANGKAS PARA SA PLANO NG PAGSULONG AT PAG-UNLAD NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1988-10-10
Resolution No. 88-56
Title: KAPASIYAHAN NA ITINATAKDA ANG IKA-19 NG DISYEMBRE NG BAWAT TAON BILANG “ARAW NG MUNTINLUPA”.
Date Approved: 1988-10-10
Resolution No. 88-57
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG PANGGANYAK O INSENTIBO HA HALAGANG ISANG LIBONG PISO (P1,000.00) SA MGA ALAGAD NG BATAS (POLICEMEN) AT BANTAY-SUNOG (FIREMEN) NA NAKATALAGA SA BAYAN NG MUNTINLUPA NA NATAAS NG RANGGO O KATUNGKULAN.
Date Approved: 1988-10-10
Resolution No. 88-58
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI SA MGA NAULILA AT YUMAONG DATING PUNONG-BAYAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA NA SI KGG. BONIFACIO TICMAN.
Date Approved: 1988-10-12
Resolution No. 88-59
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING KINA KGG. JUANITO FERRER, KALIHIM NG KAGAWARAN NG PAGAWAING BAYAN AT LANSANGANG BAYAN, KGG, GREGORIO ALVAREZ, UNDER SECRETARY AT ENGINEER EUGENIO MANALO, REGIONAL DIRECTOR SA NCR, NA MABILISANG IPAKONKRETO ANG LANSANGANG BAYAN NI
Date Approved: 1988-10-17
Resolution No. 88-60
Title: KAPASIYAHAN NA ITINATAKDA ANG IKA-4 NA BUWAN NG PEBRERO NG BAWAT TAON BILANG “ARAW NG KALAYAAN  NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1988-10-17
Resolution No. 88-61
Title: KAPASIYAHAN NA PAGKUKUMPUNI NG SASAKYAN (OPEL REKORD) NA NAKATALAGA SA TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN SA HALAGANG LIMAPU’T DALAWANG LIBO AT PITUMPU’T SIYAM NA PISO (P52,079.00).
Date Approved: 1988-10-24
Resolution No. 88-65
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NG PANININGIL O PANGONGOLEKTA NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA HALAGANG DALAWANG PISO (P2) SA BAWAT PILA O BIYAHE NG MGA PAMPASAHERONG DYIP NA PUMAPASOK AT NAGSASAKAY NG MGA PASAHERO SA ALABANG JEEPNEY TERMINAL; SA BAWAT MAS
Date Approved: 1988-11-14
Resolution No. 88-66
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NG PAGBIBIGAY NG GANTIMPALANG SALAPI SA MGA LUMAHOK AT MAGWAWAGI SA PATIMPALAK NA BINIBINING MUNTINLUPA SA HALAGANG PITUMPU’T ISANG LIBONG PISO (P71,000.00).
Date Approved: 1988-12-05
Resolution No. 88-67
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA  NG PAGBIBIGAY NG HALAGANG ISANG LIBONG PISO (P1,000.00) PARA SA KATAPUSANG TAONG PANGGANYAK O INSENTIBO (INCENTIVE) SA MGA ALAGAD NG BATAS (POLICEMEN) AT MGA BANTAY-SUNOG (FIREMEN) NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA KABUUANG
Date Approved: 1988-12-05
Resolution No. 88-68
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG SUPPLEMENTAL BUDGET BILANG 5 SA HALAGANG TATLONG MILYON, PITONGDAAN LIMAMPU’T PITONG LIBO, LIMANGDAAN SIYAMAPU’T SIYAM NA PISO (P3,757,599.00) AT SUPPLEMENTAL BUDGET BILANG 2 NA HALAGANG APAT NA DAAN TA
Date Approved: 1988-12-22
Resolution No. 88-69
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG  PAGLALAGAY NG HINTAYAN AT SAKAYAN (PARADAHAN) NG MGA PAMPASAHERONG BUS SA ILALIM NG ALABANG VIADUCT SA MAY DAKONG HILAGA NA MALAPIT SA BANTAYOG NG KIWANIS CLUB OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1988-12-22
Resolution No. 88-70
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG POSISYON SILANG “AMBASSADRESS OF GOODWILL” NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG HIHIRANGING BINIBINING MUNTINLUPA AT BIBIGYAN NG HALAGANG DALAWANG LIBONG PISO (P2,000.00) BAWAT BUWAN SA LOOB NG ISANG (1) TAON BILANG “HONORARI
Date Approved: 1988-12-28
Resolution No. 89-100a
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PANGUNANG SUPPLIMENTAL BUDGET SA CALENDAR YEAR 1989 SA ILALIM NG GENERAL FUND SA HALA-GANG TATLONG DAAN PITUMPU’T APAT NA LIBONG PISO (P374, 000) ALINSUNOD SA PAGKA-KASUNOD NA PAGKAKAGASTU
Date Approved: 1989-05-22
Resolution No. 89-101
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONG BAYAN NG MUNTINLUPA UPANG MAKIPAGKASUNDO, MAMAGITAN AT SUMALI SA MGA KASUNDUAN SA PAG-PAPAHIRAM AT IBA PANG MGA KASUNDUAN NA UKOL AT NAAAYON SA PAGPAPATUPAD NG MINUTE II-FRINGE PROGRAM.
Date Approved: 1989-05-22
Resolution No. 89-102
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING ANG PAGPIGIL NG PAGSUSUBASTA NG NATIONAL POWER CORPORATION SA PUBLIKO NG MGA LUPANG NASA ILALIM AT KARATIG NG NPC TOWER NA MALAPIT SA LIWASAN NG MGA BAYANI SA ALABANG.
Date Approved: 1989-05-22
Resolution No. 89-103
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG PAGKILALA ANG KAGITINGAN AT KATAPANGAN NA IPINAMALAS NI PATROLMAN MARLON DUCOT NG LAKAS NG PULISYA NG MUNTIN-LUPA.
Date Approved: 1989-05-29
Resolution No. 89-104
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG PASASALAMAT ANG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA KAY INHINYERO EUGENIO D. MANALO, DIREKTOR, NATIONAL CAPITAL REGION (NCR), KAGAWARAN NG PANGAWAIN AT LANSANGANG BAYAN.
Date Approved: 1989-06-05
Resolution No. 89-105
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KGG. WIGBERTO TAÑADA, SENADOR NG PILIPINAS NA MAKAPAGLAAN NG HALAGANG P1.35M PARA SA PAGPAPAGAWA NG PAAGUSAN NG TUBIG (DRAINAGE SYSTEM) SA EAST SERVICE ROAD, MSDR, CUPANG, MUNTINLUPA, SA ILALIM NG ‘INTER-REGIONAL DEVELOPMENT F
Date Approved: 1989-06-13
Resolution No. 89-107
Title: KAPASIYAHAN PARA SA PAMBAYANG PAGSUSUBASTA NG NATITIRANG LUPA SA MAY ALABANG FLEA MARKET/JEEPNEY TERMINAL SA MAY BARANGAY ALABANG.
Date Approved: 1989-06-19
Resolution No. 89-108
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KAGAWARAN NG PAGAWAIN AT LANSANGANG BAYAN NA ANG KONTRATISTA, ANG WCT ENTERPRISES AND CONSTRUCTION DEVELOPMENT NA MA-BLACK LIST DAHIL SA MGA PAGLABAG SA KASUNDUAN AT DI MAAYOS NA PAGSASAGAWA NG MGA PAGAWAING IPINAGKALOOB SA KA
Date Approved: 1989-06-26
Resolution No. 89-109
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA PUNONG BAYAN ANG MADALIANG PAGSASARA NG MUNTINLUPA COLISEUM (SABUNGAN) NA MATATAGPUAN SA TABI NG PAMBANSANG LANSANGAN, BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA, AYON SA REKOMENDASYON NG TANGGAPAN NG INHINYERIYA DAHIL SA
Date Approved: 1989-07-03
Resolution No. 89-110
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI KAY KONSEHAL RUFINO B. JOAQUIN AT SA BUONG PAMILYA NG YUMAONG SI G. FILOMENO JOAQUIN.
Date Approved: 1989-07-03
Resolution No. 89-111
Title: KAPASYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG SUPPLEMENTAL BUDGETS PARA SA CALENDAR YEAR 1989 SA ILALIM NG GENERAL AT INFRASTRUCTURE FUNDS  SA HALAGANG TATLONG MILYON WALONG DAAN APANAPU’T SIYAM NA LIBO, APAT NA DAAN AT TATLUMPU’T ANIM
Date Approved: 1989-06-10
Resolution No. 89-112
Title: KAPASYAHAN NA TINUTULIGSA NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA, ANG A.D. CONSTRUCTION BILANG KONTRAKTOR NA GUMAGAWA NG PAGSASAAYOS NG LANSANGAN SA MAY ILALIM NG ALABANG VIADUCT, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA
Date Approved: 1989-07-17
Resolution No. 89-113
Title: KAPASYAHAN NA HINIHILING NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA KAY KGG. FELIMON AGUILAR, KINATAWAN NG DISTRITO NG MUNTINLUPA-LASPINAS NA MABIGYAN NG SAPAT NA PONDO ANG ISANG GUSALI NA MAY SAMPUNG (10) SILID ARALAN  PARA SA PAMABAYANG MATAAS NA PAARALAN NG MU
Date Approved: 1989-07-31
Resolution No. 89-114
Title: KAPASYAHAN NSA NAGKAKALOOB NG TULONG-PANANALAPI KINA MA. TERESA DE CASTRO, BB. JINKY RICAZA AT BB. HIYAS GAPIT NG PRISONS JUDO CLUB SA HALAGANG LIMANG LIBONG PISO (P5,000) BAWAT ISA O KABUUANG HALAGA  NA LABINLIMANG PISO (P15,000) BILANG MGA KINATAWAN NG
Date Approved: 1989-08-14
Resolution No. 89-115
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY NG TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI SA MGA  NAULILA NG YUMAONG PUNONG BAYAN NG PATEROS, KALAKHANG MAYNILA NA SI KGG. CESAR BORJA
Date Approved: 1989-09-04
Resolution No. 89-116
Title: KAPASYAHAN NA NAGSASAAD NG PASASALAMAT SA MUNTINLUPA DEVELOPMENT FOUNDATION, INC. (MDF) SA IPINAGKALOOB NA TULONG SA PANANALAPI SA PAMAMAGITAN NG PAGBALIKAT SA PASAHOD NG MGA KARAGDAGANG GURO NG MATAAS NG PAARALAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1989-09-11
Resolution No. 89-117
Title: KAPASYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU’T LIMANG LIBONG PISO (P25,000) PARA SA PROYEKTONG PANGKABUHAYAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1989-09-11
Resolution No. 89-118
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI SA MGA NAULILANG PAMILYA AT KAMAG-ANAKAN NGMGA BIKTIMA NG MALAGIM NA SAKUNA NA NANGYARI SA SITIO SALVACION, BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA NOONG SETYEMBRE 16, 1989.
Date Approved: 1989-09-18
Resolution No. 89-119
Title: KAPASIYAHAN PARA SA PANGSANG-AYON NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PANUKALANG PAGTATAYO NG VOCATIONAL SCHOOL NG DUAL-TECH TRAINING CENTER SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT PAGBIBIGAY KARAPATAN DIN SA SANGGUNIANG BAYAN NA MAKAHANAP NG ISANG PAARALAN O LUGAR N
Date Approved: 1989-09-25
Resolution No. 89-120
Title: KAPASIYAHAN NA IDINEDEKLARA BILANG KALYE NG BARANGAY PUTATAN ANG PANGUNAHING KALSADA SA SOLDIERS’ HILLS SUBDIVISION SA BARANGAY PUTATAN, BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1989-09-25
Resolution No. 89-121
Title: KAPASIYAHAN NA IPINASUSUBASTA ANG BAGONG PAMILIHANG BAYAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PINAKAMATAAS O PINAKAMAGALING NA MANGUNGUPAHAN BASE SA MGA BATAYAN O KONDISYONES NG PAGSUSUBASTA NA NAILATHALA NA SA PAHAYAGAN AT MATAPOS ITO AY BINIBIGYAN NG
Date Approved: 1989-10-02
Resolution No. 89-122
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PASASALAMAT SA MUNTINLUPA DEVELOPMENT FOUNDATION, INC. (MDF) SA PAGKAKALOOB NG ISANG BOXING RING SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NAGKAKAHALAGA NG APATNAPU’T LIMANG LIBONG PISO (P45,000.00).
Date Approved: 1989-10-16
Resolution No. 89-123
Title: KAPASYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PANUKALANG PROYEKTONG APNGKABUHAYAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBO APAT NA RAAN AT TATLONG PISO (10,403.00) BAWAT ISANG BAKLAD (FISH CORRAL) SA LAWA NG LAGUNA NA NASASAKUPAN NG BAYAN
Date Approved: 1989-10-16
Resolution No. 89-124
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGPAPALAWAK (WIDENING) NG KALYE MONTILLANO SA BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1989-10-16
Resolution No. 89-125
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KAWANIHAN NG RENTAS INTERNAS, SA PAMAMAGITAN NI KGG. JOSE ONG, KOMISYONER, NA MABIGYAN NG  ‘TAX EXEMPTION’ ANG MGA KOMPANYA NA NASASAKUPAN O NASA LABAS MAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA SA KANILANG IPAGKAKALOOB NA DONASYON PARA SA PA
Date Approved: 1989-11-13
Resolution No. 89-126
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY  NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 3 PARA SA CALENDAR YEAR 1989 SA ILALIM NG GENERAL FUND SA HALAGANG ISANG MILYON DALAWANG DAAN TATLUMPU’T ISANG LIBO ISANG DAAN WALUMPU’T ISANG PISO (P1,231,181.00)
Date Approved: 1989-11-13
Resolution No. 89-127
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG LAANG-GUGULIN PARA SA PAGDIRIWANG NG LINGGO NG MUNTINLUPA (DISYEMBRE 10-19, 1989) NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN WALUMPU’T LIMANG LIBO AT ISANG DAAN PISO (P285,100.00)
Date Approved: 1989-11-27
Resolution No. 89-128
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG SUPPLEMENTAL BUDGET NO.4 PARA SA CALENDAR YEAR 1989 SA ILALIM NG GENERAL FUND SA HALAGANG ISANG MILYON ISANG DAAN ANIMNAPU’T APAT NA LIBO TATLONG DAAN AT DALAWANGPUNG PISO (P1,164,320.00)
Date Approved: 1989-11-27
Resolution No. 89-129
Title: KAPASIYAHANG NA KINOKONDENA NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG HINDI MAKATAO AT MAKADIYOS NA PAG-AALSA LABAN SA PAMAHALAAN NG MGA ILANG NALILIGAW NG LANDAS NG MIYEMBRO NG SANDATAHANG LAKAS NG PILIPINAS NOONG NAKARAANG IKA-I HANGGANG IKA-9 NG DIS-YEMBR
Date Approved: 1989-12-11
Resolution No. 89-130
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NG PAGSUPORTA AT PANINIWALA SA KATAPATAN AT KAKAYAHAN SA PANUNUNG-KULAN NI KGG. CARLOS G. DOMINGUEZ BILANG KALIHIM NG KAGAWARAN NG PAGKAIN AT PAGSASAKA.
Date Approved: 1989-12-12
Resolution No. 89-71
Title: KAPASIYAHAN NA PINUPURI ANG MAAGANG PAGKAKALUTAS NG KASONG PAGPASLANG KAY G. ROMULO BUNYI II NG MAAGAP NA PAGKILOS, KAGALINGAN AT KAGITINGAN NA ISINAGAWA NG MGA PILING TAUHAN NG PULISYA NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1989-01-06
Resolution No. 89-72
Title: KAPASIYAHAN NA MAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN AT LIMAMPUNG LIBO PISO (P150,000.00) BILANG PAUNANG BAYAD KAY ARCHITECT MARCIANO G. DAVID NG E.C. GOZUM & COMPANY INC., NA AT NAGSAAYOS NG GUSALI NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NOONG TAONG 1983.
Date Approved: 1989-01-09
Resolution No. 89-73
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA NG POSISYONG RECORDS OFFICER SA PAMAHALAANG BAYAN MUNTINLUPA.
Date Approved: 1989-01-16
Resolution No. 89-74
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN ANG PUNONGBAYAN NA GUMAWA NG ‘LETTER OF INTENT’ PARA SA NATIONAL HOME MORTGAGE FINANCE CORPORATION PARA SA BAYAN NG MUNTINLUPA UPANG MAGING PANIMULANG INSTITUSYON (ORIGINATING INSTITUTION) AYON SA NHMFC CIRCULAR NO.
Date Approved: 1989-01-16
Resolution No. 89-75
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG SIYAM NA LIBO ANIM NA DAANG PISO (P9,600.00) PARA SA MGA KAGAMITANG PANG-ILAW SA STO. NINO PLAZA NG BARANGAY POBLACION.
Date Approved: 1989-01-16
Resolution No. 89-76
Title: KAPASIYAHAN NA INUUTOS ANG MADALIANG PAG-AALIS NG AT PAGLILIPAT NG MGA ‘SQUATERS’ SA PALIGID NG MABABANG PAARALAN NG LAKEVIEW AT BINIBIGYAN NG KARAPATAN AT KAPANGYARIHAN ANG PUNONGBAYAN NG GUMAWA NG KAUKULANG AKSIYON NA NARARAPAT AT NAAAYON SA BATAS SA PA
Date Approved: 1989-01-30
Resolution No. 89-77
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG LIBONG PISO (P3,000.00) NA MANGGALING SA PONDO NG ‘SOCIAL AMELIORATION FUND’ NA MAGSISILBING TULONG PARA SA PAGPAPALIBING SA BAWAT ISANG BETERANO SA SASAKABILANG BUHAY NA.
Date Approved: 1989-01-30
Resolution No. 89-77A
Title: KAPASIYAHAN NA INA-AMYEMDAHAN ANG KAPASIYAHAN BILAG 89-77 NA PINAGTIBAY NA NOONG IKA-30 NG ENERO SA KANILANG PANG 45 PANGKARANIWANG PULONG, ANG KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG TATLONG LIBONG PISO (P3,000) SA BAWAT ISANG BETERANONG SASAKABILANG BUHAY
Date Approved: 1989-11-20
Resolution No. 89-78
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000) KAY G. ELPIDIO F. UNTALAN NG BARANGAY CUPANG NA GAGAMITIN SA KANYANG PAGSASANAY AT IBA PANG KAUKULANG GASTUSIN NA MAY KINALAMAN SA KANYANG PAGLAHOK SA MARLBORO TOUR ’89 SA BUWAN NG ABRIL
Date Approved: 1989-01-30
Resolution No. 89-79
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NG PAGBIBIGAY NG HALAGANG PANGGASTOS (ALLOWANCE) SA MGA HUWES (JUDGES) AT MGA TAGAUSIG (FISCALS) NG UNANG DULUGAN NG RIZAL, MAKATI, KALAKHANG MAYNILA SA HALAGANG LIMANG DAANG PISO (P500) BAWAT ISA BUWAN- BUWAN.
Date Approved: 1989-02-06
Resolution No. 89-80
Title: KAPASIYAHAN NA PINATUTUNAYAN ANG MULING PAGHIRANG KAY G. RAUL R. CORRO BILANG KALIHIM NG SANGGUNIANG BAYAN MUNTINLUPA KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1989-02-09
Resolution No. 89-81
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATATAG NG MUNTINLUPA SCHOLARSHIP TRUST FUND.
Date Approved: 1989-02-06
Resolution No. 89-82
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PROYEKTONG PAGPAPAGAWA NG ISANG GUSALI O MARAMING GAMIT NA SENTRO (MULTI-PURPOSE CENTER)PARA SA SANGGUNIANG BAYAN AT IBA PANG TANGGAPAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AYON SA PAGKAKA-INDORSO NG MUNICIPAL DEVELOPMENT COU
Date Approved: 1989-02-06
Resolution No. 89-83
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PASASALAMAT SA MUNTINLUPA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (MCCI) SA KANILANG PAGBIBIGAY NG APAT (4) NA PORTABLE HAND-HELD RADIOS AT TATLONG (3) MOBILE RADIOS NA MAY HUSTONG DAGDAG NA GAMIT AT POWER SUPPLIES PARA MAGAMIT NG MUN
Date Approved: 1989-02-13
Resolution No. 89-84
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PASASALAMAT SA NESTLE PHILIPPINES, INC. SA PAGKAKALOOB NG DALAWANG MOBILE PATROL JEEPNEY SA TANGGAPAN NG PULISYA NG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1989-02-20
Resolution No. 89-85
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGSASALAMAT KAY G. JOHNNY B. SANTOS, PANGULO AT ROELES A. KEUS, PAGKAKALAHATANG TAGAPAMAHALA, KAPWA NG NESTLE PHILIPPINES, INC. SA KANILANG PAGKAKALOOB NG DALAWANG (2) MOBILE PATROL JEEPS SA TANGGAPAN NG PULISYA NG BAYAN NG MU
Date Approved: 1989-02-20
Resolution No. 89-86
Title: KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG MGA KAPITAN NG BARANGAY NG BAYAN NG MUNTINLUPA NA MAGLAGAY NG MGA “SUGGESTION BOXES” SA MGA HAYAG NA LUGAR SA KANILANG NASASAKUPAN.
Date Approved: 1989-02-27
Resolution No. 89-87
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA NG KAUKULANG BILANG SA MGA BAHAY AT GUSALI (NUMBERING OF HOUSES AND BUILDING) NA WALA PANG NUMERO AT PAG-AATAS NG BAGONG BILANG (NUMBERING) SA MGA BAHAY AT MGA GUSALI NA DATI NG MAY NUMERO SA NASASAKUPAN NG BAYAN  MUNTINLUPA.
Date Approved: 1989-02-27
Resolution No. 89-88
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG TULONG NA PANANALAPI SA HALAGANG LABING LIMANG LIBONG PISO (P15,000) SI BB. JEAN J. BUENAVENTURA, NANINIRAHAN SA 308 MENDIOLA ST., PRK. 1 BARANGAY ALABANG BILANG KINATAWAN SA LANGUAGE CENTER TEACHING METHODOLOGY SEMINAR NA GAG
Date Approved: 1989-03-16
Resolution No. 89-89
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KAGAWARAN NG LANGSANGAN AT PAGAWAING BAYAN NG GAWING KONKRETO AT DALAWANG LANDAS (2 LANES) ANG MGA TULAY NA KAHOY SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA TULAD NG MGA SUMUSUNOD: A) TULAY SA PAGITAN NG ALABANG AT CUPANG: B) ALABA
Date Approved: 1989-03-06
Resolution No. 89-90
Title: KAPASIYAHAN NA NAGGAGAWAD NG ‘MAYOR IGNACIO R. BUNYE LEADERSHIP AWARD’ SA MGA NATATANGING MAGSISIPAGTAPOS NA MAG-AARAL NG PAMBAYANG MATAAS NA PAARALAN NG MUNTINLUPA AT PAMBANSANG MATAAS NA PAARALAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1989-03-13
Resolution No. 89-91
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG ISANG LAGAY NA LUPA PARA SA PAGPAPATAYO NG RIZAL TECHNOLOGICAL COLLEGES EXTENSION DITO SA BAYAN NG MUNTINLUPA, NA MAY SUKAT NA DI KUKULANGIN SA DALAWANG HEKTARYA.
Date Approved: 1989-03-13
Resolution No. 89-92
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA DIREKTOR NG KAWANIHAN NG MGA LUPAIN NA MAGSAGAWA NG KAUKULANG ‘RESURVEY’ SA HANGGANANG PAGITAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA AT BAYAN NG PARANAQUE BASE SA MGA DOKUMENTONG KALAKIP NA NAGSASAAD NG SALUNGATAN AT DI-TIYAK NA HANGGANAN NG
Date Approved: 1989-03-13
Resolution No. 89-93
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN AT KAPANGYARIHAN ANG PUNONG-BAYAN NA MAGBUO NG ISANG TANGING KOMITE UPANG PAG-ARALAN AT IPATUPAD ANG LAHAT NG BAGAY NA MAY KINALAMAN SA PINAGTIBAY NA KAPASIYAHAN BILANG 89-87 NA NAGTATALAGA NG BILANG SA MGA BAHAY AT
Date Approved: 1989-03-13
Resolution No. 89-94
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAGUYOD NG ISANG REGULAR NA PAKIKIPANAYAM NG BUONG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA MGA NANINIRAHAN SA BAWAT BARANGAY SA NASASAKUPAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1989-03-13
Resolution No. 89-95
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY NG HALAGANG SAMPUNG LIBONG PISO (P10,000) SA PAMILYA NA MAIIWANAN NG ISANG BARANGAY TANOD NA MAMAMATAY SA PAGTUPAD SA KANYANG TUNGKULIN.
Date Approved: 1989-03-13
Resolution No. 89-96
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPAHINTULUTAN AT KARAPATAN ANG PUNONGBAYAN IGNACIO R. BUNYE NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN PARA SA PAGPAPAGAWA NG ‘RIGHT OF WAY’ AT PAGLALAGAY NG ‘DRAINAGE SYSTEM’ SA MAY BAYANAN NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG DAAN SIYAMNAPU’T ISAN
Date Approved: 1989-04-10
Resolution No. 89-97
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN NG SANGGUNIANG BAYAN SI MANANANGGOL VICTOR D. AGUINALDO UPANG KUMATAWAN SA PAMAHALAANG BAYAN SA LAHAT NG KASONG LEGAL, KASAMA ANG MGA KASO NG MAHIHIRAP NA MAMAMAYAN NA HIMIHINGI NG LIBRENG TULONG NA LEGAL; AT NAH
Date Approved: 1989-04-17
Resolution No. 89-98
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGLALAGAY NG TAKIP SA KANAL NG LANSANGANG DIREKTOR A BUNYE, SR. (KALYE WAWA) SA BARANGAY ALABANG NA NAGKAKAHALAGA NG WALUMPU’T TATLONG LIBO PITONG DAAN LIMAMPU’T PITONG PISO AT APATNAPU’T PITONG SENTIMO (P83,757.47).
Date Approved: 1989-04-17
Resolution No. 89-99
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHIRANG SI G. FLORENCIO G. CIRIACO, JR. BILANG PIRMIHANG PAMBAYANG TAGATASA NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1989-05-22
Resolution No. 90-131
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI NG LAHAT NG MGA KASAPI NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA MGA NAULILA NG YUMAONG DATING PAMBAYANG KALIHIM, EUSTAQUIO AREVALO, SA ILALIM NG PANUNUNGKULAN NG MGA DATING PUNONG BAYAN
Date Approved: 1990-01-19
Resolution No. 90-132
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAHAHAYAG ANG PAGBIBIGAY NG KAUKULANG PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN SA PUNONG BAYAN NA MAGSAGAWA NG LAHAT NA KINAKAILANGANG HAKBANG TUNGO SA IKALULUTAS NG USAPIN HINGGIL SA PAGKAKAUTANG NG MERALCO (Real Property Tax Deficiency Assessment)
Date Approved: 1990-01-29
Resolution No. 90-133
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF FORTY SEVEN MILLION FOUR HUNDRED NINETY THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY THREE PESOS (P47,490,223.00) UNDER THE GENERAL FUND AND THE SUM OF SIX MILLION EIGHT HUNDRED ONE THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY TWO PESOS (P6,801,272.0
Date Approved: 1990-01-29
Resolution No. 90-134
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGKAKAROON NG SARILING ‘MOTORPOOL’ ANG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, AT BILHIN ANG LAHAT NG KAUKULANG KAGAMITAN PARA DITO.
Date Approved: 1990-02-05
Resolution No. 90-135
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI NG LAHAT NG MGA KASAPI NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA MGA NAULILA NG YUMAONG DATING KONSEHAL, DANIEL BUNYI.
Date Approved: 1990-02-12
Resolution No. 90-136
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG ISANG PAHINANG PATALASTAS SA SOUVENIR PROGRAM UPANG BATIIN ANG WOMEN COUNCILOR’S LEAGUE OF THE PHILIPPINES, INC. (WCLPI) SA KANILANG CONVENTION SA HALAGANG P5,000.00 AT HINIHILING SA PUNONGBAYAN NA MABI
Date Approved: 1990-02-12
Resolution No. 90-137
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGKILALA AT PAGPAPAHALAGA KAY MGGL. IGNACIO R. BUNYE, PUNONG BAYAN NG MUNTINUPA, KALAKHANG MAYNILA SA IPINAMALAS NA KATATAGAN NG LOOB SA PAGTATAGUYOD SA LEHITIMONG PAMAHALAAN NOONG NAKARAANG DISYEMBRE 1989 KUDETA.
Date Approved: 1990-02-19
Resolution No. 90-138
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONG BAYAN, MGGL. IGNACIO R. BUNYE, NA IBILI NG GOVERNMENT SECURITIES TULAD NG TREASURY BILLS ANG APATNAPUNG MILYONG (P40 MILLION) PISONG CASH DEPOSIT AT PERFORMACE BOND NG NANALONG BIDDER UPANG ANG TUBO NI
Date Approved: 1990-03-05
Resolution No. 90-139
Title: KAPASIYAHAN SA PAGPAPATIBAY NG PAGPAPAGAWA NG ISANG OPEN CANAL SA PUROK II, BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1990-03-05
Resolution No. 90-140
Title: KAPASIYAHAN NA MAGPAPAHAYAG NG BUONG PAGSUPORTA NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA EXECUTIVE ORDER 392 NG PANGULO NG PILIPINAS NA BINUBUO ANG METROPOLITAN MANILA AUTHORITY (MMA).
Date Approved: 1990-03-05
Resolution No. 90-141
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALAKING PASASALAMAT ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA KAY MGGL. VICTOR D. AGUINALDO, PAMBAYANG MANANANGGOL NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA DAHIL SA KANYANG MATAGUMPAY NA PAGTATANGGOL SA KASONG ANTI-GRAFT NA ISINAMPA NG MG
Date Approved: 1990-03-19
Resolution No. 90-142
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGSANG-AYON AT PAGPAPATUPAD NG CIRCULAR NO. 36 NG JOINT COMMISSION OF LOCAL GOVERNMENT PERSONNEL ADMINISTRATION HINGGIL SA STANDARDIZATION OF COMPENSATION AND POSITION CLASSIFICATION IN THE LOCAL GOVERNMENT.
Date Approved: 1990-03-26
Resolution No. 90-143
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY SA PAGKAKALOOB NG 13TH MONTH PAY AYON SA KAPASIYAHAN BILANG 90-142 ALINSUNOD SA ITINALAGANG SAHOD NG CIRCULAR NO. 36 NG JOINT COMMISSION ON LOCAL GOVERNMENT PERSONNEL ADMINISTRATION HINGGIL SA STANDARDIZATION OF CO
Date Approved: 1990-04-02
Resolution No. 90-144
Title: KAPASIYAHAN NA TINATANGGAP NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG DONASYON NG GONZALO PUYAT & SONS, INC. ANG ISANG LAGAY NA LUPA SA BARANGAY BULI AT BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONG BAYAN, MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA TANGGAPIN SA NGALAN NG SANGGUNIANG
Date Approved: 1990-04-16
Resolution No. 90-145
Title: KAPASIYAHAN HINGGIL SA INIHAING ‘RETIREMENT CLAIM’ NI DATING HUKOM, RODOLFO T. ALLARDE, NG METROPOLITAN TRIAL COURT, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA,SA KABUUANG HALAGANG P240,000.00 BILANG BAHAGI NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SAKALI MAN O SA ILALIM NG
Date Approved: 1990-04-16
Resolution No. 90-146
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG PAGSANG-AYON SA PAGLAHOK NG PAMAHALAANG BAYAN SA MUNICIPAL DEVELOPMENT PROJECT 2 O ANG MMINUTE II – URBAN FRINGE, NA POPONDOHAN NG WORLD BANK.
Date Approved: 1990-04-23
Resolution No. 90-147
Title: APPROVING THE PROJECT LISTING EMBODIED IN MUNICIPAL DEVELOPMENT COUNCIL RESOLUTION ADOPTED ON MAY 7,1990.
Date Approved: 1990-05-21
Resolution No. 90-148
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN AT KAPANGYARIHAN ANG PUNONG BAYAN, MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA HIRANGIN ANG ALAMPAY & MANHIT LAW OFFICES UPANG LITISIN, IPAGTANGGOL AT TUMAYO BILANG MANANANGGOL SA BAWAT AT LAHAT NG KASO NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINL
Date Approved: 1990-05-28
Resolution No. 90-149
Title: KAPASIYAHAN NA INIINDORSO NG SANGGUNIANG BAYAN ANG APLIKASYON NG COUNTRY COMMUNICATIONS NETWORK, INC. NA MAKAPAGLAGAY NG CABLE TELEVISION SYSTEM SA MUNTINLUPA NA ‘NON-EXCLUSIVE IN NATURES’ UPANG MAPAG-IBAYO ANG ‘INFORMATION DISSEMINATION’, ‘EMERGENCY ANNO
Date Approved: 1990-06-11
Resolution No. 90-150
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG SUPPLEMENTAL BUDGET NO. I PARA SA TAONG 1990 SA ILALIM NG INFRASTRUCTURE FUND SA HALAGANG DALAWANG DAAN AT TATLUMPU’T LIMANG LIBO APAT NA DAAN DALAWAMPU’T ISANG PISO (P235,421.00) BILANG PAGTUGON SA ATAS NG KGG. GUILLERMO N. CARAGUE NG REN TUNGKOL SA SALARY STANDARDIZATION NG MGA KAWANI, AT SUPPLEMENTAL BUDGET NO. I SA ILALIM NG GENERAL FUND SA HALAGANG APAT NA MILYON LIMANG DAAN LIMAMPU’T ANIM NA LIBO APAT NA DAAN WALUMPU’T WALONG PISO (P4,556,488.00), ALINSUNOD SA PAGKAKAGASTUSAN: PERSONAL SERVICES, PITONG DAAN AT LIMANG LIBO DALAWANG DAAN DALAWAMPU’T LIMANG PISO (P705,225.00); MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENSES, ANIM NA DAAN SIYAMNAPU’T ANIM NA LIBO TATLONG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P696,350.00); CAPITAL OUTLAY, ISANG MILYON TATLONG DAAN WALUMPU’T PITONG LIBONG PISO (P1,387,000), AT PRIOR YEARS’ OBLIGATION, ISANG MILYON DALAWANG DAAN ANIMNAPU’T PITONG LIBO SIYAM NA DAAN AT LABING TATLONG PISO (P1,267,923).
Date Approved: 1990-06-18
Category: Appropriation
Resolution No. 90-151
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTIBAY ANG KAHILINGAN NG SAMAHAN NG MGA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA TRUST FUND, INC. (MUNTINLUPA EMPLOYEES TRUST FUND ASSOCIATION, INC.) NA MAKUHA ANG BAHAGING PISO (P1.00) SA BAWAT SINISINGIL NG PAMAHALAANG BAYAN SA DYIPNI NA GUMAGAMIT NG ALABANG JEEPNEY TERMINAL AT ANG PAGKAKALOOB NG BUONG HALAGA NA DAPAT MAGIGING BAHAGI NITO SA KABUUANG KOLEKSIYON SIMULA (RETROACTIVE) NOONG ENERO 1990 AT ANG PAGKAKALOOB NG BAHAGING PISO SA SAMAHAN SA BAWAT NASISINGIL SA MGA DYIPNI NA GUMAGAMIT NG TERMINAL AY MAGKAKABISA LAMANG SIMULA ENERO HANGGANG SEPTIYEMBRE NG TAONG 1990.
Date Approved: 1990-06-19
Category: Ways and Means
Resolution No. 90-152
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGKAKAROON NG SARILING SASAKYAN AT OPISYAL NA DRAYBER ANG TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN.
Date Approved: 1990-06-18
Resolution No. 90-153
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU’T LIMANG LIBONG PISO (P25,000) NA IUUKOL SA PAGBILI NG BANGKANG DE MOTOR NA GAGAMITIN SA PAGPAPATROLYA LABAN SA MGA PUMIPINSALA SA MGA BAKLAD NA NASA LAGUNA DE BAY NA NASASAKUPAN NG BARANGAY PUTATAN.
Date Approved: 1990-06-25
Resolution No. 90-154
Title: KAPASIYAHAN NA INAATASAN ANG MUNICIPAL ENGINEER AT BUILDING OFFICIAL NA HINDI MAGBIBIGAY NG BUILDING PERMIT SA MAGTATAYO NG ANUMANG GUSALI SA LUPA NA NASA PAGITAN NG MUNTINLUPA AT JOVAL CONSTRUCTION SA BARANGAY PUTATAN KUNG HINDI MAGLALAGAY NG KAUKULANG D
Date Approved: 1990-06-25
Resolution No. 90-155
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAGNANAIS NG PAMAHALAANG BAYAN NA MABILI ANG ISANG LAGAY NA LUPA NA DARAANAN UPANG MAKALAGOS ANG BARANGAY ROAD MULA SAN GUILLERMO HANGGANG PAMBANSANG LANSANGAN.
Date Approved: 1990-08-06
Resolution No. 90-156
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KGG. FRANKLIN DRILON, KALIHIM, KAGAWARAN NG KATARUNGAN NA MABIGYAN ANG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NG ISANG LAGAY NA LUPA SA NEW BILIBID PRISON (NBP) UPANG MAGAMIT NA TAPUNAN NG BASURA (DUMPSITE) AT ISANG LAGAY NA LUPA PA
Date Approved: 1990-08-13
Resolution No. 90-157
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KGG. BRIG. GEN. MELITON D. GOYENA (RET.), DIREKTOR, PAMBANSANG PIITAN, NEW BILIBID PRISONS (NBP) NA MABIGYAN ANG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NG ISANG LAGAY NA LUPA SA NEW BILIBID PRISONS (NBP) UPANG MAGAMIT NA TAPUNAN NG B
Date Approved: 1990-08-13
Resolution No. 90-158
Title: KAPASIYAHAN NA INIINDORSO NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PAGPAPALIT (CONVERSION) NG ISANG LAGAY NA LUPA SA BARANGAY ALABANG NA PAG-AARI NG AYALA LAND, INC. MULA PAMAHAYAN (RESIDENTIAL) NA MAGING PANGKALAKAL (COMMERCIAL) AYON SA PANUNTUNAN NG HOUSI
Date Approved: 1990-09-03
Resolution No. 90-159
Title: KAPASIYAHAN NA INIINDORSO NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PAGPAPALIT (CONVERSION) NG ISANG LAGAY NA LUPA SA BARANGAY ALABANG NA PAG-AARI NG BELVILLE DEVELOPMENT CORPORATION MULA PAMAHAYAN (RESIDENTIAL) PAPUNTANG PANGKALAKAL (COMMERCIAL) AYON SA PAN
Date Approved: 1990-08-03
Resolution No. 90-160
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NA ANG HALAGANG LIMANG PISO (P5.00) AT PISO (P1.00) BUHAT SA KOLEKSYON SA BUS AT DYIPNI NA GUMAGAMIT NG ALABANG BUS AT DYIPNI TERMINAL AY IPAGKAKALOOB SA ‘MUNTINLUPA SCHOLARSHIP TRUST FUND’ NA MAGSISIMULA SA OKTUBRE 1990 UPANG MAIPATUPAD NA ANG PAGBIBIGAY NG SCHOLARSHIP SA MGA KABATAANG MAY ANGKING TALINO SUBALIT SALAT SA PANANALAPI.
Date Approved: 1990-08-07
Category: Ways and Means
Resolution No. 90-161
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYANG KARAPATAN AT KAPANGYARIHAN ANG PUNONG BAYAN, KGG. IGNACIO R. BUNYE NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN NG PAGPAPAUPA SA MASAGAN SUPERSTORE, INC. NA SIYANG NANALO SA IDINAOS NA PAMPUBLIKONG PAGSUSUBASTA NG DALAWANG LAGAY NA LUPA SA BAR
Date Approved: 1990-08-24
Resolution No. 90-162
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN BILANG 2 (SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2) SERV 1990 NG GENERAL FUND SA HALAGANG TATLUMPU’T APAT NA MILYON, ISANG DAAN LIMAMPU’T APAT NA LIBO AT DALAWAMPU’T APAT NA PISO (P34,154,024) AT SIYAM NA MILYON, AT APAT NA DAAN SIYAMNAPU’T LIMANG LIBO AT SIYAM NA DAAN PITUMPU’T DALAWANG PISO (P9,495,972) NAMAN SA INFRASTRUCTURE FUND.
Date Approved: 1990-10-03
Category: Appropriation & Engineering, Public Works and Infrastructure
Resolution No. 90-163
Title: REQUESTING HER EXCELLENCY CORAZON C. AQUINO, HOUSE SPEAKER HON. RAMON V. MITRA, HON. SECRETARY FIORELLO R. ESTUAR OF THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS AND HON. SECRETARY GUILLERMO N. CARAGUE OF THE DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT THAT THE AMOUNT OF ONE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (P1.5M) COMING FROM THE COUNTRYSIDE DEVELOPMENT FUND WHICH HAS A TOTAL ALLOCATION OF THREE MILLION (P3M) FOR THE MUNICIPALITIES OF MUNTINLUPA AND LAS PIÑAS THAT IS INCLUDED IN THE 1990 GENERAL APPROPRIATIONS ACT BE USED FOR THE RENOVATION OF THE BAGONG LIPUNAN HEALTH CENTER IN MUNTINLUPA.
Date Approved: 1990-10-01
Category: Appropriation & Health and Sanitation
Resolution No. 90-164
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG INGAT-YAMAN, EDUARDO A. ALON, NA IBILI NG GOVERNMENT SECURITIES TULAD NG TREASURY BILLS ANG HALAGANG LABING PITONG MILYON APAT NA RAAN PITUMPU’T ISANG LIBO, ISANG DAAN AT LABING ISANG PISO AT LABING WALONG SE
Date Approved: 1990-10-08
Resolution No. 90-165
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG ‘REQUEST FOR RECONSIDERATION OF ALLOCATION OF SALARY GRADE ASSIGNMENT OF POSITION PER THEIR APPROVED POSITION ALLOCATION LIST’ PARA SA MGA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NGUNIT HINDI ‘RETROACTIVE’ AT ‘SUBJECT TO
Date Approved: 1990-10-15
Resolution No. 90-166
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN ANG PUNONG BAYAN, MGGL. IGNACIO R. BUNYE, UPANG MAIPASEGURO ANG MGA BARANGAY TANOD AT MIYEMBRO NG LUPON TAGAPAMAYAPA NG MGA BARANGAY SA MUNTINLUPA SA TULONG NG GOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEM (GSIS) AT HINIHILING
Date Approved: 1990-10-01
Resolution No. 90-167
Title: KAPASIYAHAN NA MAGBIBIGAY KARAPATAN KAY KGG. IGNACIO R. BUNYE, PUNONG BAYAN, NA PUMASOK SA KASUNDUAN NG BILIHAN NG ISANG LAGAY NA LUPA NA DARAANAN UPANG NAKALAGOS ANG BARANGAY ROAD MULA SA GUILLERMO HANGGANG PAMBANSANG LANSANGAN.
Date Approved: 1990-11-19
Resolution No. 90-168
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGPAPAKONKRETO NG TRICYCLE TERMINAL SA MAY E. RODRIGUEZ AVENUE, BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA NA MAY KABUUANG HALAGANG LABING-ANIM NA DAAN AT PITUMPU’T TATLONG PISO (16,673.00).
Date Approved: 1990-11-22
Resolution No. 90-169
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA TANGGAPAN NG SWIPSTIK NG KAWANGGAWA SA PILIPINAS (PHILIPPINE CHARITY SWEEPSTAKES OFFICE) SA PAMAMAGITAN NG GENERAL MANAGER NITO NA SI DR. FERNANDO O. CARRASCOSO, JR. NA PAGKALOOBAN ANG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NG ISANG
Date Approved: 1990-11-26
Resolution No. 90-170
Title: KAPASIYAHAN NA NAGKAKALOOB NG TULONG NA PANANALAPI KINA BB. JINKY N. RICAZA AT G. ANDRES MACION NG PHILIPPINE JUDO ASSOCIATION, INC. SA HALAGANG DALAWANG LIBONG PISO (P2,000) BAWAT ISA O SA KABUUANG HALAGA NA APAT NA LIBONG PISO (P4,000) BILANG MGA KINATAWAN NG PILIPINAS SA SOUTHEAST ASIAN GAMES SA PALIGSAHANG JUDO NA GAGANAPIN SA KUALA LUMPUR, MALAYSIA SA IKA-13 – 18 NG DISYEMBRE 1990 AT ANG LAANG GUGULIN AY KUKUNIN SA PONDO NG ‘SPORTS AND YOUTH DEVELOPMENT’.
Date Approved: 1990-12-10
Category: Appropriation & Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 90-171
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KGG. NA DIREKTOR NG NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION (NIA) NA ANG BAHAGI NG LUPANG DINAANAN NG TUBO NG PATUBIG NG NIA MAGBUHAT SA TREELANE PARK SUBDIVISION HANGGANG SA EXPRESSWAY AY MAGING BARANGAY ROAD NG BARANGAY PUTATAN.
Date Approved: 1990-12-20
Resolution No. 91-172
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF SEVENTY SIX MILLION ONE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND SIX HUNDRED NINETY FOUR PESOS (P76,189,694.00) UNDER THE GENERAL FUND AND THE SUM OF TWENTY TWO MILLION SEVEN HUNDRED SIXTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTEEN PESOS
Date Approved: 1991-01-01
Resolution No. 91-173
Title: KAPASIYAHAN NA KINUKUPKOP NG BAYAN NG MUNTINLUPA SI SENADOR JOSE ‘JOEY’ D LINA, JR. DAHIL SA KANYANG GINAWANG PAGTULONG SA PAGSASAKATUPARAN NG INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN FOR MUNTINLUPA.
Date Approved: 1991-01-28
Resolution No. 91-174
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KAHILINGA N NG MGA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA NAG-AAPILA SA PANGALAWANG PAGKAKATAON NA MASUSUGAN ANG KAPASIYAHAN BILANG 90-165 UPANG MAIBIGAY ANG NAPAGTIBAY NA DAGDAG NA SUWELDO MULA HULYO 1989 SANG-AYON S
Date Approved: 1991-01-28
Resolution No. 91-175
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGKAKALOOB NG TERMINAL PA KAY DATING TAGATASANG PAMBAYAN NG MUNTINLUPA G. JOSE ROSALES NA NAGKAKAHALAGA NG PITUMPU’T APAT NA LIBONG PISO (P74,000.00).
Date Approved: 1991-01-28
Resolution No. 91-176
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN BILANG 3 (SUPPLEMENTAL BUDGET NO.3) SERYE 1990 NG GENERAL FUND SA HALAGANG DALAWANG MILYON APAT NA DAAN PITUMPU’T APAT NA LIBONG PISO (P2,474,000.OO) PARA SA KAHILINGAN NG MGA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA NGA-AAPILA SA JOINT COMMISSION ON LOCAL GOVERNMENT PERSONNEL ADMINISTRATION AT TERMINAL PARA KAY DATING TAGATASANG PAMBAYAN NG MUNTINLUPA, SANG-AYON SA KAPASIYAHAN BILANG 91-174 AT KAPASIYAHAN BLG. 91-175.
Date Approved: 1991-01-28
Category: Appropriation
Resolution No. 91-177
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA NG BAGONG POSISYONG DENTIST III AT NURSE III BILANG PERMANENTENG POSISYON SA TANGGAPAN NG PANGKALUSUGAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA AY PAGBIBIGAY NG KAUKULANG SAHOD NA NAAAYON SA UMIRAL NA
Date Approved: 1991-03-04
Resolution No. 91-178
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGKAKAROON NG KOMITE NG KAPALIGIRAN AT LIKAS NA KAYAMANAN ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1991-03-11
Resolution No. 91-179
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONG BAYAN IGNACIO R. BUNYE NA MAKIPAG-ALAM AT PUMASOK  SA ISANG KASUNDUAN SA FAR-EAST BANK TRUST COMPANY NA MAKAPAG-ISYU NG MUNTINLUPA MUNTINLUPA MUNICIPAL SAVINGS BONDS NA NAGKAKAHALAGA  NG LIMANG MILYONG
Date Approved: 1991-03-11
Resolution No. 91-179A
Title: KAPASIYAHAN NA SINUSUSUGAN ANG KAPASIYAHAN BILANG 91-179 AT BINIBGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONG BAYAN  IGNACIO R. BUNYE NA MAKIPAG-ALAM AT PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN SA FEB INVESTMENTS, INC. NA MAKAPAGISYU NG MUNICIPAL SAVINGS BONDS NA NAGKAKAHALAGA NG
Date Approved: 1991-04-29
Resolution No. 91-181
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NA TAWAGIN AT PANGGALANAN ANG BARANGAY HALL NG ALABANG NA BARANGAY CAPTAIN NESTOR D. SANTOS MEMORIAL HALL UPANG MAGSILBING BANTAYOG AT PAGKILALA’T PAGPAPAHALAGA SA KABUTIHAN, KAHUSAYAN AT KATAPATAN NIYA SA PANAHON NG KANIYANG PAN
Date Approved: 1991-03-25
Resolution No. 91-182
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG KARAGDAGANG LAANG- GUGULIN NA HALAGANG ANIM NA MILYONG PISO (P6,000,000.00) ANG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA BILANG KATAPAT NA HALAGA SA IPAGKAKALOOB NG KAGAWARAN NG INTERYOR AT PAMAHALAANG LOKAL NA ANIM NA MILYONG PISO (P6,
Date Approved: 1991-03-25
Resolution No. 91-183
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KONGRESO NG PILIPINAS NA PINAGTIBAYIN ANG PANUKALANG BATAS NA NAGHIHIWALAY SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT BAYAN NG LAS PIÑAS BILANG IISANG DISTRITONG PANGKAPULUNGAN (CONGRESSIONAL DISTRICT) AT ANG PAGLIKHA NG ISANG DISTRITONG PANGK
Date Approved: 1991-04-01
Resolution No. 91-184
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG BUONG-PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI SA MGA NAULILA NI DIREKTOR BENJAMIN V. DIAZ SA KANYANG NAPAKAAGA AT DI-INAASAHANG PAGSAKABILANG BUHAY AT PAGKONDENA SA DI-MAKATUWIRAN AT DI-MAKATAONG PAGPASLANG NA GINAWA SA KANYA.
Date Approved: 1991-04-08
Resolution No. 91-185
Title: KAPASIYAHAN NG PAGNANAIS NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA MAKABILI NG ISANG LAGAY NA LUPA UPANG GAWING PAMPUBLIKONG LIBINGAN.
Date Approved: 1991-04-15
Resolution No. 91-186
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN BILANG I (SUPPLEMENTAL BUDGET I), SERYE NG 1991 NG GENERAL FUND SA HALAGANG DALAWAMPU’T LIMANG MILYON DALAWANG DAAN APATNAPU’T PITONG LIBO TATLONG DAAN APATNAPU’T APAT AT LIMANG SENTIMO (P25,247,344.50) AT LABING WALONG MILYON ANIM NA DAAN SIYAMNAPUNG LIBONG PISO (P18,690,000.00)
Date Approved: 1991-04-29
Category: Appropriation
Resolution No. 91-187
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN BILANG 2 (SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2) SERYE NG 1991 NG INFRASTRUCTURE FUND SA HALAGANG LIMANG MILYONG PISO (P5,000,000.00) NA SIYANG KABUUAN NG MUNTINLUPA SAVINGS BONDS UKOL SA  DAGDAG NA GASTOS SA PAGPAPAGAWA NG ALABANG DIVERSION ROAD.
Date Approved: 1991-05-01
Category: Appropriation
Resolution No. 91-188
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA REKLASIPIKASYON NG POSISYON AT PAGTATAAS NG MGA ANTAS NG SUWELDO NG MGA APPRAISERS SA TANGGAPAN NG TAGATASANG PAMBAYAN AT NG LEGISLATIVE STAFF OFFICER SA TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN SIMULA (RETROACTIVE) NOBYEMBRE 1990.
Date Approved: 1991-05-06
Category: Appropriation & Personnel Administration
Resolution No. 91-189
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG P 800,867.00 BILANG KABAYARAN SA PAGKAKAUTANG NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA MAKATI DEVELOPMENT CORPORATION NA NAGSASAGAWA NG PAGSASAAYOS SA LANSANGANG BAYAN MULA SA SUSANA HEIGHTS HANGGANG HANGGANAN NG MUNTINLU
Date Approved: 1991-05-13
Resolution No. 91-190
Title: RESOLUTION EXPRESSING DEEPEST THANKS AND WARMLY ACCEPTING THE DONATION OF HON, SEIKO TATEMORI, CITY MAYOR OF SAGAMIHARA KANAGAWA, JAPAN THE THREE (3) UNITS OF ISUZU ELF TRUCK (GARBAGE TRUCKS) TO THE MUNICIPALITY OF MUNTINLUPA, PHILIPPINES THROUGH THE HON.
Date Approved: 1991-05-20
Resolution No. 91-191
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PAGKAKAROON NG PAMPAMAYANANG DALUBHASAAN/KOLEHIYO NG MUNTINLUPA (MUNTINLUPA COMMUNITY).
Date Approved: 2001-05-29
Resolution No. 91-192
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAANG PISO (P500,000.00) BILANG PAUNANG PUHUNAN (SEED CAPITAL) PARA SA PAMPAMAYANANG DALUBHASAAN/ KOLEHIYO NG MUNTINLUPA (MUNTINLUPA COMMUNITY COLLEGE).
Date Approved: 1991-05-29
Resolution No. 91-193
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAKDA NA TAWAGIN AT PANGALANAN ANG MANPOWER TRAINING & LIVELIHOOD DEVELOPMENT CENTER UPANG MAGSILBING BANTAYOG AT PAGKILALA’T  PAGPAPAHALAGA SA KAHUSAYAN AT KATAPATAN NIYA SA PANAHON NG KANIYANG PANUNUNGKULAN.
Date Approved: 1991-06-03
Resolution No. 91-194
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGTATANIM NG MGA PUNO SA MAGKABILANG BAHAGI NG BUONG KAHABAAN NG KALYE GILBUENA, BARANGAY PUTATAN AT SA E RODRIGUEZ AVENUE, BARANGAY TUNASAN AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG SAMPUNG LIBONG PISO (P10,000.00) PARA DITO.
Date Approved: 1991-06-03
Resolution No. 91-195
Title: KAPASIYAHAN NG NAGLALAAN NG KAUKULANG PONDO ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA PARA SA PAGPAPATUPAD NG PINAGTIBAY NG KAPASIYAHAN BILANG 89-87 NA NAGTATALAGA NG BILANG SA MGA BAHAY AT GUSALI NA WALA PANG NUMERO SA MGA BAHAY AT MGA GUSALI NA DATI NG MAY NU
Date Approved: 1991-06-03
Resolution No. 91-196
Title: KAPASIYAHAN NA INIINDORSO NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PANGULO NG PILIPINAS, KGG. CORAZON C. AQUINO AT KGG. FRANKLIN DRILON, KALIHIM NG KAGAWARAN NG KATARUNGAN NG MAGING DIREKTOR NG KAWANIHAN NG WASTUAN (BUREAU OF CORRECTIONS) ANG SINUMAN SA MGA
Date Approved: 1991-06-17
Resolution No. 91-197
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PAGKAKALOOB NG KARAGDAGANG LIMANG DAANG PISO (P500.00) SA KASALUKUYANG TINANGGAP NA CLOTHING ALLOWANCE NA HALAGANG LIMANG DAANG PISO (P500.00) NG BAWAT KAWANI SA ISANG TAON PARA SA KABUUAN
Date Approved: 1991-07-01
Resolution No. 91-198
Title: KAPASIYAHAN NA INAATASAN NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA, ANG PAMBANSANG INGAT-YAMAN EDUARDO A. ALON NA IPAGKALOOB ANG PERSONNEL ECONOMIC RELIEF ALLOWANCE (PERA) NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAANG PISO (P500.00) BAWAT BUWAN SA BAWAT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN ALINSUNOD SA BUDGET CIRCULAR NO. 4 NA MAY PETSA HUNYO 28,1991 NA IPINALABAS NG DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT
Date Approved: 1991-07-01
Category: Appropriation & Personnel Administration
Resolution No. 91-199
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PAGBEBENTA NG LUPA SA MGA MATAGAL NG NANINIRAHAN SA PRINZA, POBLACION, MUNTINLUPA SA LUPANG KANILANG TINITIRHAN NG BAHAY NG MATAGAL NG PANAHON NA PAG-AARI NG GOBYERNO.
Date Approved: 1991-07-01
Resolution No. 91-200
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA PUNONG BAYAN, KGG. IGNACIO R. BUNYE, ANG MADALIANG PAGSASAGAWA NG PANIBAGONG PAGSOSONA NG MGA LUPA SA BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA DAHIL SA HINDI NA TUMUTUGON SA PANGKASALUKUYANG PANGANGAILANGAN ANG UMIIRAL NA ‘ZONIN
Date Approved: 1991-07-15
Resolution No. 91-201
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG ‘RIPRAPPING AT ROAD FILLING’ NA GAGAWIN SA MAGDAONG ROAD, NBP RESERVATION, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN DALAWAMPU’T LIMANG LIBO, ISANG DAAN AT ANIMNAPUNG PISO AT APATNAPU’T ANIM NA S
Date Approved: 1991-07-15
Resolution No. 91-202
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGPAPARIP-RAP NG MAGKABILANG BAHAGI NG RIZAL STREET, POBLACION PATUNGONG NBP NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAAN DALAWAMPU’T WALONG LIBO, ANIM NA DAAN SIYAMNAPU’T SIYAM NA PISO AT WALUMPU’T SIYAM NA SENTIMO. (P528, 699.89)
Date Approved: 1991-07-22
Resolution No. 91-203
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA NG ISANG METRO AIDE SA BAWAT DALAWANG (2) KILOMETRO NG MGA LANSANGAN UPANG MANGASIWA NG PAGLILINIS AT PAGDIDILIG NG LAHAT NG HALAMAN HANGGANG SA MABUHAY.
Date Approved: 1991-07-22
Resolution No. 91-204
Title: KAPASIYAHAN NA PINAPANGALANAN ANG BAGONG LANSANGAN MA LAGUSAN MULA SA SAN GUILLERMO SREET (BABAGTAS NG BRUGER SUBDIVISION) BARANGAY PUTATAN PATUNGONG NATIONAL HIGHWAY SA PANGALANG JUAN GILBUENA STREET.
Date Approved: 1991-07-22
Resolution No. 91-205
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGBABAGO NG PAMBAYANG SEAL/LOGO NG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1991-07-22
Resolution No. 91-206
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NG GUGULIN BILANG 2 (SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2) SERYE NG 1991 NG GENERAL FUND SA HALAGANG TALONG MILYON APAT NA DAANG LIBONG PISO (P3,400,000.00) NA SIYANG KABUUAN NG IPAGKAKALOOB NA PERSONNEL ECONOMIC RELIEF ALLOWANCE (PERA) NA NAGKAKAHALAGA NG LIMANG DAANG  PISO (P500.00) BAWAT BUWAN SA BAWAT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN ALINSUNOD SA BUDGET CIRCULAR NO. 4 NA MAY PETSA HUNYO 28,1991 NA IPINALABAS NG DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT AT KARAGDAGANG LIMANG DAANG PISO(P500.00) NA CLOTHING ALLOWANCE SA BAWAT KAWANI SA ISANG TAON PARA SA KABUUANG ISANG LIBONG PISO (P1,000.00) BAWAT TAON BATAY SA JOINT CIRCULAR NO.38 NG GOVERNMENT PUBLIC ADMINISTRATION NG DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT AT DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT.
Date Approved: 1991-08-05
Category: Appropriation
Resolution No. 91-207
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGTATALA AT PAGPAPATIBAY NG MGA PANGUNAHING PROYEKTO NA MAY KAUKULANG TINATAYANG GUGULIN PARA SA BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA NA POPONDAHAN MULA SA CALENDAR YEAR 1991 BUDGETARY AID TO LOCAL GOVERNMENT UNITS (BALGU) FUNDS ALLOCATIONS NG KAGAWARAN NG INTERYOR AT PAMAHALAANG LOKAL.
Date Approved: 1991-08-19
Category: Appropriation
Resolution No. 91-208
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAG-AATAS SA TANGGAPAN NG INHINYERA NA ISALI BILANG REGLAMENTO SA PAGKAKAROON NG PERMISO SA PAGTATAYO NG ANUMANG GUSALI MAGING PANG RESIDENSIYA MAN O PANG KOMERSIYO ANG PAGLALAAN  NA TATANIMAN NG PUNO O ANUMANG HALAMANG LUNTIAN
Date Approved: 1991-08-26
Resolution No. 91-209
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (50,000.00) UPANG MAIPAGKALOOB BILANG TULONG SA ATING MGA KABABAYAN SA IBAT’IBANG  LUGAR NA LUBHANG NASALANTA AT NAAPEKTUHAN NG PAGSABOG NG MT. PINATUBO.
Date Approved: 1991-09-02
Resolution No. 91-210
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG LUBOS NA PASASALAMAT AT BUONG PUSONG PAGTANGGAP SA LIMANG (5) YUNIT NG MOTORSIKLONG MALUGOD NA IPINAGKALOOB NI G. HIYOSHI OSAWA SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PAMAMAGITAN NI KAGALANG-GALANG PUNONG BAYAN IGNACIO R. BUNYE.
Date Approved: 1991-09-02
Resolution No. 91-211
Title: KAPASIYAHAN NA NAG-SASAAD  NG TAONG -PUSONG PASASALAMAT ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA KINA SECRETARY JOSE P. DE JESUS, UNDERSECRETARY TEODORO ENCARNACION AT NCR-DIRECTOR JESUS P. CAMAYO PAWANG NANUNUNGKULAN SA DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS & HIGHWAYS D
Date Approved: 1991-09-02
Resolution No. 91-212
Title: KAPASIYAHAN NA NILILIKHA ANG KOMITE NG PAGSUSURI SA PAGSOSONANG LOKAL (LOCAL ZONING REVIEW COMMITTEE) PARA SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT NILILIKHA NAG KOMPOSISYON AT MGA TUNGKULIN NITO AT ANG PAGLALAAN NG LAANG-GUGULIN SA HALAGANG ISANG DAAN PITUMPU’T TATLONG
Date Approved: 1991-09-02
Resolution No. 91-213
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG LAANG GUGULIN SA OPERASYON NG MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE MULA SA PAUNANG PUHUNAN (SEED CAPITAL) NA PINAGTIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NA HALAGANG LIMANGDAANG LIBONG PISO (500,000.00) AT ANG KINITA (INCOME) NG KOLEHIYO MULA
Date Approved: 1991-09-02
Resolution No. 91-214
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGTATAGUYOD AT PAGSANG-AYON NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA MAPAGTIBAY ANG RP-US TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND SECURITY.
Date Approved: 1991-09-09
Resolution No. 91-215
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NG HALAGANG ISANDAAN AT TATLUMPUNG LIBONG PISO (P130,000.00) NA KUKUNIN MULA SA DALAWANG MILYON AT LIMANG DAANG LIBONG PISO (P2,500,000.00) NA NAKALAAN SA BAYAN NG MUNTINLUPA BILANG DECENTRALIZA
Date Approved: 1991-09-09
Resolution No. 91-216
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALUGOD NA PAGBATI AT PAGBIBIGAY NG PAGPAPAHALAGA AT PAGKILALA ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA KAGALANG-GALANG NA PUNONG BAYAN IGNACIO “TOTING” R. BUNYE SA PAGKAKAHIRANG SA KANYA BILANG TAGAPANGULO (CHAIRMAN) NG PANGASIW
Date Approved: 1991-09-16
Resolution No. 91-217
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA MALIPAT ANG KASULUKUYANG LIBINGAN SA ALABANG NA PAG-AARI NG SAMAHANG AGLIPAYANO, INC. SA MAY BARANGAY PUTATAN KANUGNOG NG LIBINGAN NA PAGTATAYUAN NG PAMBAYANG LIBINGAN.
Date Approved: 1991-09-16
Resolution No. 91-218
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG IKA-APATNAPUNG BAHAGDAN (40%) NG LUPA SA ALABANG STOCK FARM PARA SA MAHIHIRAP NA TAGA MUNTINLUPA SA PAMAMAGITAN NG PROGRAMA O PLANONG SOCIALIZED HOUSING NG PAMAHALAAN.
Date Approved: 1991-10-14
Resolution No. 91-219
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG LIMANG (5) EKTARYA O LIMAMPUNG LIBONG METRO KUDRADO (50,000 SQ. M.) NG LUPA SA ALABANG STOCK FARM (ASF) UPANG MAGAMIT SA PAGPAPAGUBAT NG KAPALIGIRAN UPANG MAGING TAHANAN NG MGA LIKAS NA BUHAY SA KAGUBATAN AT TULOY
Date Approved: 1991-10-14
Resolution No. 91-220
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGSANG-AYON NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PAGBILI NG LUPANG PAG-AARI NG PAMAHALAAN NA KINATITIRIKAN NG BAHAY NG MGA KASAPI NG SAMAHANG BAGONG POOK BARANGAY BULI, INC.
Date Approved: 1991-10-14
Resolution No. 91-221
Title: KAPASIYAHANG HUMIHILING SA PANGULO NG PILIPINAS AT SA KAGAWARAN NG KATARUNGAN NA ANG MGA KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT IBA PANG AHENSIYA NG PAMAHALAAN NA NASA BAYAN NG MUNTINLUPA, LOKAL O NASYONAL, AY MAPABILANG SA MGA BENEPISYARYO NG KANIL
Date Approved: 1991-10-14
Resolution No. 91-222
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN BILANG 2 (SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 2) SERYE NG 1991 SA ILALIM NG GENERAL FUND SA HALAGANG DALAMPU’T TATLONG MILYON SIYAM NA RAAN APATNAPU’T PITONG LIBO LIMAMPU’T APAT NA PISO DALAMPU’T ANIM NA SENTIMO (P23,927,054.26) AT DAGDAG NA GUGULIN  BILANG 3 (SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 3) SERYE NG 1991 SA ILALIM NG INFRASTRUCTURE FUND SA HALAGANG APAT NA MILYON PITONG DAAN TATLUMPU’T DALAWANG LIBO WALONG DAAN AT LIMAMPUNG PISO (P4,732,850.000.
Date Approved: 1991-10-14
Category: Appropriation
Resolution No. 91-223
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA SA BUWAN NG OKTUBRE NA “BUWAN NG EKOLOHIYA”
Date Approved: 1991-10-21
Resolution No. 91-224
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGBUBUO AT PAGTATATAG NG PEOPLE’S LAW ENFORCEMENT BOARD (PLEB) SA BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1991-10-21
Resolution No. 91-225
Title: KAPASIYAHAN PARA SA PAG-EXPROPRIATE NG LUPANG DAANAN O RIGHT OF WAY SA MAY LAKEVIEW ELEMENTARY SCHOOL AT PAGBIBIGAY NG KARAPATAN SA PUNONG BAYAN UPANG MAGHARAP NG KASONG EXPROPRIATION PROCEEDINGS SA NABANGGIT NA LUPA.
Date Approved: 1991-10-21
Resolution No. 91-226
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING KAY KALIHIM JOSE P. DE JESUS NG KAGAWARAN NG PAGWAIN AT LANSANGANG BAYAN SA PAMAMAGITAN NI NCR-DIRECTOR JESUS P. CAMMAYO NA NAGLAAN NG KAUKULANG PONDO PARA SA PAGPAPAKONKRETO NG LAHAT NG MGA PANLALAWIGAN AT PAMBANSANG LANSANGAN S
Date Approved: 1991-11-14
Resolution No. 91-227
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NA ANG LUPON NA BUMUBUO SA PAGSASAGAWA NG PANGANGASIWA SA PAGPAPAUNLAD NG ALABANG STOCK FARM (ASF) MAGMULA SA KOMPOSISYON NA BUMUBUO SA PAGSUSUBASTA NITO AY NARARAPAT NA MAGKAROON NG KINATAWAN O KASAPI NA ISANG KAGAWAD  NG SANGGUN
Date Approved: 1991-11-04
Resolution No. 91-228
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGKAKALOOB NG TULONG-PANANALAPI SA LUNGSOD NG ORMOC, LEYTE NG MALUBHANG SINALANTA NG BAGYO NG HALAGANG ISANDAANG LIBONG PISO (P100,000.00).
Date Approved: 1991-11-18
Resolution No. 91-229
Title: KAPASIYAHAN  NA NAGSASAAD NG PAGTANGKILIK BILANG ANAK (ADOPTED SON) NG BAYAN NG MUNTINLUPA SI G. FLORENCIO G. CIRIACO, JR.
Date Approved: 1991-11-18
Resolution No. 91-230
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NG HALAGANG ISANDAANG LIBONG PISO (P100,000.00) BILANG KABAYARAN SA SYSTEMS CONTRACTOR, INC. NA GUMAWA NG GUSALING PAMPAARALAN NA MAY WALONG (8) SILID ARALAN SA LAKEVIEW ELEMENTARY SCHOOL.
Date Approved: 1991-11-18
Resolution No. 91-231
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF THE HUNDRED TWO MILLION ONE HUNDRED FIFTY EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED TWENTY NINE PESOS (P102,158,629.00) UNDER THE GENERAL FUND AND THE SUM OF ELEVEN MILLION SEVEN HUNDRED ONETHOUSAND SIX HUNDRED NINETEEN PESOS (P11,7
Date Approved: 1991-11-18
Resolution No. 91-232
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAUS-PUSONG PAGBATI KAY Bb. BEA LUCERO NA NAGTAMO NG MEDALYANG GINTO SA LARONG TAEKWONDO SA GINANAP NA 16TH SOUTHEAST ASIAN GAMES.
Date Approved: 1991-12-02
Resolution No. 91-233
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGPAPALIT NG PANGALAN NG MUNTINLUPA HIGH SCHOOL NG PANGALANG PEDRO E. DIAZ HIGH SCHOOL.
Date Approved: 1991-09-02
Resolution No. 91-234
Title: KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG KURA PAROKO, PASTOR O MINISTRO NG MGA SIMBAHAN O KAPILYA NG ANUMANG RELIHIYON NA NASA BAYAN NG MUNTINLUPA NA MAGLAGAY  NA MAAYOS NA PAMPUBLIKONG PALIKURAN SA KANILANG SIMBAHAN O KAPILYA.
Date Approved: 1991-12-02
Resolution No. 91-235
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA PUNONG BAYAN IGNACIO R. BUNYE NA IPAG-UTOS SA PAMUNUAN NG BARANGAY ANG MULING PAGLILINIS NG MGA ILOG NA PUNO NG BASURA AT IBA’T-IBANG DUMI AT ANG PAGLALAAN NG KAUKULANG GASTUSIN PARA DITO
Date Approved: 1991-12-02
Resolution No. 91-236
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN BILANG 3 (SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 3), SERYE NG 1991 NG GENERAL FUND SA HALAGANG APAT NA DAAN APATNAPUNG LIBO WALONG DAAN APATNAPU’T ANIM NA PISO AT LIMAMPUNG SENTIMO (P440,846.50) NA SUYANG KABUUAN NG IPAGKAKALOOB NG SALARY DIFFERENTIAL OF PLANTILLA EMPLOYEES ALINSUNOD SA DEPARTMENT ORDER NO. 2691 NA MAY PETSA  AGOSTO 2,1991 NA IPINALABAS NG DEPARTMENT OF FINANCE AT KARAGDAGANG LIMAMPUNG PISO (P50.00) NA IPAGKAKALOOB SA PERSONNEL ECONOMIC RELIEF ALLOWANCE (PERA) BAWAT BUWAN SA BAWAT KAWANI NG PAMAHALAANG BAYAN ALINSUNOD SA BUDGET CIRCULAR NO. 4 NA MAY PETSA HUNYO 28,1991 NA IPINALABAS NG DEPARTMENT OF BUDGET AND MANAGEMENT.
Date Approved: 1991-12-09
Category: Appropriation
Resolution No. 91-237
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NA MAIBALIK O MAGKAROON MULI NG MARKER SA BULWAGAN NG GUSALI NG PAMAHALAANG BAYAN NA NAGSASAAD NA ITO AY ITINAYO SA PANAHON NG PANUNUNGKULAN NG YUMAONG DATING PUNONG BAYAN FRANCISCO ALMA DE MESA AT NG MGA KAGAWAD AT ANG PAGLALAAN
Date Approved: 1991-12-09
Resolution No. 91-238
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PAGKAKALOOB NG KAPIRASONG LUPA SA LIWASAN NG MGA BAYAN SA BARANGAY ALABANG UPANG MAPAGTAYUAN NG BARANGAY HEALTH CENTER AT ANG PAGLALAAN NG KAUKULANG PONDO PARA DITO.
Date Approved: 1991-12-09
Resolution No. 91-239
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN BILANG 4 (SUPPLEMENTAL BUDGET N0. 4), SERYE NG 1991 SA ILALIM NG GENERAL FUND SA HALAGANG SIYAM NA MILYONG PISO (P9,000,000.00) SERYE NG 1991 SA ILALIM NG INFRASTRUCTURE FUND SA HALAGANG SIYAM NA MILYON TATLUMPU’T LIMANG LIBO TATLONG DAAN AT LABING SIYAM NA PISO (P9,305,319.00).
Date Approved: 1991-12-11
Category: Appropriation
Resolution No. 91-240
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PAGSASAGAWA NG DRAINAGE SYSTEM AT LUBAK LUBAK NA DAAN NG SORIANO COMPOUND, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA
Date Approved: 1991-12-16
Resolution No. 91-241
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN ANG PUNONG BAYAN NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN UPANG MAGING TAGA-GARANTIYA ANG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA BILANG PANIMULANG INSTITUSYON O ORIGINATOR SA PAHIRAM NA HALAGANG TATLONG MILYON APAT NA DAAN LIMAMPU’T P
Date Approved: 1991-12-16
Resolution No. 91-242
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PAGTATALAGA NG HALAGANG ISANG MILYON PITUNG DAAN ANIMNAPU’T PITONG LIBO ANIM NA DAAN TATLUMPU’T APAT NA PISO WALUMPU’T WALONG SENTIMO (1,767,634.88) BILANG KABAYARAN SA PIDCO STRUCTURES IN
Date Approved: 1991-12-16
Resolution No. 91-243
Title: KAPASIYAHAN NA SINUSUSUGAN ANG KAPASIYAHAN BILANG 91-224 NA IPINASA NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA NOONG IKA-21 NG OKTUBRE 1991.
Date Approved: 1991-12-16
Category: Public Order, Security and Safety
Resolution No. 92-02
Title: KAPASYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI NG LAHAT NG MGA KASAPI NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA MGA NAULILA NG YUMAONG DATING PANGALAWANG PUNONGBAYAN KGG. DANTE DE MESA
Date Approved: 1992-07-13
Resolution No. 92-03
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA PANGULO NG PILIPINAS, KGG. FIDEL V. RAMOS NA PANATILIHIN SA KANYANG POSISYON SI DIREKTOR ERIBERTO MISA BILANG DIREKTOR NG KAWANIHAN NG PAGWAWASTO (BUREAU OF CORRECTIONS)
Date Approved: 1992-07-13
Resolution No. 92-04
Title: RESOLUTION EXPRESSING THE NOBLE INTENTION OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF MUNTINLUPA, PHILIPPINES FOR THE MUNICIPALITY OF GUNMA, JAPAN TO BECOME ITS SISTER MUNICIPALITY
Date Approved: 1992-07-21
Resolution No. 92-05
Title: RESOLUTION EXPRESSING SINCEREST GRATITUDE TO THE GUNMA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY FOR SPONSORING THE TECHNICAL TRAINING IN JAPAN OF THE 24 QUALIFIED AND DESERVING RESIDENTS OF MUNTINLUPA
Date Approved: 1992-08-08
Resolution No. 92-06
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALUGOD NA PAGBATI SA PUNONGBAYAN NG MUNTINLUPA AT TAGAPANGULO NG PANGASIWAAN NG KALAKHANG MAYNILA, KGG. IGNACIO R. BUNYE SA PAGKAHALAL BILANG PANGALAWANG PANGULO NG PACIFIC-ASIAN CONGRESS OF MUNICIPALITIES (PACOM) SA IKA-13 PA
Date Approved: 1992-07-27
Resolution No. 92-07
Title: KAPASIYAHAN NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT AT KAPANGYARIHAN SA PUNONGBAYAN IGNACIO R. BUNYE NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN SA BMG TRADING HINGGIL SA PAGTATAYO NG PAMPUBLIKONG PALIKURAN SA BARANGAY ALABANG
Date Approved: 1992-08-10
Resolution No. 92-08
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF ONE HUNDRED TWENTY FIVE MILLION NINE HUNDRED SEVENTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED PESOS (P125,973,300.00) UNDER THE GENERAL FUND OF THIS MUNICIPALITY FOR THE OPERATING EXPENDITURES AND CAPITAL OUTLAYS REQUIREMENT OF
Date Approved: 1992-08-17
Resolution No. 92-09
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGKAKALOOB NG HALAGANG LIMANG DAANG PISONG (P500.00) BUWANANG ALLOWANCE SA BAWAT MIYEMBRO NG PULISYA AT PAMATAY-SUNOG NA PERMANENTENG NAKATALAGA SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGLALAAN NG LAANG GUGULIN NA NAGKAKAHALAGA NG ISAN
Date Approved: 1992-08-17
Resolution No. 92-10
Title: KAPASIYAHAN BAYAN NA HUMIHILING SA KAGAWARAN NG KATARUNGAN NA MAGTALAGA NG TANGGAPAN NG PAGPAPATALA NG KASULATAN (REGISTRY OF DEEDS) SA BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1992-08-24
Resolution No. 92-11
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONG BAYAN MGGL. IGNACIO R. BUNYE, NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN SA HOUSING AND LAND USE REGULATORY BOARD (HLURB) PARA SA PAGSASANAY SA MGA PAMBAYANG PANTAUHANG-TEKNIKAL NA MAGSASAKATUPARAN NG MGA PAMAMARAA
Date Approved: 1992-09-28
Resolution No. 92-12
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYANG KAPANGYARIHAN ANG SANGGUNIANG BAYAN NA MAGPROSESO AT MAGBIGAY PAHINTULOT SA MGA PLANONG PANGSUBDIBISYON AYON SA ITINATAKDA NG RA 7160
Date Approved: 1992-09-07
Resolution No. 92-13
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY (LLDA) NA GUMAWA NG HAKBANG UPANG ANG NASARAHANG DAANAN NG MGA BANGKA (NAVIGATIONAL ROUTE) PATUNGO SA LAWA NG LAGUNA SA MAY BARANGAY PUTATAN AY MABALIK O MAB
Date Approved: 1992-09-14
Resolution No. 92-14
Title: KAPASIYAHAN NA NAGREREBISA SA APPENDIX B NG KAUTUSANG BAYAN SA PAGSOSONA BILANG 91-39 NA NAGDEDEKLARA SA MGA LUGAR NG ALABANG STOCK FARM (ASF) AT NEW BILIBID PRISONS (NBP) NA ‘PLANNED UNIT DEVELOPMENT (PUD)’.
Date Approved: 1992-09-14
Resolution No. 92-14A
Title: KAPASIYAHAN NA NAGREREBISA SA APPENDIX B NG PAMBAYANG KAUTUSAN SA PAGSOSONA BILANG 91-39 NA NAGDEDEKLARA SA MGA LAGAY NG LUPA SA MAY ALABANG STOCK FARM (ASF) AT NEW BILIBID PRISONS (NBP) NA ‘PLANNED UNIT DEVELOPMENT’ (PUD).
Date Approved: 1992-09-14
Resolution No. 92-15
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALUGOD NA PAGTANGGAP NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PAMAMAGITAN NG PUNONGBAYAN IGNACIO R. BUNYE SA DONASYON NI G. SHIZUKA YAMAMOTO NG TOKYO, JAPAN NG MGA SUMUSUNOD NA SASAKYAN: ISANG (1) ISUZU FIRE TRUCK, DALAWANG (2) I
Date Approved: 1992-09-28
Resolution No. 92-16
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KAGALANG-GALANG NA PANGULO FIDEL V. RAMOS, KGG, JOSE DE JESUS, KALIHIM NG DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS (DPWH) PARA SA MADALIANG PAGPAPAGAWA NG PROYEKTONG DALUYAN NG TUBIG PATUNGONG BULI RIVER NA MAKAKALUNAS SA PAGBA
Date Approved: 1992-10-08
Resolution No. 92-17
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KAGALANG-GALANG PANGULONG FIDEL V. RAMOS, KGG. JOSE DE JESUS, KALIHIM NG DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS (DPWH) AT KGG. MANUEL VILLAR, KINATAWAN NG DISTRITO NG LAS PIÑAS AT MUNTINLUPA PARA SA MADALING PAGKOKONGKRETO AT
Date Approved: 1992-10-19
Resolution No. 92-18
Title: KAPASIYAHAN NANAGBIBIGAY PAHINTULOT S APUNONGBAYAN MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA MAKIPAGNEGOSASYON AT PUMASOK SA ISANG KASUNDUANG LILIKHA NG PAMBAYANG PAGKAKAUTANG SA PHILIPPINE NATIONAL BANK (PNB) NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG MILYONG PISO (P2,000,000.00) AT
Date Approved: 1992-10-08
Resolution No. 92-19
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY KARAPATAN SA PUNONGBAYAN IGNACIO R. BUNYE AT PAMBAYANG INGAT-YAMAN EDUARDO A. ALON NA MAGMINTINA O MAGBUKAS NG DEPOSITORY ACCOUNTS SA NGALAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PHILIPPINE NATIONAL BANK (MUNTINLUPA
Date Approved: 1992-10-08
Resolution No. 92-20
Title: KAPASIYAHAN NA ITINATALAGA ANG KGG. LUCIO B. CONSTANTINO BILANG KINATAWAN NG SANGGUNIANG BAYAN SA PEOPLE’S LAW ENFORCEMENT BOARD (PLEB).
Date Approved: 1992-10-26
Resolution No. 92-21
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGTATAKDA NG LAANG-GUGULIN SA HALAGANG LIMANG DAAN LIBONG PISO (P500,000.00) LAMANG PARA SA PAGDIRIWANG NG ARAW NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1992-10-26
Resolution No. 92-22
Title: KAPASIYAHAN NA INAAMYENDAHAN ANG KAPASIYAHAN 92-19 UPANG MAPABILANG ANG PANSAMANTALANG TAGA-PANGASIWA GINOONG FLORENCIO G. CIRIACO SA MGA MAAARING LUMAGDA SA DEPOSITORY ACCOUNT NA IMIMINTINA NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PHILIPPINE NATIONAL BANK.
Date Approved: 1992-11-09
Resolution No. 92-23
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN ANG PUNONGBAYAN IGNACIO R. BUNYE NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN SA FRONT RUNNER CONTRACTOR SA NGALAN NG PAMILIHANG BAYAN NG MUNTINLUPA PARA SA PAGKOLEKTA AT PAGTATAPON NG BASURA NG PAMILIHANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA NA
Date Approved: 1992-11-09
Resolution No. 92-24
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG PAGHIRAM NG PAMAHALAANG BAYAN NG HALAGANG LIMANG MILYONG PISO (P5,000,000.00) MULA SA PONDO NG SPECIAL EDUCATION FUND (SEF) UPANG ILAAN SA PAGBABAYAD SA LUPANG KINATATAYUAN NG PAMBAYANG LIBINGAN.
Date Approved: 1992-11-09
Resolution No. 92-25
Title: KAPASIYAHANG NAGTATAGUYOD SA PAGTATATAG NG ISANG DISTRITO NG PATUBIG BAYAN NG MUNTINLUPA (MUNTINLUPA WATER DISTRICT) PARA SA KASIGURUHANG PAGBIBIGAY NG SAGANA AT MALINIS NA INUMING TUBIG SA LAHAT NG BARANGAY AT BAHAY KALAKALAN SA BAYAN NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1992-11-11
Resolution No. 92-26
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYANG KARAPATAN ANG PUNONGBAYAN IGNACIO R. BUNYE UPANG PUMASOK SA SUMUSUNOD NA KASUNDUAN: 1. ANG KASUNDUAN NA ITALAGA ANG AYALA PROPERTY MANAGEMENT CORPORATION NA SIYANG MAGSAGAWA AT MAGTAYO NG MGA POSO, TANGKE AT LINYA NG TUBIG SA PA
Date Approved: 1992-11-11
Resolution No. 92-27
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAG-AAKREDITA NG MGA KWALIPIKADONG NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS, PEOPLE’S ORGANIZATION AT PRIBADONG SEKTOR UPANG MAKIBAHAGI SA PAMAHALAANG LOKAL AT SA PAGSANIB NG MGA TANGING LUPONG PAMBAYAN (LOCAL SPECIAL BODIES)
Date Approved: 1992-11-16
Resolution No. 92-28
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG KARAGDAGANG LAANG-GUGULIN SA HALAGANG DALAWANG DAAN TATLUMPU’T LIMANG LIBONG PISO (P235,000.00) NA KUKUNIN MULA SA SAMPUNG BAHAGDAN (10%) KABATAANG BARANGAY RESERVE FUNDS NG MUNTINLUPA,KALAKHANG MAYNILA UPANG ILAAN SA GASTUSIN SA PAGKAKA-URONG NG SANGGUNIANG KABATAAN ELECTIONS MULA SA DATING PETSA OKTUBRE 8 – DISYEMBRE 4, 1992 ALINSUNOD SA COMELEC RESOLUTION NO. 2499-B.
Date Approved: 1992-11-16
Category: Appropriation
Resolution No. 92-29
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGKAKAROON NG TAUNANG PAGSUSURI SA KALUSUGAN O EXECUTIVE CHECK-UP NG LAHAT NG KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN AT MGA PINUNO NG BAWAT TANGGAPAN AT ANG PAGLALAAN NG KAUKULANG PONDO PARA DITO.
Date Approved: 1992-11-16
Resolution No. 92-30
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG PAGBILI NG DALAWANG (2) FOGGING MACHINES UPANG MAGAMIT NG TANGGAPAN NG KALUSUGAN AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANGDAANG LIBONG PISO (P100,000.00) PARA DITO
Date Approved: 1992-11-16
Resolution No. 92-31
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGKILALA NG PANGANGAILANGAN NG MGA NANINIRAHAN SA PUYAT-ON-SITE AT MGA NAGLILIBING SA PAMPUBLIKONG LIBINGAN NA NASA BARANGAY BULI NA MAGKAROON NG SAPAT NA LAKI O SUKAT NG DAANG-LAGUSAN (RIGHT OF WAY) NA MAGAGAMIT SA LUPANG PAG
Date Approved: 1992-11-23
Resolution No. 92-32
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALUGOD NA PAGBATI NG PUNOGNBAYAN IGNACIO R. BUNYE, PANGALAWANG PUNONGBAYAN JAIME R. FRESNEDI, AT ANG LAHAT NG KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PAKIKIISANG DIBDIB NG KGG. KONSEHAL ERNESTO A. CARUBIO KAY BB. MILAGRO
Date Approved: 1992-12-07
Resolution No. 92-33
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN BILANG ISA (SUPPLEMENTAL BUDGET), SERYE NG 1992, NG GENERAL FUND SA HALAGANG WALONG MILYONG PISO (P8,000,000.00) UPANG ILAAN SA SERBISYONG PANTAO (PERSONAL SERVICES), PAGMIMINTINA AT IBA PANG GUGULIN PANG-OPERASYON MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENSES).
Date Approved: 1992-12-11
Category: Appropriation
Resolution No. 92-34
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG KASUNDUAN SA PAGBILI SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PAMAMAGITAN NG PUNONGBAYAN, MGGL. IGNACIO R. BUNYE AT G. ANANIAS ARCIAGA, MAY-ARI NG ISANG LAGAY NA LUPA NA PAGLALAGYAN NG PAMPUBLIK
Date Approved: 1992-12-11
Resolution No. 92-35
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SI GINOONG DANIEL R. FRESNEDI NG PAHINTULOT NA MAKAPAGTAYO AT MAGMINTINA NG PRIBADONG BAHAY-KATAYAN (SLAUGHTERHOUSE) SA SAN GUILLERMO, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1992-12-21
Resolution No. 92-36
Title: KAPASIYAHAN NA PINAG-AATAS NG SANGGUNIANG BAYAN SA HEPE NG PULISYA AT MGA TAUHAN NG MUNTINLUPA POLICE TRAFFIC DIVISION NA IPATUPAD ANG PAGBABAWAL SA PAGSAKAY (LOADING) AT PAGBABA (UNLOADING) NG MGA PASAHERO SA ILALIM NG KAHABAAN NG ALABANG VIADUCT, AT ANG
Date Approved: 1992-12-21
Resolution No. 92-244
Title: KAPASIYAHAN NA NAG MAPAGBIBILHAN NG MGA LOTE SA PRINZAZ, BARANGAY POBLACION ALINSUNOD SA KAPASIYAHAN BILANG 91-199 AY IBIBILI NG PANIBAGONG LOTE UPANG GAWING PARKE O LIWASAN NG BARANGAY POBLACION.
Date Approved: 1992-01-06
Resolution No. 92-245
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGKAKAROON O PAGLIKHA NG LOKAL NA TANGGAPAN NG KAGALINGANG PANLIPUNAN AT PAGPAPAUNLAD (LOCAL SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT OFFICE).
Date Approved: 1992-01-06
Resolution No. 92-246
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGBIBIGAY PARANGAL AT PAGKILALA BILANG MGA MUNICIPAL SPORTS HEROES KINA Bb. BEA LUCERO (TAEKWANDO), Bb. FRANCESCA LA’O (TENNIS), G. VINCE LAURON (GOLF), AT G. MANUEL REYNANTE (CYCLING) DAHIL SA PAGBIBIGAY NILA NG MALAKING KARANGALAN SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT SA BANSANG PILIPINAS SA KABUUAN SA GINANAP NA 1991 SOUTHEAST ASEAN GAMES.
Date Approved: 1992-01-13
Category: Rules, Ethics and Privileges & Youth and Sports Development
Resolution No. 92-247
Title: KAPASIYAHAN NA INAATASAN ANG TANGGAPAN NG INGAT-YAMAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA HUWAG MUNANG BAYARAN ANG SINUMANG KONTRATISTA NG POSO HANGGAT HINDI ITO NAGAGAMIT NG MAAYOS AT KAILANGANG MAGBIGAY NG GARANTIYA  NG ANIM (6) NA BUWAN  NG GINAWANG
Date Approved: 1992-01-13
Resolution No. 92-248
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NA IREKLASIPIKA ANG ISANG (1) POSISYON NG COMMUNITY AFFAIRS OFFICER II TUNGO SA PAGIGING COMMUNITY AFFAIRS OFFICE III NA NASA ILALIM NG TANGGAPAN NG PUNONG BAYAN.
Date Approved: 1992-01-13
Resolution No. 92-249
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGDADAGDAG NG HALAGANG DALAWANG LIBONG PISO (P2,000.00) MULA SA DATING  TATLONG LIBONG PISO (P3,000.00) NA IPAGKAKALOOB SA BAWAT ISANG BETERANONG TAGA-MUNTINLUPA NA SASAKABILANG BUHAY AYON SA PINAGTIBAY NA KAPASIYAHAN BILANG 8
Date Approved: 1992-01-13
Resolution No. 92-250
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA  ANG BAGONG ORGANIZATIONAL SET-UP NA NILILIKHA ANG MGA PERMANENTENG (PLANTILLA) POSISYON SA MANPOWER TRAINING AND LIVELIHOOD DEVELOPMENT CENTER NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1992-02-17
Resolution No. 92-251
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NG PAGPAPAKONKRETO NG KALYE SA TOPHILL VILLAGE SA LAKEVIEW HOMES SUBDIVISION, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMAMPUNG LIBONG PISO (P50,000.00) PARA DIT
Date Approved: 1992-03-02
Resolution No. 92-252

Resolution No. 93-115
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN NG BAWAT BARANGAY SA ILALIM NG KANILANG GENERAL FUND BATAY SA OUTSTANDING LIABILITY NG PAMAHALAANG BAYAN  SA HALAGANG, WALONG MILYON PITONG DAANG LIBO’T LIMAMPUNG PISO AT TATLONG DAAN AT TATLUMPU’T WALONG PISO AT NUBENTA’Y SAIS SENTIMO (P8,750,338.96) MAGMULA PANOONG IKA-31 NG AGOSTO, 1993.
Date Approved: 1993-11-24
Category: Appropriation & Personnel Administration
Resolution No. 92-253
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA PUNONG BAYAN MGGL. IGNACIO R. BUNYE UPANG KUMATAWAN  SA PAMAHALAANG BAYAN PARA SA PAGLAGDA SA MGA KONTRATA NG MGA PAGAWAING BAYAN.
Date Approved: 1992-03-09
Resolution No. 92-254
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGBAYAN NG MUNTINLUPA NA MAGLAAN NG LUPANG PAG-AARI NG PAMAHALAANG  BAYAN O MAKIPAGKASUNDO SA PRIBADONG SEKTOR/TAO NA MABILI ANG LUPANG PAG-AARI NITO NA MAGSAGAWA NG EXPROPRIATION PROCEEDINGS UPANG MATAYUA
Date Approved: 1992-03-16
Resolution No. 92-255
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA ITINALAGA ANG BAYAN NG MUNTINLUPA BILANG “SANKTUARYO NG MGA IBON” AT IBA PANG HAYOP SA KAPALIGIRAN.
Date Approved: 1992-03-16
Resolution No. 92-256
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA MAGKAROON NG KINATAWAN ANG SEKTOR NG MARALITANG TAGALUNSOD (URBAN POOR) SA SANGGUNIANG BAYAN.
Date Approved: 1992-03-23
Resolution No. 92-257
Title: KAPASIYAHAN NA ITINATALAGA (CREATING)/ITINATAAS (UPGRADING) AT/O NIREREKLASIPIKA (RECLASSIFYING) ANG IBAT-IBANG SEKSIYON SA OPERASYON (OPERATING SECTIONS) SA ANTAS NG MGA DIBISYON SA TANGGAPAN NG TESURERIYA AT ANG PAGLALAAN NG KAUKULANG PONDO PARA SA IMPL
Date Approved: 1992-03-23
Resolution No. 92-258
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGBAYAN, MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG BAYAN SA PAGLAGDA SA MGA KONTRATA NG MGA PAGAWAING BAYAN.
Date Approved: 1992-03-23
Resolution No. 92-259
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA PANGULONG CORAZON C. AQUINO NA MAG-ISYU NG ISANG PRESIDENTIAL PROCLAMATION NA NAGSASAAD NG PAGTATALAGA NG TATLUMPUNG (30) EKTARYANG LUPA SA ALABANG STOCK FARM (ASF) PARA SA MGA KAWANI AT KASALUKUYANG NANINIRAHAN DITO KAALINSUN
Date Approved: 1992-04-16
Resolution No. 92-260
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG REKOMENDASYON ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA LOKAL NA PUNONG TAGAPAGPAGANAP (LOCAL CHIEF EXECUTIVE) NA MATALAGA SI G. ANANIAS P. SIMUNDAC BILANG BAGONG KONSEHAL NA KAHALILI KAY KGG. EPIFANIO A. ESPELETA  NA BOLUNTARYONG
Date Approved: 1992-04-14
Resolution No. 92-261
Title: KAPASIYAHAN NA NAGAPAPAHAYAG NG MALUGOD NA PAGSANG-AYON AT PAKIKIISA ANG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA MAGKAROON NG KATUPARAN ANG PLANONG PAGTATAYO NG BAGONG GUSALI PARA SA LABORATORYO NG AGHAM (SCIENCE LABORATORY BUILDING) SA MATAAS NA PAARALANG PAM
Date Approved: 1992-04-14
Resolution No. 92-262
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PAMBANSANG DAANG-BAKAL NG PILIPINAS (PNR) NA MAGSAGAWA NG REGULAR NA PAG-IINSPEKSIYON NG MGA TRABYESA SA DAANG-BAKAL.
Date Approved: 1992-04-20
Resolution No. 92-263
Title: KAPASIYAHANG NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA PUNONG BAYAN IGNACIO R. BUNYE BILANG KINATAWAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA MAKIPAGSUNDO AT PUMASOK SA ISANG KONTRATANG PAGPAPAUPA SA PHILIPPINE NATIONAL BANK.
Date Approved: 1992-04-27
Resolution No. 92-264
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAUKULANG KOMENDASYON SI MGGL. VICENTE S. ORAP, TUMATAYONG REGISTRAR NG COMMISSION ON ELECTIONS, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA DAHIL SA KANYANG MATAPAT NA PANGANGASIWA NG HALALAN NA NAGDULOT NG ISANG MALINIS, MAAYOS AT MAPAYAP
Date Approved: 1992-06-22
Resolution No. 93-37
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPATAW NG TATLUMPUNG BAHAGDAN (30%) NA AMUSEMENT TAX SA KABUUANG RESIBO (GROSS RECEIPTS MULA SA MGA BUTAW-PAGTANGGAP (ADMISSION FEES) NA INISINGIL NG BIG BANG SA ALABANG SA MGA TUMATANGKILIK NITO.
Date Approved: 1993-01-11
Resolution No. 93-38
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NA ANG MGA NAKALAGAY NA ‘HUMPS’  SA MGA LANSANGAN AY MAGING UNIPORMADO O MAGKATULAD NA MAY SUKAT NA ISANG (1) METRO ANG HABA AT MAY TAAS NA LABINGLIMA AT DALAWAMPU’T APAT (15: 2400) NA SENTIMIENTO SA ULUHAN.
Date Approved: 1993-01-11
Resolution No. 93-39
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGPAPAAYOS, PAGPAPALAKI AT PAGPAPAGAWA NG KARAGDAGANG PALAPAG NG HEALTH CENTER SA BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA AT ANG PAGHINGI NG LAANG GUGULIN PARA DITO KAY CONG. MANNY VILLAR SA PHILIPPINE AMUSEMENT AND GAMING CORP. AT SA MG
Date Approved: 1993-01-18
Resolution No. 93-40
Title: KAPASIYAHAN NA KINOKONDENA AT HINDI MAKATAO AT HINDI MAKATARUNGANG PANANAKIT, PAGBABANTA AT PAG-ALIPUSTA SA KAPITA-PITAGANG PUNONG-BARANGAY DANILO R. TEVES AT MGA KABABAYANG NANINIRAHAN SA SUMMITVILLE, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA NOONG IKA-21 NG ENERO, 1993 NA GINAWA NINA SENIOR INSPECTOR LEONARDO SUAN AT SAMPUNG (10) KASAMA NA PAWANG MGA MIYEMBRO NG REGIONAL POLICE INTELLIGENCE  UNIT (RPIU) AT HINIHILING KINA KGG. FIDEL V. RAMOS, PANGULO NG PILIPINAS; PANGALAWANG PANGULO AT PRESIDENTIAL ANTI-CRIME COMMISSION CHAIRMAN JOSEPH ESTRADA; KALIHIM NG KAGAWARAN NG INTERYOR AT PAMAHALAANG LOKAL RAFAEL ALUNAN III; KALIHIM NG KAGAWARAN NG KATARUNGAN FRANKLIN M. DRILON, PNP CHIEF RAUL S. IMPERIAL; SOUTH CAPITAL  COMMAND CHIEF MAJOR GENERAL OSCAR AQUINO, AT SOUTHERN POLICE DISTRICT CHIEF SUPERINTENDENT ORLANDO MACASPAC NA GUMAWA NG KAAGAD NA PAGSISIYASAT AT KAUKULANG HAKBANG HINGGIL DITO.
Date Approved: 1993-01-25
Category: Justice and Human Rights
Resolution No. 93-41
Title: KAPASYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PAGBATI KAY KGG. MIGUAL LUIS RIOS JR. SA PAGKAKAHALAL BILANG PANGULO NG PANGMETROPOLITANG PEDERASYON NG SANGGUNIANG KABATAAAN, NATIONAL CAPITAL REGION
Date Approved: 1993-02-01
Resolution No. 93-42
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF ONE HUNDRED FIFTY SIX MILLIION THREE HUNDRED SEVENTY TWO THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY FIVE PESOS (P156,372,775.00) UNDER THE GENERAL FUND OF THIS MUNICIPALITY FOR THE OPERATING EXPENDITURES AND CAPITAL OUTLAYS REQUI
Date Approved: 1993-02-11
Resolution No. 93-43
Title: KAPASIYAHAN NA NILILIKHA ANG KOMITE NG KALAKALAN AT INDUSTRIYA SA SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1993-02-15
Resolution No. 93-44
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPALAWIG NG PANGKALAKALAN AT PAMPULITIKANG PAKIKIPAG-UGNAYAN SA SIYUDAD NG CEBU SA PAMAMAGITAN NG PAGTATATAG NG MAGKAPATID (SISTERHOOD) NA RELASYON SA PAGITAN NG NASABING LUNGSOD AT NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1993-02-15
Resolution No. 93-45
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALUGOD NA PAGTANGGAP SA DONASYONG DALAWAMPU’T WALONG (28) GATEBALL STICKS; TATLUMPUNG (30) GATEBALL BALLS; TATLONG (3) GATEBALL GATES; ISANG (1) GATEBALL POLE MULA SA JAPAN – PHILIPPINE FRIENDSHIP SOCIETY, YAYOI-CHO, HADANO CI
Date Approved: 1993-02-15
Resolution No. 93-46
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN ANG PUNONGBAYAN MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA HUMANAP O BUMILI KUNG KINAKAILANGAN NG ISANG LAGAY  NA LUPA SA IKALAWANG DISTRITO NG ATING BAYAN UPANG MAPAGTAYUAN NG SANGAY NG MANPOWER TRAINING AND LIVELIHOOD DEVELOPMENT C
Date Approved: 1993-03-01
Resolution No. 93-47
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NA MAGTALAGA NG HALAGANG TATLONG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (P350,000.00) PARA SA PAGPAPAGAWA NG HEALTH CENTER SA BARANGAY AYALA-ALABANG AT PARA SA IBA PANG PANGANGAILANGANG KAGAMITAN, OPERASYON AT PANGA
Date Approved: 1993-03-01
Resolution No. 93-48
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGHILING S KGG. MANNY VILLAR, JR. NA KINATAWAN NG DISTRITO NG MUNTINLUPA-LAS PIÑAS NA MAPAKONKRETO ANG MGA KALYE SA MUNTING NAYON, SUMMITVILLE, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA NA POPONDOHAN MULA SA KANYANG COUNTRYSIDE DEVELOPMENT
Date Approved: 1993-03-01
Resolution No. 93-49
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG MASIDHING PAG-KONDENA SA BRUTAL AT DI-MAKATAONG PAGPASLANG KAY INSPECTOR JACINTO ‘JACK’ MEDINA AT HINIHILING SA MGA KAUKULANG AHENSIYA NG PAMAHALAAN NA GUMAWA NG KAAGAD AT MASUSING IMBESTIGASYON SA NAGANAP NA PANGYAYARI.
Date Approved: 1993-03-01
Resolution No. 93-50
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PASASALAMAT SA MGA OPISYALES NG PAMAHALAANG LUNSOD NG CEBU SA PANGUNGUNA NI MAYOR TOMMY OSMEÑA, SA MAINIT AT MABUTING PAGTANGGAP SA MGA PINUNO NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PANGUNGUNA NG PUNONGBAYAN MGGL. IG
Date Approved: 1993-03-15
Resolution No. 93-51
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGHILING SA KGG. MANUEL VILLAR, JR. KINATAWAN NG DISTRITO NG MUNTINLUPA- LAS PIÑAS NA MAPAKONKRETO ANG KAHABAAN NG LANSANGAN NG ILAYA SA PUROK 6 AT PUROK 7 SA BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1993-03-15
Resolution No. 93-52
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING  SA KAGALANG-GALANG NA PANGULONG FIDEL V. RAMOS, KGG. JOSE DE JESUS, KALIHIM NG DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS, AT KGG. MANNY VILLAR, KINATAWAN NG DISTRITO NG LAS PIÑAS AT MUNTINLUPA, PARA SA MADALIANG PAGPAPAGAWA NG BAG
Date Approved: 1993-03-22
Resolution No. 93-53
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG LIMANG DAAN AT APATNAPUNG LIBONG PISO (P540,000.00) PARA SA ITATAYONG ALABANG HEALTH CENTER SA LIWASAN NG MGA BAYANI SA BARANGAY ALABANG.
Date Approved: 1993-03-22
Resolution No. 93-54
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONGBAYAN, IGNACIO R. BUNYE NA MAGKAROON NG KARAGDAGANG TAUHAN ANG BANTAY-LAWA AT MAGING KASAPI NG PUBLIC ORDER AND SAFETY OFFICE SA ILALIM NG TANGGAPAN NG PUNONGBAYAN NA MAGTATALAGA SA PAGBABANTAY SA LAWA NG LAGUNA NA NASAS
Date Approved: 1993-03-22
Resolution No. 93-55
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALUGOD NA PAGHILING SA PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE COMPANY NA MAPAGKALOOBAN NG SERBISYO NG TELEPONO ANG LAHAT NG BARANGAY HALL SA BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1993-03-29
Resolution No. 93-56
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALUGOD NA PAGSUPORTA ANG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA MGA KAANIB NA BAYAN AT LUNGSOD SA KALAKHANG MAYNILA SA KANILANG ADHIKAIN NA BUHAYING MULI AT GAWING MALINIS AT DALISAY ANG ILOG-PASIG ALINSUNOD SA PROGRAMANG ‘SAGIP-I
Date Approved: 1993-03-29
Resolution No. 93-57
Title: KAPASIYAHAN NA NAGHAHANGAD NA BUHAYIN AT PANATILIHING MALINIS AT DALISAY ANG MGA ILOG/CREEKS SA BAYAN NG MUNTINLUPA ALINSUNOD SA PROGRAMANG ‘SAGIP-ILOG’ NG PAMAHALAANG BAYAN.
Date Approved: 1993-03-29
Resolution No. 93-58
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA LAHAT NG MAMAMAYAN NG MUNTINLUPA NA NAKATAPOS AT NAKAPASA SA PAGSUSULIT SA MEDISINA NA SUMAPI SA MUNTINLUPA MEDICAL SOCIETY AT SUMAILALIM SA PAMBAYANG PAGLILINGKOD.
Date Approved: 1993-04-12
Resolution No. 93-59
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PAGBATI NG MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN SA PUNONGBAYAN MGGL. IGNACIO R. BUNYE SA KANYANG IKA APATNAPU’T WALONG (48TH) KAARAWAN AT SA IKA DALAWAMPU’T LIMANG (25TH) ANIBERSARYO NG KANYANG PAKIKIPAG-ISANG DIBDIB KAY DRA. MYRA O. BUNYE NGAYONG IKA-19 NG ABRIL, 1993.
Date Approved: 1993-04-19
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 93-60
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATALAGA SA TANGGAPAN NG PAGPAPLANO AT PAGPAPA-UNLAD NG BAYAN BILANG TANGGAPANG SIYANG MAGPRO-PROSESO AT MAGSUSURI NG LAHAT NG APLIKASYON SA PAGTATAYO NG SUBDIBISYON SA BAYAN NG MUNTINLUPA BAGO AKSIYUNAN NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA AYON SA ITINATADHANA NG LOCAL GOVERNMENT CODE NG 1991.
Date Approved: 1993-04-26
Category:
Resolution No. 93-61
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KAGALANG GALANG NA MABABA AT MATAAS NA KAPULUNGAN NG KONGRESO NG PILIPINAS NA HIRANGIN ANG DATING MAMBABATAS BENIGNO ‘NINIOY’ S. AQUINO, JR. BILANG PAMBANSANG BAYANI NG PILIPINAS.
Date Approved: 1993-08-10
Resolution No. 93-62
Title: KAPASIYAHANG BAYAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PAGBATI NG MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN KAY KGG. PANGALAWANG PUNONGBAYAN JAIME R. FRESNEDI SA PAGDIRIWANG NG KANYANG IKA-43 KAARAWAN NGAYONG IKA-27 NG ABRIL, 1993.
Date Approved: 1993-04-26
Category: Land Use and Zoning
Resolution No. 93-63
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATANG MAUNA O PRAYORIDAD ANG MGA KONTRATISTANG KASAPI NG MUNTINLUPA CONSRUCTORS ASSOCIATION SA MGA PAGAWAING BAYAN O PROYEKTO NA PINOPONDOHAN AT PINAPANGASIWAAN NG SANGGUNIANG BARANGAY AT NG PAMAHALAANG BAYAN NG BAYAN NG
Date Approved: 1993-05-10
Resolution No. 93-64
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPALAWIG NG PANGKALAKALAN AT PAMPULITIKONG PAKIKIPAG-UGNAYAN SA BAYAN NG LOBO, BATANGGAS SA PAMAMAGITAN NG PAGTATAG NG KASUNDUAN NG KAPATIRAN (SISTERHOOD AGREEMENT) SA PAGITAN NG NASABING AT NG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1993-05-17
Resolution No. 93-65
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PAHINTULOT SA PUNONG BAYAN  IGNACIO R. BUNYE UPANG MAKALAGDA SA ISANG MEMORANDUM OF AGREEMENT (M.O.A.) SA PAGITAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG BAYAN NG LOBO, LALAWIGAN NG BATANGAS KAUGNAY NG PAGKAKALOOB NG HALAGANG TATLONG DAANG
Date Approved: 1993-05-24
Resolution No. 93-66
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN ANG PUNONGBAYAN MGGL .IGNACIO R. BUNYE NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN O MEMURANDUM OF AGREEMENT SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT PHILIPPINE NATIONAL BANK KAUGNAY NG PAGKAKALOOB NG SALARY LOAN NG NASABI
Date Approved: 1993-05-24
Resolution No. 93-67
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG PAHINTULOT NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SI GINOONG HILARION RAMIREZ NA MAKAPAGMINTINA O OPERATE NG BAHAY- KATAYAN SA BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1993-05-24
Resolution No. 93-68
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA PHILIPPINE NATIONAL BANK NA MAPABILANG ANG MGA KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN KAUGNAY NG PAGKAKALOOB NG SALARY LOAN NG NASABING BANGKO BILANG SUSOG SA PINAGTITIBAY NA KAPASIYAHAN BILANG 93-65 ‘KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPA
Date Approved: 1993-06-14
Resolution No. 93-69
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY (LLDA) NA IPAGKAKALOOB SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA LALONG MADALING PANAHON ANG KABUUAN NG HALAGANG TATLONG MILYON, ISANG DAAN AT TATLUMPU’T TATLONG LIBO, PITONG DAAN AT TATLUMPU’T PITONG PISO AT TATLUMPUNG SENTIMO (P3,133,737.30) BILANG BAHAGI NG HULI MULA SA DALUMPUNG BAHAGDAN O PORSIYENTO (20%) NA KINUKOLEKTA NG LLDA BILANG FISHPEN FEES SA IBINABAYAD NG MGA FISHPEN OPERATORS SA LAWA NG LAGUNA NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA PARA SA TAONG 1983-1992.
Date Approved: 1993-07-14
Category: Agriculture, Fisheries, Aquatic, Environment and Natural & Appropriation
Resolution No. 93-70
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHIRANG NG SANGGUNIANG BAYAN SI GNG.WILHELMINA N. DELFIN BILANG REGISTRATION OFFICER IV (SALARY GRADE 22) SA ILALIM NG TANGGAPAN NG MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR.
Date Approved: 1993-06-14
Resolution No. 93-71
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN BILANG 01 (SUPPLEMENTAL BUDGET NO.01), SERYE NG 1993 SA ILALIM NG GENERAL FUND SA HALAGANG TATLUMPU’T ISANG MILYON LIMANG DAAN ANIMNAPU’T APAT NA LIBO ANIM NA DAAN APATNAPU’T SIYAM NA PISO (P31,564,649.00)
Date Approved: 1993-06-30
Category: Appropriation
Resolution No. 93-72
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGBAYAN MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA LUMAGDA SA ISANG MEMORANDUM OF AGREEMENT NA NAGLALAYONG MAGBIGAY NG SUPORTA AT MAKIBAHAGI SA ISINASAGAWANG PROYEKTO NG NATIONAL RECONCILIATION AND DEVELOPMENTCOUNCIL NG PA
Date Approved: 1993-06-05
Resolution No. 93-73
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG MGA PROYEKTO AT GAWAING PANGKAUNLARAN NA INIHANDA NG MUNTINLUPA DEVELOPMENT COUNCIL NA POPONDOHAN MULA SA 20% INTERNAL REVENUE ALLOTMENT PARA SA BAYAN NG MUNTINLUPA PARA SA TAONG 1993 NA MAY KABUUANG HALAGANG PITONG MILYON, PITONG DAAN ANIMNAPUNG LIBO, WALONG DAAN PITUMPU’T WALONG PISO (P7,760,878.00).
Date Approved: 1993-06-08
Category: Appropriation
Resolution No. 93-74
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGBAYAN, MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA KUMAKATAWAN SA PAMAHALAANG BAYAN SA PAGLAGDA SA KONTRATA  SA PAGPAPAGAWA NG MGA SUMUSUNOD NA PROYEKTO:  1. WATER SUPPLY 2. DRINKING FOUNTAIN (9 Elementary Schools) 3. ROA
Date Approved: 1993-07-19
Resolution No. 93-75
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA NAMAMAHALA/MAGMAMAY-ARI NG MGA DRUGSTORE O BOTIKA SA BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA NA MAY KAKAYAHAN NA MAGBUKAS AT MAGLINGKURAN SA PUBLIKO SA LOOB NG DALAWAMPU’T APAT NA ORAS (24 HOURS).
Date Approved: 1993-07-19
Resolution No. 93-76
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG CUPANG FLOOD CONTROL PROJECT UPANG MAIBSAN ANG PAGBAHA SA BARANGAY CUPANG AT ANG PAGKAKAROON NG LAANG-GUGULIN SA HALAGANG TATLONG MILYON, APAT NA DAAN AT SIYAM NA LIBO, APAT NA DAAN SIYAM
Date Approved: 1993-08-02
Resolution No. 93-77
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG MASIDHING KONDENASYON SA HINDI MAKATUWIRAN AT WALANG PAKUNDANGANG PAGPUTOL NG MAYNILA ELECTRIC COMPANY (MERALCO) NG ELEKTRISIDAD SA GUSALI NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1993-08-05
Resolution No. 93-78
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAYONG BIGYAN NG KAGANAPAN ANG ISINASAAD NG LOCAL GOVERNMENT CODE PARTIKULAR ANG SEKSIYON UKOL SA PAGBUBUWIS NG MGA PANGKALAKALANG ESTABLISIMENTO.
Date Approved: 1993-08-09
Resolution No. 93-79
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PUNONGBAYAN NA MAGTATAG NG PERSONNEL SELECTION BOARD NA TUTULONG SA PUNONG TAGAPAGPAGANAP SA MAKATARUNGAN (JUDICIOUS) AT MALAYUNING (OBJECTIVE), PAGPILI SA HIHIRANGIN AT ITATAAS SA TUNGKULING MGA KAWANI, AYON SA KASALUKUYANG U
Date Approved: 1993-08-09
Resolution No. 93-80
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYANG KAPANGYARIHAN ANG PUNONG BAYAN IGNACIO R. BUNYE NA BUUIN ANG MUNTINLUPA TRAFFIC MANAGEMENT COUNCIL NA MANGASIWA AT MANGANGALAGA NG PAGSASAAYOS NG TRAPIKO NG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1993-08-09
Resolution No. 93-81
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KAGALANG-GALANG NA MABABA AT MATAAS NA KAPULUNGAN NG KONGRESO NG PILIPINAS NA HIRANGIN ANG DATING MAMBABATAS BENIGNO ‘NINOY’ S. AQUINO, JR. BILANG PAMBANSANG BAYANI NG PILIPINAS.
Date Approved: 1993-08-10
Resolution No. 93-82
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONG BAYAN IGNACIO R. BUNYE NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT) SA NATIONAL MAPPI NG & RESOURCE INFORMATION AUTHORITY (N.A.M.R.I.A.) HINGGIL SA GEOGRAPIC INFORMATION SYSTEM (G.I.S.) APPL
Date Approved: 1993-08-17
Resolution No. 93-83
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA PARA SA TAONG 1993-1995.
Date Approved: 1993-08-23
Category: Land Use and Zoning
Resolution No. 93-84
Title: KAPASIYAHAN NA NAGKAKALOOB NG KARAGDAGANG KALUWAGAN SA MGA KAWANI NG KOMISYON SA PAGSUSURI (COMMISSION ON AUDIT) NA NAKATALAGA SA BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG DAAN TATLUMPU’T WALONG LIBONG PISO (P138,000.00).
Date Approved: 1993-08-23
Resolution No. 93-85
Title: KAPASIYAHANG BAYAN NA NAGLALAYONG SUSUGAN ANG KAUTUSANG BAYAN BILANG 92-01 SA PAMAMAGITAN NG PAGBIBIGAY NG DEPINIDONG KAHULUGAN KUNG ANO ANG SAKOP O IBIG SABIHIN NG KATAGANG LANSANGANG PANLALAWIGAN  (PROVINCIAL ROAD).
Date Approved: 1993-08-23
Resolution No. 93-86
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGKAKAROON NG ISANG HIMPILAN NG PAMATAY-SUNOG SA DISTRITO I AT ISANG HIMPILAN PA SA DISTRITO II SA BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1993-08-23
Resolution No. 93-87
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGKAKALOOB NG HALAGANG SAMPUNG LIBONG PISO (P10,000.00) SA BAWAT MANGINGISDA NA NASALANTA SA INSEDENTENG FISHKILL SA LAGUNA DE BAY NOONG AGOSTO 10,1993.
Date Approved: 1993-08-23
Category: Agriculture, Fisheries, Aquatic, Environment and Natural & Appropriation
Resolution No. 93-88
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN AT WALUMPUNG LIBONG PISO (P280,000.00) PARA SA PROGRAMA’T PROYEKTONG ISASAGAWA NG SANGGUNIANG BAYAN NG ALINSUNOD SA PAGDIRIWANG NG PHILIPPINE COUNCILOR’S WEEK SA SEPTYEMBRE 1-7, 1993, ALINSUNOD SA PROCLAMATION NO.212 NG PANGULO NG PILIPINAS NA DINEDEKLARA ANG UNANG LINGGO NG SEPTYEMBRE NG BAWAT TAON BILANG PHILIPPINE COUNCILOR’S WEEK.
Date Approved: 1993-08-30
Category: Appropriation
Resolution No. 93-89
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA DEPARTMENT OF EDUCATION, CULTURE AND SPORTS NA PANATILIHING TAGAPAG-UGNAY NG IKALAWANG DISTRITO NG MUNTINLUPA SI GNG. ADELAIDA C. RAMOS.
Date Approved: 1993-08-30
Resolution No. 93-90
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAYONG LUMIKHA NG MUNTINLUPA RABIES CONTROL COUNCIL (MRCC).
Date Approved: 1993-08-30
Resolution No. 93-91
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY KARAPATAN SA PUNONG BAYAN IGNACIO R. BUNYE NA PUMASOK AT LUMAGDA SA ISA MEMORANDUM OF AGREEMENT SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN AT NG RESEARCH INSTITUTE FOR TROPICAL MEDICINE (RITM) AT NG BUREAU OF ANIMAL INDUSTRY (BAI) UKOL SA P
Date Approved: 1993-09-06
Resolution No. 93-92
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAYONG HILINGIN NG BUONG GALANG SA EHEKUTIBO (EXECUTIVE DEPARTMENT) NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG MABILISANG PAGPAPATUPAD NG MGA KAUTUSANG BAYAN NA ITINADHANA NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NG MAY PAGSASAALANG -ALANG  SA K
Date Approved: 1993-09-13
Resolution No. 93-93
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAYONG ISAKATUPARAN ANG PROBISYON NG REPUBLIC ACT 7160 UKOL SA PAGKAKAROON NG BAWAT PAMAHALAANG BAYAN NG LOCAL HEALTH BOARD.
Date Approved: 1993-09-13
Resolution No. 93-94
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG PAGLALAAN NG HALAGANG LIMANGDAANG LIBONG PISO (P500,000.00) PARA SA MGA PROGRAMA’ PROYEKTO NG MUNTINLUPA RABIES CONTRO COUNCIL (MRCC).
Date Approved: 1993-09-13
Resolution No. 93-95
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG APLIKASYON NG CAMELLA HOMES RIDGE VIEW2,TUNASAN, MUNTINLUPA PARA SA ‘ALTERATION PERMIT’ NG KANILANG SUBDIVISION PLAN.
Date Approved: 1993-09-14
Resolution No. 93-96
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY SUPORTA SA PAGPAPALAWIG MULI NG ANIM (6) NA BUWAN SA TUNGKULIN SI G. EDUARDO A. ALON BILANG PAMBAYANG INGAT-YAMAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1993-09-20
Resolution No. 93-97
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA KAGALANG GALANG NA PUNONG BAYAN IGNACIO R. BUNYE NA MAGHANAP NG PAMARAAN O KALUTASAN UPANG MASAPATAN ANG PANGANGAILANGAN SA ENERHIYA O ELEKTRISIDAD NG BAYAN NG MUNTINLUPA AT PAGKAKALOOB SA KANYA NG BUONG KAPANGYARIHAN NA MAKIPAG-USAP AT PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN SA NEWPORT DEVELOPMENT COMPANY GULF- IMSA COMPANY NA MAY KINALAMAN DOON ALINSUNOD SA MGA PROBISYON NG R.A. 7160 (LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991).
Date Approved: 1993-09-20
Category: Appropriation
Resolution No. 93-98
Title: KAPASIYAHAN NA NAGKAKALOOB NG HALAGANG PITONG LIBONG PISO (P700,000.00) BILANG KARAGDAGANG TULONG -PINANSIYAL SA PAGPAPAGAWA NG DAANG MAKAKAPAG-UGNAY SA BAYAN NG LOBO, LALAWIGAN NG BATANGAS SA IBANG KARATIG LUGAR NITO.
Date Approved: 1993-09-20
Resolution No. 93-99
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY PHILIPPINE NATIONAL POLICE (PNP) DIRECTOR GENERAL UMBERTO A. RODRIGUEZ NA MAGTALAGA NG KARAGDAGANG TAUHAN NG PULISYA SA BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1993-09-20
Resolution No. 93-100
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KALIHIM RAFAEL M. ALUNAN III NG KAGAWARAN NG INTERYOR AT PAMAHALAANG LOKAL, DIRECTOR GENERAL UMBERTO A. RODRIGUEZ NG PHILIPPINE NATIONAL POLICE AT PUNONG BAYAN NG MUNTINLUPA, MGGL/ IGNACIO R. BUNYE NA MAILIPAT O MAALIS SA TUNG
Date Approved: 1993-09-28
Resolution No. 93-101
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG DAGLIANG PAGLILIPAT SA BAGONG ACCOUNT NA MAY ACCOUNT NAME (PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA) NG MGA SALAPI O BALANSE NA NASA LUMANG ACCOUNT NA MAY ACCOUNT NAME (MUNICIPAL GOVERNMENT OF MUNTINLUPA) NA DATING NASA ILALIM NG HURISD
Date Approved: 1993-09-28
Resolution No. 93-102
Title: KAPASIYAHAN NA TINATANGGAP NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG DONASYONG ISANG MILYONG PISO (P1,000,000.00) MULA SA MUNTINLUPA DEVELOPMENT FOUNDATION.
Date Approved: 1993-09-28
Resolution No. 93-103
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG APLIKASYON NG R&R DEVELOPERS, INC. PARA SA ‘PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE (PALC)’ NG KANILANG TOWNHOUSE DEVELOPMENT PLAN NA TINAGURIANG ‘THE PARK PLACE’ NA MATATAGPUAN SA A
Date Approved: 1993-10-04
Resolution No. 93-104
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAG NG MUNTINLUPA COUNCIL FOR THE WELFARE OF CHILDREN (MCWC) BILANG KAPULUNGAN NA MANGANGASIWA SA PANGANGALAGA AT PAGTUGON-TUGUNIN ANG PAGPAPATUPAD NG MGA PRORAMA AT PROYEKTONG NAY KINALAMAN SA KAPAKANAN NG MGA BATA SA BAYAN NG MUNTINL
Date Approved: 1993-10-04
Resolution No. 93-105
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG PAGLALAAN NG LAANG -GUGULIN NA HALAGANG DALAWAMPUT’ WALONG MILYONG PISO (P28,000,000.00) PARA SA PAGPAPAKONKRETO NG SEKSIYON NG PAMBANSANG LANSANGAN SA BARANGAY PUTATAN AT BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA ,
Date Approved: 1993-10-04
Resolution No. 93-106
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KALIHIM GREGORIO R. VIGILAR NG KAGAWARAN NG MGA PAGGAWAIN AT LANSANGANG- BAYAN (DPWH) NA IPAKONKRETO ANG NAIWANG BAHAGI NG BAYBAYING LANSANGAN  (COASTAL ROAD) MAGMULA SA BARANGAY BAYANAN HANGGANG BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA, KA
Date Approved: 1993-10-11
Resolution No. 93-107
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN BILANG 02 (SUPPLEMENTAL BUDGET NO.02), SERYE NG 1993 SA ILALIM NG GENERAL FUND SA HALAGANG APATNAPU’T ISANG MILYON LIMANG DAAN WALUMPU’T ISANG LIBO, DALAWANG DAAN PITUMPU’T TATLONG PISO (P41,581,273.00).
Date Approved: 1993-10-18
Resolution No. 93-108
Title: KAPASIYAHAN NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA HINIHILING SA KATAAS-TAASANG HUKUMAN (SUPREME COURT) SA PAGBABALIK NG BAHAGI NG SOUTH EXPRESSWAY MULA SA NICHOLS HANGGANG SA ALABANG SA ILALIM NG PANGANGASIWA NG PHILIPPINE NATIONAL POLICE CONSTRUCTION COR
Date Approved: 1993-10-18
Resolution No. 93-109
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI SA MGA NAULILA NG YUMAONG DATING PUNONG-GURO, BB.CATALINA MOLERA.
Date Approved: 1993-10-11
Resolution No. 93-110
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA PUNONG-BAYAN MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA ISASAGAWA ANG NARARAPAT NA HAKBANG UPANG ANG LUPANG NAIPAGKALOOB SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PAMAMAGITAN NG DONASYON NA MAY SUKAT NA 16,045 METRO CUADRADO NA BAHAG
Date Approved: 1993-10-25
Resolution No. 93-111
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA MGA MAY-ARI NG SUBDIVISION SA NASASAKUPAN NG HURISDIKSIYON NG MUNTINLUPA NA MAGAMIT BILANG ALTERNATE ROUTE ANG KANILANG MGA DAAN O KALSADA UPANG MALUNASAN O MAIBSAN ANG HUMIHIGPIT NA SULIRANIN SA SISIKIP NA TRAPIKO.
Date Approved: 1993-11-08
Resolution No. 93-112
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGKAKAROON NG WASTE WATER TREATMENT PLANT (FILTRATION PLANT) SA BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1993-11-08
Resolution No. 93-113
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN NG SANGGUNIANG BAYAN ANG PUNONGBAYAN  IGNACIO R. BUNYE NA IPAGKALOOB ANG KARAGDAGANG LIMANG DAANG LIBONG PISO (P500,000.00) KADA  BUWAN SA RED FOX TRUCKING SERVICES PARA SA SERBISYO NITO BILANG KONTRATISTA NA HUMAHAK
Date Approved: 1993-11-11
Resolution No. 93-114
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIYAN NG KARAPATAN ANG PUNONG BAYAN IGNACIO R. BUNYE NA HUMANAP NG MAPAGKUKUNANG PONDO PARA SA PAGPAPATAYO O PAGKAKAROON NG SARILING GUSALI ANG MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE ALINSUNOD SA PINAGTITIBAY NA KAPASIYAHAN BILANG 91-191 NA NAG
Date Approved: 1993-11-24
Resolution No. 93-116
Title: KAPASIYAHAN NA NAGAPAPAHAYAG NG LUBOS NA PAGSUPORTA NG LAHAT NG HALAL NA OPISYALES NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA BILANG ‘TAGAPAGTANGGOL NG MGA BATA ‘DEFENDERS OF CHILDREN’ AT PARA SA IBA PANG KAGAMITAN.
Date Approved: 1993-11-24
Resolution No. 93-117
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY PRANKISA AT PAHINTULOT NA MAKAPAGTAYO NG ISANG ‘SLAUGHTERSHOUSE’ ANG RUBLOU MEAT PRODUCTS AND ABATTOIR SA PUROK VI, BAYANAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1993-11-29
Resolution No. 93-118
Title: KAPASIYAHAN NA SINUSUSUGAN ANG KAPASIYAHANG BILANG 89-120 SA PAMAMAGITAN NG PAGTANGGAP NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA MULA SA DEVELOPER NG SOLDIERS HILLS SUBDIVISION NG LAHAT NG ROAD LOTS NA MAGING MGA MUNICIPAL ROADS AT ANG MGA OPEN SPACES DITO NA MA
Date Approved: 1993-11-29
Resolution No. 93-119
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGLALAAN NG SAMPUNG (10) EKTARYANG LUPA SA ALABANG STOCK FARM (ASF) BILANG ON-SITE RELOCATION NG MGA KASALUKUYANG NANINIRAHAN SA ASF NA MAAPEKTUHAN NG DEVELOPMENT NITO MULA SA ORIHINAL NA INILAANG LUPA ALINSUNOD SA PINAGTIBAY
Date Approved: 1993-12-17
Resolution No. 94-120
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG KAPASIYAHAN BILANG 01-93 NG PEDERASYON NG SANGGUNIANG KABATAAN  NA HUMIHILING SA MGA PUNONG-BARANGAY AT BARANGAY TREASURER NA IPAGKALOOB NA SA LALONG MADALING PANAHON ANG SAMPUNG PORSIYENTO (10%) KABAHAGI NG SANGGUNIANG KABATAAN MULA SA GENERAL FUND NG BARANGAY SA TAONG 1992 HANGGANG SA KASALUKUYAN SA PANGANGALAGA O PANGANGASIWA NG SANGGUNIANG KABATAAN.
Date Approved: 1994-01-10
Category: Youth and Sports Development & Appropriation
Resolution No. 94-121
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF P244,048,945.00 UNDER THE GENERAL FUND OF THIS MUNICIPALITY FOR THE OPERATING EXPENDITURE AND CAPITAL OUTLAYS REQUIREMENT OF THE MUNICIPALITY OF MUNTINLUPA TO BE TAKEN FROM ESTIMATED ANNUAL INCOME CERTIFIED AS PROBABL
Date Approved: 1994-01-17
Resolution No. 94-122
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BYAAN NG MUNTINLUPA ANG APLIKASYON NG NEW SAN JOSE BUILDERS, INC. PARA SA ALTERATION OF PLAN NG KANILANG SUBDIVISION PLAN NA TINAGURIANG “KATARUNGAN VILLAGE” NA MATATAGPUAN  SA LOOB NG NEW BILIBID PRISON, RESERVA
Date Approved: 1994-01-31
Resolution No. 94-123
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUTNINLUPA ANG APLIKASYON NG ALSGRO INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA “PRELIMINARY APPROVAL & LOCATIONAL  CLEARANCE (PALC)” AT DEVELOPMENT PERMIT (DP) NG KANILANG PROYEKTONG “GRUENVILLE SUBD
Date Approved: 1994-01-31
Resolution No. 94-124
Title: KAPASIYAHAN NA PINAHIHINTULUTAN ANG KAGALANG-GALANG NA PUNONGBAYAN MGGL. IGNACIO R. BYNYE NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT) SA PAMAHALAANG NASYONAL SA PAMAMAGITAN MNG DEPARTMENT OF HEALTH ANG NG DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVER
Date Approved: 1994-01-31
Resolution No. 94-125
Title: KAPASIYAHAN NAITINATALAGA ANG KGG. REY E. BULAY BILANG KINATAWAN NG SANGGUNIANG BAYAN SA PEOPLE’S LAW ENFORCEMENT BOARD (PLEB).
Date Approved: 1994-02-03
Resolution No. 94-126
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KASUNDUAN SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG RED FOX TRUCKING SERVICES PARA SA SERBISYO NITO BILANG KONTRATISTA NA HUMAHAKOT NG BASURA SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON AT ANI
Date Approved: 1994-02-03
Resolution No. 94-127
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KASUNDUAN SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG RED FOX TRUCKING SERVICES PARA SA SERBISYO NITO BILANG KONTRATISTA NA HUMAHAKOT NG BASURA SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON AT ANI
Date Approved: 1994-02-03
Resolution No. 94-128
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PAGBATI SA IKA-25 ANIBERSARYO NG KASAL NINA KONSEHAL VIC AT NELY CHUA.
Date Approved: 1994-02-14
Resolution No. 94-129
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KASUNDUAN SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG VIC VERA BUILDERS, INC. PARA SA PAGGAWA NG ILANG LANSANGANG-BARANGAY SA LOBO, BATANGAS BATAY SA TULONG-PINANSYAL NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON (P1,000,000.00)
Date Approved: 1994-02-28
Resolution No. 94-130
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KASUNDUAN SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG RED FOX TRUCKING SERVICES PARA SA SERBISYO NITO BILANG KONTRATISTA NA HUMAHAKOT NG BASURA SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON AT ANI
Date Approved: 1994-02-28
Resolution No. 94-131
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALUGOD  NA PAGTANGGAP NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PAMAMAGITAN NG PUNONGBAYAN  IGNACIO R. BUNYE SA DONASYON MULA SA PAMAHALAANG BAYAN NG GUNMA, BANSANG HAPON NG ISANG YUNIT (ONE UNIT) NA AMBULANSIYA.
Date Approved: 1994-03-03
Resolution No. 94-132
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KAGALANG-GALANG NA PANGULO NG PILIPINAS, FIDEL V. RAMOS NA MABAGO ANG NAUNANG MEMORANDUM NG DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT UPANG MAPAIKSI ANG PANAHON NG SUSPENSIYON NG PUNONGBAYAN IGNACIO R. BUNYE AT MGA KASAMA.
Date Approved: 1994-04-04
Resolution No. 94-133
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KASUNDUAN SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG RED FOX TRUCKING SERVICES PARA SA SERBISYO NITO BILANG KONTRATISTA NA HUMAHAKOT NG BASURA SA BAYAN NG MUNTINLUPA (MALIBAN ANG MUNTINLUPA PUBLIC MARKET) AT ANG PA
Date Approved: 1994-04-07
Resolution No. 94-134
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KASUNDUAN SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG FRONTRUNNER CONTRACTOR PARA SA SERBISYO NITO BILANG KONTRATISTA NA HUMAHAKOT NG BASURA SA MUNTINLUPA PUBLIC MARKET SA BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA, KALAKHANG MA
Date Approved: 1994-04-07
Resolution No. 94-135
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG CHLORINATION NG MUNICIPAL  HALL WATER SYSTEM AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG APATNAPU’T LIMANG LIBO AT ISANDAANG PISO (P45,100.00) PARA DITO.
Date Approved: 1994-04-20
Resolution No. 94-136
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA PUNONGBAYAN NG MUNTINLUPA NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN (MOA) SA PAGITAN NG MUNTINLUPA AT UNICEF (UNITED NATIONS CHILDREN’S EMERGENCY FUND) HINGGIL SA PAGPAPATUPAD NG “LOCAL PLAN OF OPERATION ON THE PROGRAMME OF
Date Approved: 1994-04-25
Resolution No. 94-137
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG KAGALANG-GALANG NA PUNONGBAYAN NG MUNTINLUPA NA MANGASIWA TA GUMAWA NG KAUKULANG HAKBANG UPANG MAKAKUHA NG TRANSFER CERTIFICATE OF TITLE (TCT) SA KAGAWARAN NG KATARUNGAN (DOJ) NG LUPANG KINATITIRIKAN NG MUNTI
Date Approved: 1994-05-02
Resolution No. 94-138
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MASIDHING PAGTUTOL SA SUMMARY EVICTION AT DEMOLITION” NG MGA TAHANAN SA ALABANG STOCK FARM (ASF).
Date Approved: 1994-05-20
Resolution No. 94-139
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLILLIMITA SA GAMIT NG LUPA SA LAHAT NG LUGAR NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PAMAMAGITAN NG PAGTATALAGA SA TANGGAPAN NG PAGPAPLANO AT PAGPAPAUNLAD NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA MAMAMAHALA SA PAGPAPATUPAD NG MUNTINLUPA ZO
Date Approved: 1994-05-25
Resolution No. 94-140
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG KAGUSTUHAN NG BAYAN NG MUNTINLUPA NA MAGING ISANG “HIGHLY-URBANIZED CITY” BATAY SA LEGAL NA KUWALIPIKASYON NA ITINATADHANA NG BATAS KALAKIP ANG MGA DOKUMENTONG SUMUSUPORTA SA KONBERSYON NITO AT BATAY SA MGA PETISYON NA ISINU
Date Approved: 1994-05-27
Resolution No. 94-141
Title: KAPASIYAHAN NA ITINATALAGA (CREATING)/ITINATAAS (UPGRADING) AT/O NIREREKLASIPIKA (RECLASSIFYING) AT PAGDADAGDAG NG IBA’T-IBANG POSISYON SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGLALAAN NG KAUKULANG PONDO PARA SA IMPLEMENTASYON NITO.
Date Approved: 1994-05-27
Resolution No. 94-142
Title: KAPASIYAHAN NA INIINDORSO NG SANGGUNIANG BAYAN ANG PAG-ADOPT NG ‘PHILIPPINE PLAN OF ACTION FOR NUTRITION’ SA ILALIM NG NATIONAL NUTRITION COUNCIL NG DEPARTMENT OF AGRICULTURE.
Date Approved: 1994-05-27
Resolution No. 94-143
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PANUKALANG MGA DEVELOPMENT PROJECTS AND ACTIVITIES NA POPONDOHAN MULA S 20% NA INTERNAL REVENUE ALLOTMENT (IRA) NG BAYAN NG MUNTINUPA PARA SA TAONG 1994 NA INIREREKOMENDA NG LOCAL DEVELOPM
Date Approved: 1994-05-27
Resolution No. 94-144
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALUGOD NA PAGTANGGAP NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA PAMAMAGITAN NG PUNONGBAYAN NG MUNTINLUPA NG DONASYON MULA SA PAMAHALAANG BAYAN NG GUNMA, BANSANG HAPON NG ISANG YUNIT (ONE UNIT) NA SASAKYANG PAMATAY SUNOG (FIRE TRUCK
Date Approved: 1994-05-27
Resolution No. 94-145
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG APLIKASYON NG NEW SAN JOSE BUILDERS, INC. PARA SA PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE NG KANILANG NDC-SUCAT DEVELOPMENT PROJECT NA MATATAGPUAN SA WEST SERVICE ROAD, BARANGAY SUCA
Date Approved: 1994-05-30
Resolution No. 94-146
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAG-AAMYENDA NG PINAGTIBAY NA KAPASIYAHAN BILANG 92-09 SA PAMAMAGITAN NG PAGSAMA AT MAPABILANG ANG MGA SIBILYAN NA KAWANI (CIVILIAN EMPLOYEES) NA NAKATALAGA SA CUERPO NG PULISYA NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA BIYAYANG LI
Date Approved: 1994-06-03
Resolution No. 94-147
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALUGOD NA PASASALAMAT SA LAHAT NG TUMAYONG KAGAWAD NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA SINA KGG. ROGER JOHN P. SMITH, KGG. RESTITUTO N. SANTOS, KGG. BALDOMERO D. NIEFES, KGG. ROMEO J. TAN, KGG. SIMEON BUMANGLAG, KGG. PRAXEDE
Date Approved: 1994-06-19
Resolution No. 94-148
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG APLIKASYON NG CAMELLA HOMES – MONREALE 1, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA PARA SA ‘ALTERATION PERMIT’ NG KANILANG SUBDIVISION/TOWNHOUSE PLAN.
Date Approved: 1994-06-20
Resolution No. 94-149
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MALUGOD NA PAGBATI KAY KGG. VICENTE Y. CHUA SA MULING PAGKAKAHALAL BILANG PANGULO NG LIGA NG MGA BARANGAY BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1994-07-04
Resolution No. 94-150
Title: KAPASIYAHAN NA PINAHIHINTULUTAN NG SANGGUNIANG BAYAN NA PALUWALAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PANANAGUTANG P195,350.07 NG SOLDIERS’ HILLS VILLAGE SA MERALCO BILANG KABAYARAN SA STREETLIGHTS SERVICE.
Date Approved: 1994-07-11
Resolution No. 94-151
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KAGALANG-GALANG CONG. MANNY B. VILLAR, JR. NA MAPAHUKAY (DREDGE) AT MAIPALINIS ANG MGA ILOG AT CREEKS SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGLALAAN NG KAUKULANG PONDO PARA DITO.
Date Approved: 1994-07-11
Resolution No. 94-152
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG APLIKASYON NG AYALA LAND, INC. PARA SA PRELIMINARY APPROVAL/LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG KANILANG MADRIGAL BUSINESS PARK PHASE III PROJECT NA MATATAGPUAN SA AYALA ALABANG,
Date Approved: 1994-07-11
Resolution No. 94-153
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGTATATAG O PAGLIKHA NG MUNICIPAL REGISTRATION COMMITTEE (MRC) ANG PAGLALAAN NG HALAGANG P172,500.00 PARA DITO.
Date Approved: 1994-07-18
Resolution No. 94-154
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGSANG-AYON NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA 230 KV SUCAT-ARANETA-BALINTAWAK POWER TRANSMISSION PROJECT NG PAMBANSANG KORPORASYON SA ELEKTRISIDAD (NATIONAL POWER CORPORATION).
Date Approved: 1994-07-18
Resolution No. 94-155
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA PUNONGBAYAN MGGL. IGNACIO R. BUNYE, NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN SA MGA TAONG MAY KAALAMANG-TEKNIKO NA SUSURI SA KAANGKUPAN NG PAGTATATAG NG ‘WATER WORKS SYSTEM’ SA BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1994-07-18
Resolution No. 94-156
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA TANGGAPAN NG PAMBAYANG MANANANGGOL NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT SA FILINVEST ALABANG, INC. NA MAGSAGAWA NG KAAGAD AT KAUKULANG LEGAL NA AKSYON NA MAAARING ISAMPA NA KASONG LIBELO SA SINUMANG MAY KINALAMAN SA NAPALATHA
Date Approved: 1994-07-18
Resolution No. 94-157
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG MASIDHING PAGKONDENA SA TANGKANG PAGPASLANG SA KAGALANG-GALANG NA KONSEHAL LUCIO B. CONSTANTINO NOONG HULYO 25, 1994 SA BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA.
Date Approved: 1994-07-26
Category: Justice and Human Rights
Resolution No. 94-158
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG ISANDAANG LIBONG PISO (P100,000.00) BILANG PABUYA SA SINUMANG MAKAPAGTUTURO O MAKAPAGBIBIGAY NG IMPORMASYON PARA SA IKADADAKIP NG MGA TAONG NAGTANGKANG PUMASLANG KAY KONSEHAL LUCIO B. CONSTANTINO NOONG HULYO 25, 1994.
Date Approved: 1994-07-26
Category: Appropriation / Justice and Human Rights / Public Order, Security and Safety
Resolution No. 94-159
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA PUBLIC ESTATES AUTHORITY (PEA) NA ANG “PABAHAY SA LOOB NG ALABANG  STOCK FARM (ON-SITE HOUSING UNIT)” NA KANILANG IPINAGKAKALOOB SA MGA NANINIRAHAN SA LOOB NG ASF AY MAPABABA ANG HALAGA.
Date Approved: 1994-08-01
Resolution No. 94-160
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG-GUGULIN BILANG O1 NG BARANGAY BULI SERYE NG TAONG 1994 SA ILALIM NG KANILANG GENERAL FUND NA NAGKAKAHALAGA NG DALAWANG DAAN WALUMPU’T PITONG LIBO AT LIMANG DAANG PISO (P287,500.00).
Date Approved: 1994-08-01
Category: Appropriation
Resolution No. 94-161
Title: KAPASIYAHANG BAYAN NA PINAGTITIBAY ANG REVISED BARANGAY ANNUAL BUDGET NG ALABANG PARA SA TAONG 1994 NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYON, LIMANG DAAN LABINGDALAWANG LIBO, PITONG DAAN APATNAPU’T ANIM NA PISO AT TALUMPU’T TATLONG SENTIMOS (P6,512,746.33); AT BARANGAY CUPANG PARA SA TAONG 1994 NA NAGKAKAHALAGA NG ANIM NA MILYON, LIMANG DAAN DALAWAMPU’T APAT NA LIBO, ISANG DAAN ANIMNAPU’T DALAWANG PISO AT LIMAMPUNG SENTIMOS (P6,524,162.50).
Date Approved: 1994-08-01
Category: Barangay Affairs & Appropriation
Resolution No. 94-162
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG APLIKASYON NG PUBLIC ESTATES AUTHORITY (PEA) PARA SA LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG PROYEKTONG “FILINVEST CORPORATE CITY SUBDIVISION DEVELOPMENT” NA SUMASAKOP SA MAY 244-EKT
Date Approved: 1994-08-08
Resolution No. 94-163
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KGG. GREGORIO VIGILAR, KALIHIM NG KAGAWARAN NG PAGAWAING-BAYAN AT LANSANGAN (DPWH) NA MAGLAAN NG KAUKULANG PONDO PARA SA BINABALAK NA GAWING KALSADA ANG BAHAGING SILANGAN NG ILOG SA PAGITAN NG BARANGAY BULI AT BARANGAY CUPANG.
Date Approved: 1994-08-18
Resolution No. 94-164
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG APLIKASYON NG NEW SAN JOSE BUILDERS, INC. PARA SA DEVELOPMENT PERMIT NG KANILANG NDC-SUCAT DEVELOPMENT PROJECT NA MATATAGPUAN SA WEST SERVICE ROAD, BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA, KALAKHANNG M
Date Approved: 1994-08-22
Resolution No. 94-165
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG APLIKASYON NG LAMBORGHINI TRANSIT, INC. PARA SA LOCATIONAL CLEARANCE NG KANILANG ITATAYONG BUS TERMINAL SA BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA
Date Approved: 1994-08-22
Resolution No. 94-166
Title: KAPASIYAHAN NA MADALIANG HINIHILING SA KGG. CONGRESSMAN MANUEL B. VILLAR JR. (MUNTINLUPA-LAS PIÑAS DISTRICT) AT SA BUONG KAPULUNGAN NG KONGRESO NG PILIPINAS NA ASIKASUHIN NG BUONG PUSO AT SIGASIG ANG PAGPAPATIBAY SA LALONG MADALING PANAHON ANG HOUSE BILL
Date Approved: 1994-08-22
Resolution No. 94-167
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG APLIKASYON PARA SA LOCATIONAL CLEARANCE NG BARON AGRO-INDUSTRIAL CORPORATION PARA SA ITATAYO NITONG WAREHOUSE SA BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1994-09-05
Resolution No. 94-168
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN ANG APLIKASYON PARA SA LOCATIONAL CLEARANCE NG WAREHOUSE NA ITATAYO SA TEPAUREL COMPOUND, NA PAG-AARI NI G. ERNESTO TEPAUREL SA BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1994-09-05
Resolution No. 94-169
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAUS-PUSONG PAKIKIDALAMHATI SA PAMILYA NG KAGALANG-GALANG NA KONSEHAL RUFINO B. JOAQUIN SA PAGPANAW NG KANYANG BUTIHING INA NA SI GNG. MACARIA B. JOAQUIN NOON IKA-11 NG SETYEMBRE 1994.
Date Approved: 1994-09-12
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 94-170
Title: KAPASYAHAN NA KINAKATIGAN ANG EXECUTIVE ORDER BILANG 04, SERYE 1994 NA IPINALABAS NG KGG. IGNACIO BUNYE AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG DALAWANG DAAN AT TATLUMPUNG LIBONG PISO (P230,000.00) AT PARA SA IBA PANG HANGARIN.
Date Approved: 1994-09-12
Category: Appropriation
Resolution No. 94-171
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG APLIKASYON PARA SA AALTERATION OF PLAN NG LOT 32-E (ROAD LOT) AT LOT 32-F (GREEN AREA) NG SOUTH GREENHEIGHTS SUBDIVISION, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA SA PAG-AARI NI GNG. MICHAELA A. CASTELO.
Date Approved: 1994-09-19
Resolution No. 94-172
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY KARAPATAN SA PUNONGBAYAN MGGL. IGNACIO R. BUNYE  AT PANSAMANTALANG PAMBAYAN INGAT-YAMAN, GNG. NELIA A. BARLIS NA MAGBUKAS NG ISANG “SPECIAL ACCOUNT” SA PHILIPPINE NATIONAL BANK – POBLACION, MUNTINLUPA BRANCH, BILANG DEPOSITORY BA
Date Approved: 1994-09-26
Resolution No. 94-173
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA KGG. GREGORIO VIGILAR, KALIHIM NG KAGAWARAN NG PAGAWAIN AT LANSANGANG BAYAN (DPWH) NA ASIKASUHIN NG BUONG SIGASIG AT BIGYAN NG KAAGAD  NA PAG-AKSYON ANG PAGPAPAGAWA AT PAGPAPAKONKRETO  NG NAIWANG BAHAGI NG LANSANGANG-NASYONAL
Date Approved: 1994-09-26
Resolution No. 94-174
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG APLIKASYON PARA SA DEVELOPMENT PERMIT NG SIMPLE SUBDIVISION PLAN NG GONZALES COMPOUND NA MATATAGPUAN SA BARANGAY BAYANAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1994-09-26
Resolution No. 94-175
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGGAMIT NG CONTINUING APPROPRIATIONS NG GENERAL FUND NA NAGKAKAHALAGA SA P3,578,379.81 AT 1992 CURRENT APPROPRIATIONS NA NAGKAKAHALAGA SA p431,356.51 UPANG MAGAMIT AT TUMUGON SA MGA NAIPAGAWANG “INFRASTRUCTURE PROJECTS” PARA SA TAONG 1992 NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1994-10-03
Category: Appropriation
Resolution No. 94-176
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN BILANG (SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 01), SERYE NG 1994 SA ILALIM NG GENERAL FUND SA HALAGANG SIYAM NA MILYON WALONG DAAN DALAWAMPU’T TATLONG LIBO TATLONG DAAN LIMAMPU AT LABING ANIM NA SENTIMO (P9,823,350.16) AT ANG RE-ALIGNMENT NG IBA’T-IBANG TANGGAPAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKAHANG MAYNILA.
Date Approved: 1994-10-03
Category: Appropriation
Resolution No. 94-177
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG APPLICATION FOR LOCATIONAL CLEARANCE BATAY SA ZONING COMPLIANCE NG SAMAHANG MAGKAKAPIT-BAHAY NG CABEZA’S COMPOUND NA MATATAGPUAN SA BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA, KALAKAHANG MAYNILA.
Date Approved: 1994-10-03
Resolution No. 94-178
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGBAYAN MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN (MOA) SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG SAMAHAN NG MAGKAKAPITBAHAY NG BLOCK 4 PUROK 1, HINGGIL SA PAGKAKALOOB NG DAANG LAGUSAN
Date Approved: 1994-10-03
Resolution No. 94-179
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAG-AAMYENDA SA KAUTUSANG BAYAN BILANG 91-39 PARTIKULAR ANG NAKATALAGA SA BAHAGI NG INSTITUTIONAL ZONE SA ILALIM NG APPENDIX B O ZONING DISTRICT BOUNDARIESNG NABNGGIT NG KAUTUSANG BAYAN.
Date Approved: 1994-10-03
Resolution No. 94-180
Title: KAPASIYAHAN NA INIREREKOMENDA SA KGG. FIDEL V. RAMOS, PANGULO NG PILIPINAS AT KGG. FRANKLIN M. DRILON, KALIHIM NG KAGAWARAN NG KATARUNGAN NA HIRANGIN O ITALAGA SI RET. COL. JULIO A. ARCIAGA BILANG ASSISTANT DIRECTOR NG KAWANIHAN NG WASTUAN (BUREAU OF CORR
Date Approved: 1994-10-03
Resolution No. 94-181
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KASUNDUAN SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG RED FOX TRUCKING SERVICES PARA SA SERBISYO NITO BILANG KONTRATISTA NA HUMAHAKOT NG BASURA SA BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON AT ANI
Date Approved: 1994-10-10
Resolution No. 94-182
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG TAUNANG LAANG-GUGULIN (ANNUAL BUDGET) PARA SA TAONG 1994 NG BARANGAY AYALA ALABANG NA NAGAKAKAHALAGA NG  WALONG MILYON SIYAM NA RAAN AT WALUMPUNG LIBO DALAWAMPU’T WALONG PISO AT WALUMPUNG SENTIMO (8,980,028.80).
Date Approved: 1994-10-17
Category: Barangay Affairs & Appropriation
Resolution No. 94-183
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA (CREATION) NG MGA BAGONG POSISYON AT ANG PAGTATAKDA NG KAUKULANG ANTAS NG SAHOD (SALARY GRADE) SA TANGGAPAN NG KALUSUGAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1994-10-17
Resolution No. 94-184
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN ANG PUNONGBAYAN, MGGL. IGNACIO R. BUNYE BILANG KINATAWAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN SA KAGAWARAN NG KALUSUGAN (DEPARTMENT OF HEALTH) SA PROGRAMANG TINAGURIANG “COMPREHENSIVE HEAL
Date Approved: 1994-10-24
Resolution No. 94-185
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANGN APLIKASYON NG R.B. CONSTRUCTION, INC., PARA SA PAGBABAGO NG PLANO (ALTERATION OF PLAN) NG KANILANG PROYEKTONG EXPRESS VIEW TOWNHOMES NA MATATAGPUAN SA BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1994-10-24
Resolution No. 94-186
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGPAPAUTANG NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA NG HALAGANG DALAWANG MILYONG PISO (P2,000,000.00) SA SAMAHANG NAGKAKAISA SA MEDINA’S COMPOUND, BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA UPANG MABAYARAN ANG LUPANG BINIBI
Date Approved: 1994-08-07
Resolution No. 94-187
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN ANG PUNONGBAYAN, KAGALANG-GALANG IGANCIO R. BUNYE NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN SA PHILIPPINE NATIONAL BANK (PNB)PARA SA APLIKASYON SA PAG-UTANG (APPLICATION FOR LOAN)NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA NABANGGIT N
Date Approved: 1994-11-07
Resolution No. 94-188
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA PUNONGBAYAN, KGG. IGNACIO R. BUNYE, BILANG KINATAWAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA, NA LUMAGDA SA ISANG KASUNDUAN SA PAG-UPA NG ISANG BAHAY NA PAG-AARI NI GNG. HELEN TEPAUREL VDA. DE ARCIAGA UPANG MAGAMIT BI
Date Approved: 1994-11-14
Resolution No. 94-189
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KASUNDUAN SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG RED FOX TRUCKING SERVICES PARA SA SERBISYO NITO BILANG KONTRATISTA NA HUMAHAKOT NG BASURA SA BAYAN NG MUNTINLUPA ( MALIBAN ANG MUNTINLUPA PUBLIC MARKET) AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON AT ANIM NA DAANG PISO (P1,600,00.00) KADA BUWAN BILANG KABAYARAN SA SERBISYO NITO (MULA NOBYEMBRE 1, 1994 HANGGANG DISYEMBRE 31,1994).
Date Approved: 1994-11-14
Category: Appropriation
Resolution No. 94-190
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG JESUS GARCIA, KALIHIM NG KAGAWARAN NG TRANSPORTASYON AT KOMUNIKASYON SA PAMAMAGITAN NI PATNUGOT GEORGE ESQUERRA, NA MAPAGKALOOBAN NG PRANKISA ANG CUPANG TRANSPORT SERVICE COOPERATIVE, INC. UPANG MAKAPAMASADA SA RUTANG ALAB
Date Approved: 1994-11-14
Resolution No. 94-191
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAUS PUSONG PAKIKIDALAMHATI SA PAMILYA NG KAGALANG-GALANG NA KONSEHAL DANTE S. ALMARIO SA PAGPANAW NG KANYANG BUTIHING INA NA SI GNG. FLORENCIA SANTOS ALMARIO NOONG IKA-19 NG NOBYEMBRE 1994.
Date Approved: 1994-11-21
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 94-192
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG APLIKASYON NG R.B. CONSTRUCTION, INC. PARA SA LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG KANILANG PROYEKTONG EXPRESS VIEW VILLAS II TOWNHOMES NA MATATAGPUAN SA BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1994-11-21
Resolution No. 94-193
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAGIGING MGA ‘ADOPTED SONS’ NG BAYAN NG MUNTINLUPA SINA CONGRESSMAN CIRIACO ALFELOR, JR., CONGRESSMAN ELIAS LOPEZ AT CONGRESSMAN CEFERINO PAREDES, JR. GAYUNDIN ANG PAGBIBIGAY NG MARUBDOB NA PASASALAMAT SA KANILANG KAGANAPAN
Date Approved: 1994-11-22
Resolution No. 94-194
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG RE-ALIGNMENT NG 1994 EXECUTIVE BUDGET NG MGA SUMUSUNOD NA TANGGAPAN: TANGGAPAN NG AGRIKULTURA (P280,000.00); TANGGAPAN NI KGG. LUCIO B. CONSTANTINO (P86,266.81); PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE OFFICE (P164,000.00); TANGGAPAN NG INHIYERIYA (P183,877.00); TANGGAPAN NI KGG. MELCHOR R. TEVES (21,413.30) AT TANGGAPAN NG PAMBAYANG TAGAPANGASIWA (P806,820.00) NA MAY KABUUANG HALAGA NA P1,542,377.17.
Date Approved: 1994-11-21
Category: Personnel Administration & Appropriation
Resolution No. 94-195
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA PUNONGBAYAN, KGG. IGNACIO R. BUNYE NA ATASAN ANG FILINVEST DEVELOPMENT CORPORATION (FILINVEST) AT PUBLIC ESTATES AUTHORITY (PEA) NA PANSAMANTALANG IPATIGIL ANG ISINASAGAWANG DEVELOPMENT SA ALABANG STOCK FARM (ASF) BATAY SA ‘CE
Date Approved: 1994-11-21
Resolution No. 94-196
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG APLIKASYON NG SAMAHANG KAPATIRAN NA MATATAGPUAN SA EXCESS LOT, SOLDIER’S HILLS VILLAGE, PUTATAN, MUNTINLUPA NG KANILANG SUBDIVISION PLAN SA ILALIM NG PROYEKTONG COMMUNITY MORTGAGE PROGRAM (CMP) NG NATIONAL HOME MORTGAGE FIN
Date Approved: 1994-11-28
Resolution No. 94-197
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG APLIKASYON NG KAPITBAHAYAN NG PUROK PAG-ASA, INC. NA MATATAGPUAN SA KATIHAN, BARANGAY POBLACION, MUNTINLUPA NG KANILANG SUBDIVISION PLAN SA ILALIM NG COMMUNITY MORTGAGE PROGRAM (CMP) NA NATIONAL HOME MORTAGAGE FINANCE CORPO
Date Approved: 1994-11-28
Resolution No. 94-198
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGLIKHA (CREATION) NG POSISYONG ELEMENTARY SHOOL PRINCIPAL IV AT ANG KAUKULANG ANTAS NG SAHOD PARA DITO AT PAGTATALAGA PA RIN KAY GNG. HERMINIA ARANCILLO, PRINCIPAL NG CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL, POBLACION, MUNTINLUPA PARA
Date Approved: 1994-12-05
Resolution No. 94-200
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG RE-ALIGNMENT NG 1994 EXECUTIVE BUDGET NG MGA SUMUSUNOD NA TANGGAPAN: SANGGUNIANG BAYAN PROPER (P150,000.00); (TANGGAPAN NG TAGAPANGULONG OPISYAL) SA HALAGANG P134,119.87; TANGGAPAN NI KONSEHAL REYNALDO A. ABAS, JR. (P118,529.85); TANGGAPAN NI KONSEHAL MIGUEL LUIS F. RIOS, JR. (P28,958.00); TANGGAPAN NG PANGALAWANG PUNONGBAYAN (P200,000.00); CENTRAL RECORDS OFFICE (P22,000.00); PUBLIC INFORMATION OFFICE (P154,000.00); LEGAL OFFICE (P127,565.27); POLICE DEPARTMENT (P217,955.37) NA MAY KABUUANG HALAGA NA P1,153,128.36.
Date Approved: 1994-12-05
Category: Appropriation & Personnel Administration
Resolution No. 94-201
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAGIGING ‘ADOPTED SON’ NG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG KAGALANG-GALANG SENADOR RAUL S. ROCO GAYUNDIN ANG PAGBIBIGAY NG MARUBDOB NA PASASALAMAT SA KANYANG MASIGASIG NA PAGSUPORTA AT PAGMAMALASAKIT UPANG MAGKAROON NG KAGANAPAN ANG
Date Approved: 1994-12-16
Resolution No. 94-202
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGKAKALOOB AT PAGLALAAN NG ISANG LAGAY NA LUPA NA MAY SUKAT NA HINDI BABABA SA 200 METRO CUADRADO UPANG MAPAGTAYUAN NG SUB-STATION NG PAMATAY-SUNOG SA BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1994-12-20
Resolution No. 95-204
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PAGBATI KAY G. HIYOSHI OSAWA SA PAGDIRIWANG NG KANYANG IKA-89 NA KAARAWAN SA ENERO 31, 1995.
Date Approved: 1995-01-16
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 95-205
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KASUNDUAN SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG RED FOX TRUCKING SERVICES PARA SA SERBISYO NITO BILANG KONTRATISTA NA HUMAHAKOT NG BASURA SA BAYAN NG MUNTINLUPA (MALIBAN ANG MUNTINLUPA PUBLIC MARKET) AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON AT ANIM NA DAANG LIBONG PISO (P1,600,000.00) KADA BUWAN BILANG KABAYARAN SA SERBISYO NITO (MULA ENERO 1, 1995 HANGGANG PEBRERO 28, 1995).
Date Approved: 1995-01-12
Category: Appropriation
Resolution No. 95-206
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG APLIKASYON NG CERF REALTY DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG KANILANG PROYEKTONG ‘CERF TOWNHOMES A & B’ NA MATATAGPUAN SA COUNTRY HOMES SUBDIVISION, BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA, K
Date Approved: 1995-01-09
Resolution No. 95-207
Title: KAPASIYAHAN NA ITINATALAGA (CREATING)/ITINATAAS (UPGRADING) AT/O NIREREKLASIPIKA (RECLASSIFYING) AT PAGDADAGDAG NG IBA’T IBANG POSISYON SA PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PAGLALAAN NG KAUKULANG PONDO PARA SA IMPLEMENTASYON NITO.
Date Approved: 1995-01-16
Resolution No. 95-208
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONGBAYAN IGNACIO R. BUNYE NA PUMASOK SA ISANG KASUNDUAN SA NGALAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA MUNTINLUPA POLYMEDIC INC. MEDICAL CENTER MUNTINLUPA (MPI-MCM) PARA SA HEALTH CARE PROGRAM NG PAMAHALAANG BAYAN (ANG KASUNDUAN AY MAYROONG BISA SIMULA ENERO 1,1995 HANGGANG HUNYO 30, 1995).
Date Approved: 1995-01-30
Category: Health and Sanitation
Resolution No. 95-209
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGPAPATIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PAGKAKAROON NG KINATAWAN ANG SEKTOR NG KABABAIHAN (WOMEN) AT ANG SEKTOR NG MGA MANGGAGAWA (WORKERS).
Date Approved: 1995-02-06
Resolution No. 95-210
Title: AN ORDINANCE APPROPRIATING THE SUM OF FOUR HUNDRED FORTY TWO MILLION FOUR HUNDRED SEVENTY TWO THOUSAND AND TWENTY SEVEN PESOS (P442,472,027.00) UNDER THE GENERAL FUND OF THIS MUNICIPALITY FOR THE OPERATING EXPENDITURES AND CAPITAL OUTLAYS REQUIREMENT OF T
Date Approved: 1995-01-25
Resolution No. 95-211
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PASASALAMAT KAY SENADOR VICENTE ‘TITO’ SOTTO III, CHAIRMAN NG SENATE COMMITTEE ON LOCAL GOVERNMENT SA MASIGASIG NA PAGSUPORTA AT PAGMAMALASAKIT UPANG ANG BAYAN NG MUNTINLUPA AY MAGING GANAP NA LUNGSOD O HIGHLY-URBAN
Date Approved: 1995-02-13
Resolution No. 95-212
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PASASALAMAT KAY SENADOR ALBERTO ROMULO, SENATE MAJORITY FLOOR LEADER SA MASIGASIG NA PAGSUPORTA AT PAGMAMALASAKIT UPANG ANG BAYAN NG MUNTINLUPA AY MAGING GANAP NA LUNGSOD O HIGHLY-URBANIZED CITY.
Date Approved: 1995-02-13
Resolution No. 95-213
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PASASALAMAT KAY SENADOR NEPTALI GONZALES SA MASIGASIG NA PAGSUPORTA AT PAGMAMALASAKIT UPANG ANG BAYAN NG MUNTINLUPA AY MAGING GANAP NA LUNGSOD O HIGHLY-URBANIZED CITY.
Date Approved: 1995-02-13
Resolution No. 95-214
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG APLIKASYON NG SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY SA WALONG GATANG SA ARANDIA ST., BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA NG KANILANG SUBDIVISION PLAN SA ILALIM NG PROYEKTONG COMMUNITY MORTGAGE PROGRAM (CMP) NG NATIONAL HOME MORTGAGE FINANCE CO
Date Approved: 1995-02-13
Resolution No. 95-215
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PANSAMANTALANG PAGSUSUSPINDE NG DEVELOPMENT PERMIT NA IPINAGKALOOB SA PUBLIC ESTATE AUTHORITY (PEA) AT FILINVEST ALABANG, INC. PARA SA KANILANG PROYEKTONG FILINVEST CORPORATE CITY SUBDIVISION DEVELOPMENT NA SUMASAKOP SA MAY 244
Date Approved: 1995-02-13
Resolution No. 95-216
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG APLIKASYON NG AYALA LAND, INC. PARA SA LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG KANILANG PROYEKTONG MADRIGAL BUSINESS PARK PHASE IV NA MATATAGPUAN SA BARANGAY ALABANG, MUNTINLUPA.
Date Approved: 1995-02-13
Resolution No. 95-217
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PASASALAMAT SA LAHAT NG BUMUBUO NG MATAAS NG KAPULUNGAN NG KONGRESO O SENADO SA KANILANG MASIGASIG NA PAGSUPORTA AT PAGMAMALASAKIT UPANG ANG BAYAN NG MUNTINLUPA AY MAGING GANAP NA LUNGSOD O HIGHLY-URBANIZED CITY.
Date Approved: 1995-02-13
Resolution No. 95-218
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG APLIKASYON NG MIDLAND PROPERTIES CORPORATION PARA SA LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG KANILANG MIDLAND II SUBDIVISION PROJECT NA MATATAGPUAN SA ARANDIA ST., BARANGAY TUNASAN, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA.
Date Approved: 1995-02-13
Resolution No. 95-219
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG BAYAN NG MUNTINLUPA ANG PAGKAKALOOB NG TULONG PINANSIYAL NA HALAGANG DALAWANG DAANG LIBONG PISO (P200,000.00) SA LALAWIGAN NG ORIENTAL MINDORO NA MALUBHANG SINALANTA NG MALAKAS NA LINDOL.
Date Approved: 1995-03-06
Resolution No. 95-220
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KASUNDUAN SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG RED FOX TRUCKING SERVICES PARA SA SERBISYO NITO BILANG KONTRATISTA NA HUMAHAKOT NG BASURA SA BAYAN NG MUNTINLUPA (MALIBAN ANG MUNTINLUPA PUBLIC MARKET) AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON ANIMNA DAANG PISO (P1,600,000.00) KADA BUWAN BILANG KABAYARAN SA SERBISYO NITO (MULA MARSO 01, 1995 HANGGANG MAYO 31, 1995).
Date Approved: 1995-03-06
Category: Appropriation
Resolution No. 95-221
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY AT NIRARATIPIKA ANG KASUNDUAN SA PAG-UTANG (LOAN AGREEMENT) AT ANG KASULATAN SA PAGTATALAGA (DEED OF ASSIGNMENT) SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT ANG PHILIPPINE NATIONAL BANK (PNB) KASAMA ANG LAHAT NG MGA PAMAMA
Date Approved: 1995-03-20
Resolution No. 95-222
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGPAPAUTANG NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA SA SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY NG CABEZAS, CABEZA’S COMPUND, BARANGAY CUPANG, MUNTINLUPA, KALAKHANG MAYNILA NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG DAAN AT ANIMNAPU’T TATLONG LIBONG PISO (P76
Date Approved: 1995-04-10
Resolution No. 95-223
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG DAGDAG NA GUGULIN  BILANG ISA, SERYE NG 1995 (SUPPLEMENTAL BUDGET NO. 01, SERIES OF 1995) NG GENERAL FUND SA HALAGANG  ANIM NA MILYON, LIMANG DAAN AT APATNAPU’T PITONG PISO (P6,571,547.00) UPANG ILAAN SA STATUTORY AND CONTRACTUAL OBLIGATIONS, SPECIAL ACTIVITIES FUND AT IBA PANG GUGULING PANG-OPERASYON NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1995-04-10
Category: Appropriation
Resolution No. 95-224
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG KASUNDUAN SA PAGITAN NG PAMAHALAANG BAYAN NG MUNTINLUPA AT NG RED FOX TRUCKING SERVICES PARA SA SERBISYO NITO BILANG KONTRATISTA NA HUMAHAKOT NG BASURA SA BAYAN NG MUNTINLUPA (MALIBAN ANG MUNTINLUPA PUBLIC MARKET) AT ANG PAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON AT ANIM NA DAANG LIBONG PISO (P1,600,000.00) KADA BUWAN BILANG KABAYARAN SA SERBISYO NITO (MULA HUNYO 01, 1995) HANGGANG AGOSTO 31, 1995)
Date Approved: 1995-05-29
Category: Appropriation
Resolution No. 95-225
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG BAGONG PANGLUNGSOD NA LOGO O SEAL NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA (CITY OF MUNTINLUPA).
Date Approved: 1995-06-05
Resolution No. 95-226
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG APLIKASYON NG CAVITE IDEAL INTERNATIONAL CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORPORATION AT AYESEL CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CORPORATION PARA SA PAGKAKALOOB NG PRANKISA (GRANT OF FRANCHI
Date Approved: 1995-06-26
Resolution No. 95-227
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN ANG PUNONGLUNGSOD NG MUNTINLUPA NA MAKAPAGHARAP NG SULAT-HANGARIN AT HILINGIN KAY PANGULONG FIDEL V. RAMOS NA MAANGKIN NA NG PAMAHALAANG LUNGSOD ANG ISANG LAGAY NA LUPA AT SA ANUMANG SANGAY NG PAMAHALAANG NASYONAL AT
Date Approved: 1995-06-26
Resolution No. 95-228
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN ANG PUNONGLUNGSOD NG MUNTINLUPA KGG. IGNACIO R. BUNYE, NA MAGKALOOB O NG PAGPAPALUWAL NG PONDO PARA SA PANLIPUNANG PAGSASAAYOS NG LUPA (INTERIM FINANCING FOR SOCIALIZED LAND DEVELOPMENT) PARA SA KAPAKINABANGAN NG SAM
Date Approved: 1995-06-26
Resolution No. 95-230
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAGTATAAS O UPGRADING NG SAHOD NG MGA KAWANI AT PINUNO NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA ALINSUNOD SA KARAMPATANG ANTAS NG SAHOD NA ITINAKDA NG BATAS PARA SA MGA KAWANI  AT PINUNO NG ISANG LUNGSOD.
Date Approved: 1995-06-26
Resolution No. 95-232
Title: RESOLUTION APPEALING TO THE FRENCH GOVERNMENT TO DISCONTINUE ITS DECISION TO RESCUE NUCLEAR TESTING; AND CALLING ALL EARTHLOVING PEOPLE TO JOIN IN THE WORLDWIDE MOVE TO STOP ALL FORMS OF NUCLEAR TESTING.
Date Approved: 1995-08-05
Resolution No. 95-233
Title: RESOLUTION NOMINATING HON. RUFINO B. JOAQUIN AND HON. PATRICIO L. BONCAYAO, JR. TO THE BOARD OF THE METRO MANILA PHILIPPINES COUNCILOR’S LEAGUE INC.
Date Approved: 1995-08-28
Resolution No. 95-234
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHINTULOT SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAMAMAGITAN NG PUNONGLUNGSOD NA MAKABILI NG BIGAS SA NATIONAL FOOD AUTHORITY SA PAMAMAGITAN NG PAG-UTANG.
Date Approved: 1995-09-04
Resolution No. 95-235
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING NG TULONG PINANSYAL SA PHILIPPINE TOURISM AUTHORITY (PTA) SA PAGTATAYO NG HIMNASYO (GYMNASIUM) SA SOLDIERS HILLS VILLAGE, PUTATAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1995-09-04
Resolution No. 95-236
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG AKREDITASYON SA MGA SUMUSUNOD NA NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AT PEOPLE’S ORGANIZATION: 1. SAMAHANG KAPIT-BISIG SA VIVO COMPOUND, 2. SAMAHAN NG KABABAIHAN AT KAPATIRAN, INC., 3. PEDERASYON NG SARILING SIKAP NG MGA KABABAIHAN
Date Approved: 1995-09-11
Resolution No. 95-237
Title: A RESOLUTION REQUESTING THE PHILIPPINE LONG DISTANCE COMPANY (PLDT) EXPEDITE THE INSTALLATION OF TELEPHONES TO ALL APPLICANTS FOR TELEPHONE CONNECTION IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1995-09-18
Resolution No. 95-238
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG SUBDIVISION PLAN NG SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY NG PUROK 6 TUNASAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1995-09-18
Resolution No. 95-239
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE GRANT OF TAX EXEMPTION IN FAVOR OF THE “PEOPLE ENGAGED IN PEOPLE’S PROJECT, INC. (PEPPI)” FOR THE PREMIER SHOWING OF THE ANIMATED PREMIER MOVIE “POCAHONTAS” AT THE ALABANG TOWN CENTER IN OCTOBER 9, 1995.
Date Approved: 1995-11-25
Category: Games, Amusement and Entertainment & Ways and Means
Resolution No. 95-240
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG SUBDIVISION PLAN NG KILUSANG KAPITBAHAYAN SA KAUNLARAN NG TUNASAN INC., NA MATATAGPUAN SA TUNASAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1995-09-25
Resolution No. 95-242
Title: KAPASIYAHAN NA NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL. IGNACIO R. BUNYE, NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAGLAGDA SA KASUNDUAN NA NAGBIBIGAY NG EXTENSION  NG KONTRATA NG RED FOX TRUCKING SERVICES SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA PAGKOLEKTA, PAGHAHAKOT AT PAGTATAPON NG BASURA AYON SA ITINATADHANA NG KASULUKUYANG KONTRATA PARA LAMANG SA BUWAN N SETYEMBRE AT OKTUBRE, 1995.
Date Approved: 1995-10-09
Category: Health and Sanitation
Resolution No. 95-243
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG SUBDIVISION PLAN NG WAWA NEIGHBORHOOD ASSOCIATION NA MATATAGPPUAN SA ALABANG, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1995-10-30
Resolution No. 95-244
Title: RESOLUTION MANIFESTING OUR SUPPORT TO THE BILL SPONSORED BY THE HON. SENATOR RAUL S. ROCO IN THE SENATE PROPOSING TO HIKE THE RETIREES’ PENSION.
Date Approved: 1995-10-30
Resolution No. 95-245
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG RE-ALIGNMENT NG 1995 EXECUTIVE BUDGET NG IBA’T-IBANG TANGGAPAN NG PAMAHALAANG LUNGSOD SA KABUUANG HALAGA NA PITONG MILYON APAT NA RAAN APATNAPU’T APAT NA LIBO  LABING ISANG PISO AT WALONG SENTIMOS (P7,444,011.08).
Date Approved: 1995-11-20
Category: Appropriation
Resolution No. 95-246
Title: KAPASIYAHANG PANLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG RE-ALIGNMENT NG 1995 BARANGAY ANNUAL BUDGET NG ANIM NA BARANGAY (POBLACION, PUTATAN, BAYANAN, SUCAT, TUNASAN AT ALABANG) NG LUNGSDO NG MUNTINLUPA NA NAGKAKAHALAGA NG PITONG MILYON, SIYAM NA RAAN  AT DALAWAMPUNG LIBO, SIYAM NA RAAN AT PITUMPUNG PISO AT SIYAMNAPU’T SIYAM NA SENTIMOS (P7,920,970.99).
Date Approved: 1995-11-20
Category: Barangay Affairs and Appropriation
Resolution No. 95-247
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD ANG SUBDIVISION PLAN NG SAMAHANG NAGKAKAISANG MAGKAKAPIT-BAHAY NA MATATAGPUAN SA PUROK 7 EXTENSION, ILAYA ALABANG, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1995-11-20
Resolution No. 95-248
Title: RESOLUTION ENDORSING THE DESIGNATION OF P/C INSP. ARTURO GUZON ARGANA PNP AS CHIEF OF POLICE, MUNTINLUPA POLICE STATION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1995-12-04
Resolution No. 95-249
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG DEVELOPMENT PERMIT AT LOCATIONAL CLEARANCE NG CAREY HOMES SUBDIVISION NA MATATAGPUAN SA BARANGAY PUTATAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1995-12-04
Resolution No. 95-250
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA NAGKAKALOOB NG HALAGANG DALAWANGDAANG LIBONG PISO (P200,000.00) NA KUKUKNIN MULA SA “POLICE TRUST FUND” UPANG MAGAMIT NA INSENTIBO PARA SA KUERPO NG PULISIYA SA HALAGANG P500.00 PISO BUWAN-BUWAN BAWAT KASAPI PARA SA NALALABING BUWAN NG NOBYEMBRE AT DISYEMBRE, 1995.
Date Approved: 1995-12-11
Category: Appropriation & Public Order, Security and Safety
Resolution No. 96-251
Title: A RESOLUTION CREATING A BLUE RIBBON COMMITTEE AND PROVIDING THE RULES THEREFOR.
Date Approved: 1996-12-29
Resolution No. 96-252
Title: KAPASIYAHAN NA NAGREREKOMENDA KAY KONSEHAL JO JASON T. ALCARAZ BILANG KINATAWAN NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD SA PEOPLE’S LAW ENFORCEMENT BOARD (PLEB).
Date Approved: 1996-01-15
Resolution No. 96-253
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD ANG SUBDIVISION PLAN NG SAMAHAN NG PLANAS NEIGHBORHOOD ASSOCIATION NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TUNASAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-01-15
Resolution No. 96-254
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA PAMILYA NG YUMAONG RODRIGO MEDRANO AT PAGKAKALOOB NG HALAGANG DALAWAMPUNG LIBONG PISO (P20,000.00).
Date Approved: 1996-01-22
Resolution No. 96-255
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAOS-PUSONG PAGBATI KAY G. HIYOSHI OSAWA SA PAGDIRIWANG NG IK-90 KAARAWAN SA ENERO 31, 1996
Date Approved: 1996-01-22
Resolution No. 96-256
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG MASIDHING PAGKONDENA SA PAGKAMATAY NI G. RODRIGO MEDRANO MIYEMBRO NG TRAFFIC ENVIROMENTAL DICIPLINE (TED) RESULTA SA ‘RECKLESS DRIVING’
Date Approved: 1996-01-22
Resolution No. 96-257
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAYONG HILINGIN SA KONGRESO NG PILIPINAS NA MAPALITAN ANG PANGALAN NG ALABANG-ZAPOTE ROAD. NA ISANG PAMBANSANG LANSANGAN BILANG CONGRESSMAN FELIMON C. AGUILAR AVENUE.
Date Approved: 1996-01-26
Resolution No. 96-259
Title: A RESOLUTION URGING MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO DIRECT THE CITY  TREASURER TO COLLECT THE ONE PERCENT (1%) SHARE OF THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA IN THE PROCEEDS OTHE DEVELOPTMENT AND UTILIZATION OF THE ALABANG STOCK FARM FROM THE PUBLIC ESTATES AUTHORI
Date Approved: 1996-02-05
Resolution No. 96-260
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA HINIHILING SA SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA CITY NA BIGYAN NG KARAMPATANG PAGKILALA NATATANGING PALILINGKOD NA IGINAWAD NINA SPO2 VIRGILIO SAGUM, SPO1 HENRY H. HIMBING AT PO3 EFREN LORESCA, MGA KAANIB NG PULISYA NG MUNT
Date Approved: 1996-02-12
Resolution No. 96-261
Title: RESOLUTION URGING/REQUESTING THE LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY TO GRANT PERMIT TO OPERATE FISHPEN WITHIN THE TERRITORIAL WATERS OF THE CITY OF MUNTINLUPA FIRST TO APPLICANTS RESIDING INT THE CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: 1996-02-12
Resolution No. 96-262
Title: A RESOLUTION URGING THE SAN JOSE BUILDERS TO INSTALL LIGHTINGS AND ELECTRICAL FACILITIES IN ACCORDANCE WITH THE APPROVED SUBDIVIDSION PLAN AT KATARUNGAN VILLAGE, N.B.P MUNTINLUPA
Date Approved: 1996-02-18
Resolution No. 96-263
Title: RESOLUTION REQUESTING HIS EXCELLENCY, PRES. FIDEL V. RAMOS TO DECLARE MARCH 1, 1996 AND EVERY MARCH FIRST THEREAFTER AS A SPECIAL HOLIDAY IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-02-12
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 96-264
Title: RESOLUTION DESIGNATION HON. COUN. PATRICIO BONCAYAO JR. TO HEAD OFFICE OF THE SENIOR CITIZENS AFFAIRS, VETERANS, RETIREES AND DISABLE PERSONS.
Date Approved: 1996-02-19
Resolution No. 96-265
Title: A RESOLUTION DECLARING THE FIRST DAY OF THE MONTH OF MARCH AND EVERY YEAR THEREAFTER AS MUNTINLUPA-GUNMA FRENDSHIP DAY.
Date Approved: 1996-02-26
Resolution No. 96-266
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA NAGPAPAHAYAG NG LUBUSANG PAGSUPORTA SA PANUKALANG BATAS (SENATE BILL NO. 1220) NI SENADOR ORLANDO MERCADO NA NAGLALAYONG MAPAGKALOOBAN ANG MGA LOCAL OFFICIALS NG KAPANGYARIHAN NA MAGDEKLARA NG STATE OF CALAMITY SA MGA LUGAR NA
Date Approved: 1996-02-26
Resolution No. 96-267
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR BUNYE TO NEGOTIATE IN BEHALF OF THE CITY OF MUNTINLUPA FO THE ACQUSITION OF A PARCEL OF LAND OWED BY THE DEMESA FAMILY LOCATED AT ALABANG MUNTINLUPA CITY FOR THE PURPOSE OF CONSTRACTION A MULTI-PORPOSE COMPLEX
Date Approved: 1996-02-26
Resolution No. 96-268
Title: KAPASIYAHANG NG PINAGTIBAY ANG SUBDIVISION PLAN NG KELLY’S HOMEOWNERS ASSOCIATION NA MATATAGPUAN SA 142 KELLY’S COMPOUND, ALABANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-03-04
Resolution No. 96-269
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA NAGLALAAN NG KARAGDAGANG HALAGA NA APAT NA MILYONG PISO (P4,000,000.00) BILANG BAHAGI NG PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAGPAPATULOY NG KONSTRUCTION NG PROYEKTONG SUCAT SPORTS COMPLEX NG BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY NG KUKUNIN SA IS
Date Approved: 1996-03-04
Resolution No. 96-270
Title: RESOLUTION DECLARING EVERY FRIDAY OF NATIONAL TEACHERS DAY WEEK AS MUNTINLUPA TEACHERS DAY.
Date Approved: 1996-03-04
Resolution No. 96-271
Title: RESOLUTION ALLOWING THE NATIONAL POWER CORPORATION TO INSTALL STEEL POLES ALONG THE PHILIPINE NATIONAL RAILWAYS FROM SUCAT TO TUNASAN MUNTINLUPA CITY
Date Approved: 1996-03-11
Resolution No. 96-272
Title: A RESOLUTION REQUESTING THE PNR TO HOLD IN ABEYANCE THE DEMOLITION OF HOUSES LOCATED WITHIN THE FIVE (5) METER DANGER ZONE ON THE MUNTINLUPA PNR RAIL ROAD TRACKS PENDING THE DETERMINATION AND AVAILABILITY OF THE RELOCATION AND RESETTLEMENT.
Date Approved: 1996-03-11
Resolution No. 96-273
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA PINAGTIBAY ANG SUBDIVISION PLAN NG KATIPUNANG ANAK-PAWIS HOMEOWNERS ASSOCIATION NA MATATAGPUAN SA 319 ARANDIA ST. TUNASAN, LUNGSOD NG MUNTINLPA
Date Approved: 1996-03-18
Resolution No. 96-274
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA NAGPAPAABOT NG TAOS-PUSONG PAKIKIDALAMHATI SA MGA PAMILYA AT KAIBIGAN NG MGA NASAWI SA TRAHEDYA PAGKASUNOG NG OZONE DISCO HOUSE SA LUNGSOD NG QUEZON.
Date Approved: 1966-03-25
Resolution No. 96-275
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA NAGBIBIGAY NG PARANGAL AT KOMENDASYON SA MGA TAUHAN NG PULISYA NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA NAGPAMALAS NG KAGITINGAN AT KABAYANIHAN SA PAGPAPATUPAD NG BATAS.
Date Approved: 1996-03-25
Resolution No. 96-276
Title: RESOLUTION REQUESTING THE HON. CITY MAYOR. IGNACIO R. BUNYE TO DIRECT THE CITY ENGINEER’S OFFICE, CHIEF OF THE MUNTINLUPA FIRE STATION AND OTHER CONCERNED OFFICERS TO CONDUCT AN IMMEDIATE INSPECTION OF ALL COMMERCIAL ESTABLISHMENT TO DETERMINE IF THEY COM
Date Approved: 1996-03-25
Resolution No. 96-277
Title: RESOLUTION DENOUNCING THE MPI-MEDICAL CENTER MUNTINLUPA FOR REQUIRING A DEPOSIT OF FIVE THOUSAND PESOS (P5,000.00) FROM THE WOUNDED MEMBERS OF THE MUNTINLUPA POLICE FORCE, WHO HAVE BEEN THE CASUALTIES OF AN ENCOUNTER WITH CRIMINAL ELEMENTS IN OUR CITY AND
Date Approved: 1996-04-01
Resolution No. 96-278
Title: KAPASIYAHANG NAGLALAYONG HILINGIN KAY KGG. RICARDO T. GLORIA, KALIHIM NG KAGAWARAN NG EDUKASYON,KULTURA AT ISPORTS NA GUMAWA NG KARAPATDAPAT AT MADALIANG HAKBANG SA IKALULUTAS NG USAPIN NI DR. AQUILINA RIVAS AT NG MGA GURO NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-04-01
Resolution No. 96-279
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA PINAGTIBAY ANG KASULATAN NG DONASYON NG LUPA (ROAD LOT 4 AT OPEN SPACE) NG R.M. TIOSEJO REALTY INC. SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-04-01
Resolution No. 96-280
Title: KAPASIYAHAN NA NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA UPANG LUMAGDA SA KONTRATA SA PAGHAHAKOT AT PAGTATAPON NG BASURA SA RED FOX TRUCKING SERVICES SA HALAGANG P4,000.00 KADA BUWAN SIMULA NOBYEMBRE, 1995 HANGGANG OKTUBRE, 1996
Date Approved: 1996-04-01
Category: Health and Sanitation & Appropriation
Resolution No. 96-281
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING KAY GEN. VICENTE NAVARRO NG BUREAU OF CORRECTIONS NA PANSAMANTALANG IHINTO ANG DEMOLISYON NG  MGA BAHAY NA NAKATAYO SA LUPA NA KANUNOG O KARATIG NG NEW BILIBID PRISONS.
Date Approved: 1996-04-01
Resolution No. 96-282
Title: RESOLUTION SUPPORTING AND ENDORSING THE BID OF THE MUNICIPALITY OF MARIKINA TO HOST THE 1997 PALARONG PAMBANSA
Date Approved: 1996-04-15
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 96-283
Title: RESOLUTION STRONGLY ENDORSING HOUSE BILL NO. 4874 EMPOWERING THE LOCAL CHIEF EXECUTIVE AND THE SANGGUNIAN TO DECLARE A STATE OF CALAMITY WITHIN THEIR RESPECTIVE LOCALITIES.
Date Approved: 1996-04-15
Resolution No. 96-284
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA PINAGTIBAY ANG PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG SUBDIVISION PLAN NG ST. VILLAS NA MATATAGPUAN SA BAARANGAY PUTATAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-04-15
Resolution No. 96-285
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. TO ENTER INTO A CONTRACT WITH D.I. CERVANTES CONSTRACTION FOR THE CONSTRACTION OF THE CITY HALL ANNEX BUILDING
Date Approved: 1996-04-05
Resolution No. 96-286
Title: RESOLUTION REQUESTING THE HON. SUPREME COURT OF THE PHILIPINES TO CREATE TWO (2) METROPOLITAN TRIAL COURT SALAS IN THE CITY OF MUNTINLUPA
Date Approved: 1996-05-13
Resolution No. 96-287
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA HINIHILING SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA PAMAMAGITAN NG ATING PUNONGLUNGSOD MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA MAGLAAN NG HALAGANG TATLONG MILYON PITONG DAAN AT LIMAMPUNG LIBONG PISO (3,750,000.00) PARA SA PAGPAPAGAWA NG KALSA
Date Approved: 1996-05-27
Resolution No. 96-288
Title: RESOLUTION URGING THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA THRU THE HON. MAYOR IGNACIO R. BUNYE AND THE CITY TREASURER TO EFFECT THE DISTRIBUTION OF THE 35% SHARE OF THE NINE (9) COMPONENT BARANGAY THE CITY FROM COLLECTION OF THE ONE (1%) PERCENT SHARE OF THE CI
Date Approved: 1996-06-10
Resolution No. 96-289
Title: RESOLUTION STRONGLY SUPPORTING ABS-CBN FOUNDATION, INC. SCIENCE EDUCATION PROGRAM SINE’SKWELA THROUGH TELEVISION MONITORS IN ALL PUBLIC SCHOOLS NATIONWIDE.
Date Approved: 1996-06-10
Resolution No. 96-290
Title: KAPASYAHANG PANGLUNGSOD NA NAGBIBIAGY AKREDITASYON SA SAMAHANG PANGKABUHAYAN NG PUROK 6, TRAMO, SUCAT, INC.
Date Approved: 1996-06-10
Resolution No. 96-291
Title: KAPASYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG BAGONG DISENYO NG LOGO NA GAGAMITIN SA BANDILA AT UNIFORM PATCH NG HIMPILAN NG PULISYA NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-06-10
Resolution No. 96-292
Title: RESOLUTION ENDORSING THE REQUEST OF THE ASS’N. OF BARANGAY CAPTAIN (ABC) TON THE HONORABLE SENATE PRESIDENT, SENATOR NEPTALI GONZALES, TO ALLOCATE AND FINANCE FROM HIS COUNTRYWIDE DEVELOPMENT FUND (CDF) THE CONSTRUCTION OF 20,000 GALLONS ELEVATED WATER TA
Date Approved: 1996-06-17
Resolution No. 96-293
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE HON. CITY MAYOR IGNACIO BUNYE TO HIRE A QUALIFIED PERSON OR ENTITY TO MAKE A COMPREHENSIVE DEVELOPMENT PLAN IN THE FIVE (5) HECTARES LOT IN ALABANG STOCKFARM WHICH IS ALLOTED AS A GOVERNMENT CENTER FOR MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-06-17
Resolution No. 96-294
Title: RESOLUTION CREATING A TRIPARTITE COMMITTEE COMPOSED OF THREE (3) MEMBERS FROM THE LEGISLATIVE AND THREE (3) MEMBERS FROM THE URBAN POOR FEDERATION AND NGO TO WORK FOR PERMANENT RELOCATION SITE AND STUDT THE HOUSING PROJECT OF THE LANDLESS URBAN POOR IN MU
Date Approved: 1996-06-24
Resolution No. 96-295
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL. IGNACIO BUNYE, NA PUMASOK SA KASUNDUAN SA PAG-UTANG SA ALINMANG PAMPAMAHALAAN O DOMESTIKONG PRIBADONG BANGKO O INSTITUSYONG PAMPAUTANGAN UPANG PAGLAANAN ANG PAGBILI NG LUPANG DI-NATITINAG (REA
Date Approved: 1996-07-24
Resolution No. 96-296
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA HAPPY GO LUCKY GOER’S ASS’N.
Date Approved: 1996-07-01
Resolution No. 96-297
Title: KAPASIYAHAN NA NAG-AATAS SA TANGGAPAN NG PANGKALUSUGAN AT TANGGAPAN NG KAALAMANG PAMPUBLIKO SA PAMAMAGITAN NG PUNONGLUNGSOD NA MAGSAGAWA NG MADALIANG HAKBANG UPANG IPATUPAD ANG PAGBABAWAL NG PAGTITINDA O PAGBIBILI, PAGBIBIYAHE AT PAGKAIN NG TAHONG, HALAAN
Date Approved: 1996-07-01
Resolution No. 96-298
Title: RESOLUTION  REQUESTING THE CITY MAYOR, HON. IGNACIO BUNYE TO NEGOTIATE FOR AND IN BEHALF OF THE CITY OF MUNTINLUPA, FOR THE PURCHASE OF AN UNDEVELOPED LOT (LOT 316-B) OWNED BY MAXIMO AND DONATA ARGANA LOCATED AT PUTATAN, MUNTINLUPA CITY, TO BE UTILIZED FO
Date Approved: 1996-07-08
Resolution No. 96-299
Title: RESOLUTION SUPPORTING THE FULL IMPLEMENTATION OPF EXECUTIVE ORDER NO. 51 OTHERWISE KNOWN AS THE NATIONAL CODE OF MARKETING OF BREASTMILK SUBSTITUTES.
Date Approved: 1996-07-08
Resolution No. 96-301
Title: RESOLUTION ADOPTING ROOMING IN AND BREASTFEEDING PRACTICES AND INSTITUTIONS IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-07-08
Resolution No. 96-302
Title: KAPASYAHAN NA KUMIKILALA  SA KABAYANIHAN AT KAGITINGAN NA IPINAMALAS NI YUMAONG SILVINO MENDOZA SA PAGSAGIP NG MGA TRIPULANTE NG BARKONG NICORESTI NG ROMANIA NG ITO AY NASA DAGAT NG DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES NOONG IKA-29 NG BUWAN NG HUNYO, 1996
Date Approved: 1996-07-15
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 96-303
Title: KAPASYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG SUBDIVISION PLAN VILLA ARANDIA HOMEOWNERS ASS’N. INC. NA MATATAGPUAN SA BUENDIA AT. BARANGAY TUANASAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-07-15
Resolution No. 96-304
Title: BALANGKAS KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL. IGNACIO BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD UPANG LUMAGDA SA KASUNDUAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT) SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUTINLUPA AT NG METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY
Date Approved: 1996-08-05
Resolution No. 96-305
Title: RESOLUTION REQUESTING THE GOOD OFFICE OF HONORABLE MANUEL MORATO, CHAIRMAN OF THE PHILIPPINE CHARITY SWEEPSTAKES OFFICE, TO DONATE SIXTEEN (16) SETS OF GROLIER ENCYCLOPEDIA TO ALL PUBLIC SCHOOLS OF MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1996-08-05
Resolution No. 96-306
Title: KAPASYAHAN NA PINAHIHINTULUTAN ANG KAHILINGAN NG PUTATAN HILLSIDE NEIGHBORHOOD ASSOCIATION NG ESPORLAS COMPOUND, PUTATAN ITAAS, LUNGSOD NG, MUNTINLUPA, MAKAHIRAM SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG HALAGANG DALAWANG DAAN LIMAMPU’T DALAWANG LIBO AT TATLONG DAAN DALA
Date Approved: 1996-08-05
Resolution No. 96-307
Title: KAPASYAHAN NA KUMIKILALA KAY MANSUETO ‘ONYOK’ VELASCO JR. BILANG BAGONG BAYANI NG BANSANG PILIPINAS SA LARANGAN NG PALAKASAN
Date Approved: 1996-08-12
Resolution No. 96-309
Title: KAPASYAHAN AN NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO BUNYE UPANG TANGGAPIN MULA SA MAG-ASAWANG RAMON YATCO AT YOLANDA YATCO  ANG KANILANG DONASYON NA ISANG PARSELA NG LUPA SA BARANGAY TUNASAN,  LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-08-19
Resolution No. 96-310
Title: KAPASYAHANG PANGLUNGSOD NA NAG-GAGAWAD NG KAPANGYARIHAN SA KGG. IGNACIO BUNYE NA PUMASOK SA KASUNDUAN NG PAG-UPA NG ‘APARTMENT UNIT’ NA TUTULUYAN NG ‘JAPANESE OVERSEAS COOPERATING VOLUNTEER’ NA SI ATSUSHI MIYAZAKI ALINSUNOD SA ‘JUDO DEVELOPMENT AND PROPAG
Date Approved: 1996-08-19
Resolution No. 96-311
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO BUNYE, NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAGPASOK SA KASUNDUAN NG PAG-UPA NG DALAWANG (2) KUWARTO NA PANSAMANTALANG GAGAMITIN NG TASK FORCE T.E.D.
Date Approved: 1996-08-19
Resolution No. 96-312
Title: KAPASIYAHAN NA NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO BUNYE, NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAGPASOK SA KASUNDUAN NG PAGBILI NG DALAWANG PARSELA NG LUPA NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TUNASAN, SA MAG-ASAWANG RAMON YATCO AT YOLANDA
Date Approved: 1996-08-26
Resolution No. 96-313
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAGPASOK SA KASUNDUAN NG PAG-UPA NG ‘OFFICE SPACE’ NA PANSAMANTALANG GAGAMITIN NG TANGGAPAN NG PANGLUNGSOD NA TAGA-USIG ( CITY PROSECUTOR
Date Approved: 1996-09-03
Resolution No. 96-314
Title: KAPASYAHAN NANAGPAPAHAYAG NG PAGPAPATIBAY NG BARANGAY TUNASAN APPROPRIATION ORDINANCE N0. 2 SERYE 1996 (RESOLUTION N0.2 SERIES OF 1996) REALIGNMENT OF 1996 ANNUAL BUDGET) NA NAGSASAAD NG PAGPAPAGAWA NG PROYEKTONG ‘WAITING SHED’
Date Approved: 1996-09-02
Category: Barangay Affairs / Engineering, Public Works and Infrastructure / Appropriation
Resolution No. 96-316
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA PUROK 5-A ALABANG NEIGHBORHOOD ASSOCIATION,INC.
Date Approved: 1996-09-02
Resolution No. 96-317
Title: KAPASYAHAN NA PINAHIHINTULUTAN ANG PAGPUPUTOL NG MGA PUNONGKAHOY NA NASA LUPANG PAGTATAYUAN NG PROYEKTONG ‘CITYHALL ANNEX’.
Date Approved: 1996-09-02
Resolution No. 96-318
Title: KAPASYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI SA PAMILYA AT KAMAG-ANAK NI G. MANNY JOCSON, KAWANI NG PAMAHALAANG  LUNGSOD NG MUNTINLUPA, NA PUMANAW NOONG IKA-30 NG AGOSTO 1996.
Date Approved: 1996-09-02
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 96-319
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY PARANGAL SA ILANG MGA KAGAWAD NG KUWERPO NG PULISYA SA PANGUNGUNA NI S/INSP LEVI SOLEDAD AT SAMPUNG TAUHAN NG MUNTINLUPA STATION SA PGKAKAHULI NG MGA TAONG NAGBIBILI NG IPINAGBABAWAL NA MARIJUANA.
Date Approved: 1996-09-09
Resolution No. 96-320
Title: RESOLUTION REQUESTING THE METROPOLITAN MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY (MMDA) TO EXEMPT THE CITY OF MUNTINLUPA FROM THE COVERAGE OF THE UNITED VEHICULAR VOLUME REDUCTION PROGRAM UNDER MMDA REGULATION NO. 96-005
Date Approved: 1996-09-16
Resolution No. 96-321
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA SUCAT TAWID-BACLARAN OPERATORS DRIVERS ASS’N.(SUTABODA)
Date Approved: 1996-09-16
Resolution No. 96-322
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO BUNYE TO SIGN THE MEMORANDUN OF AGREEMENT WITH INSULAR LIFE ASSURANCECO. LTD. FOR THE LIFE INSURANCE COVERAGE OF EMPLOYEES IN THE CITY GOVERNMENT FO MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1996-09-16
Resolution No. 96-323
Title: KAPASYAHAN NA HUMIHILING SA PHILIPPINE NATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION (PNCC) NA MADALIIN ANG MALAWAKANG PAG-AAYOS, PAGLILINIS  AT PAGKUKUMPUNI (MAINTENANCE AND REPAIR) NG MGA SIRANG BAHAGI NG KAHABAAN NG SOUTH EXPRESSWAY MULA NICHOLS HANGGANG ALABANG.
Date Approved: 1996-10-07
Resolution No. 96-324
Title: A RESOLUTION ADOPTING THE INTEGRATED FRAMEWORK ON SOCIAL REFORM AGENDA (SRA) AS THE NATIONAL AGENDA ON ANTI-POVERTY
Date Approved: 1996-10-14
Resolution No. 96-325
Title: RESOLUTION EXPRESSING SYMPATHY AND CONDOLENCE TO THE FAMILY OF THE LATE COUNCILOR GULLIERMO ‘WILLY’ ALTUNA OF QUEZON.
Date Approved: 1996-10-14
Resolution No. 96-326
Title: RESOLUTION CREATING AN AD HOC COMMITTEE TO DETERMINE THE STATUS AND OWNERSHIP OF THE LAND ANT THE PERIPHERY OF THE NEW BILIBID COMPOUND AND THE RIGHTS, IF ANY, OF THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA AND ALL OTHER PERSONS CLAIMING OWNERSHIP TO SAID PARCEL OF
Date Approved: 1996-10-04
Resolution No. 96-327
Title: KAPASYAHAN NA PINAHIHINTULUTAN ANG PUNONGLUNGSOD, MGGL. IGNACIO BUNYE NA PALAWIGIN ANG KASUNDUAN ANG PAGHAHAKOT AT PAGTATAPON NG BASURA SA RED FOX TRUCKING SERVICES NG ISANG BUWAN SA HALAGANG APAT NA MILYONG PISO(P1,000,000.00.
Date Approved: 1996-11-04
Resolution No. 96-328
Title: KAPASYAHANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1996 ANNUAL BUDGET NG BARANGAY PUTATAN NA NAGKAKAHALAGA NG P1,009,000.00.
Date Approved: 1996-11-11
Category: Appropriation
Resolution No. 96-329
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA HOME ALONG THE RILES FEDERATION (HARP), AGRO HOMES MULTI PURPOSE AT MUNTINLUPA CREDIT COOPERATIVE.
Date Approved: 1996-11-11
Resolution No. 96-330
Title: KAPASYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG SUBDIBISYON PLAN NG SAMAHAN NG MAGKAKAPITBAHAY NG LAGUERTA NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TUNASAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1996-11-11
Resolution No. 96-331
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO BUNYE TO ENTER AND SIGN A MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE  CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA S.M. GROUP INT’L. INC. OF CANADA FOR THE WATER TREATMENT AND WATER SUPPLY PROJECTS  OF MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1996-12-02
Resolution No. 96-332
Title: KAPASYAHAN NA HINIHILING SA LAND TRANSPORTATION FRANCHISING AND REGULATORY BOARD-NATIONAL CAPITAL REGION (LTFRB-NCR) NA MAGKAROON NG RUTANG SUCAT-BAGUMBAYAN-HIGHWAY AT MAPAGKALOOBAN NG PRANGKISA ANG SUCAT-BAGUMBAYAN-HIGHWAY JEEPNEY DRIVERS AND OPERATORS A
Date Approved: 1996-12-02
Resolution No. 96-332A
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY  KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO BUNYE NA LUMAGDA SA KASUNDUAN SA PAGHAKOT AT PAGTATAPON NG BASURA SA NEW MUNTINLUPA PUBLIC MARKET SA FRONTRUNNER CONTRACTOR PARA SA BUWAN NG ENERO HANGGANG NOBYEMBRE 1996
Date Approved: 1996-12-02
Category: Health and Sanitation
Resolution No. 96-333
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF ALABANG, BLISS MUNTINLUPA MULTI-PURPOSE COOPERATIVE AT INTERCITY HOMES CREDIT COOPERATIVE.
Date Approved: 1996-12-02
Resolution No. 96-334
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO BUNYE, NA PUMASOK SA KASUNDUAN SA ESP GENERAL MERCHANDISE SA PAGHAHAKOT AT PAGTATAPON NG BASURA NG NEW MUNTINLUPA PUBLIC MARKET.
Date Approved: 1996-12-12
Resolution No. 96-336
Title: KAPASYAHANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG SUBDIVISION PLAN NG ST. MARTHA VILLAGE NA MATATAGPUAN SA ESTANISLAO ST. BARANGAY -PUTATAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-12-17
Resolution No. 96-338
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R. BUNYE, NA KUMAKATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD, SA PAGPASOK SA KASUNDUAN NG PAGBILI SA ISANG PARSELA NG LUPA NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TUNASAN  NA MAY SUKAT NA 2,230 METRO KUWADRAD
Date Approved: 1996-12-17
Resolution No. 96-339
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHINGI SA TRAFFIC ENGENEERING CENTER NG DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS (DPWH) NA MAGLAGAY NG ISANG (1) “TRAFFIC SA LIGHT” SA PANUKALANG DAAN NG BAUTISTA STREET AT NATIONAL ROAD SA BARANGAY BAYANAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1996-12-17
Resolution No. 97-01
Title: A RESOLUTION STRONGLY URGING THE SENATE AND THE HOUSE OF REPRESENTATIVE TO RESTORE THE P890-MILLION I.R.A AUGMENTATION FUND FOR CITIES THE 1997 GENERAL APPROPRIATION ACT TO ENSURE THE EQUITABLE AND LASTING SOLUTION OF THE I.R.A ISSUE.
Date Approved: 1997-01-17
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 97-02
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KARAPATAN ANG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA, SA PAMAMAGITAN NG PUNONGLUNGSOD, NA TANGGAPIN ANG HALAGANG ISANGDAAN WALUMPUNG LIBONG PISO (P180,000.00) NA IPNAGKAKALOOB NI KGG. SENADOR LETICIA R SHAHANI MULA SA KANYANG 1996 CONGRESSIONAL INITIATIVE FUND PARA SA PAGPAPAGAWA NG DAY CARE CENTER SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1997-01-13
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 97-03
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA MAKIPAGKASUNDO (NEGOTIATE) SA PAGBILI NG ISANG PARSELA NG LUPA NA MATATAGPUAN SA PUTATAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA PAG-AARI NG MAGKAKAPATID NA SINA FLORA MARMETO, VIOLET
Date Approved: 1997-01-03
Resolution No. 97-05
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R. BUNYE, NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAGLAGDA SA KONTRATA PARA SA PAGPAPAGAWA NG PROYEKTONG ‘TUNASAN HEALTH CENTER’ SA HALAGANG P1,050,000.00.
Date Approved: 1997-01-20
Resolution No. 97-06
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA CUPANG MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, ALABANG 400 MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, TUNASAN MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, DANGAL NG BAYAN COOPERATIVE, SOLID MILLS WORKERS CONSUMERS COOPERATIVE AT PEPSI COLA EMPLOYEES MULTI-PURP
Date Approved: 1996-02-03
Resolution No. 97-07
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA PINAGTITIBAY ANG PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG SUBDIVISION PLAN NG PMV REALTY NA MATATAGPUAN SA BARANGAY TUNASAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1997-02-03
Resolution No. 97-08
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R. BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAGLAGDA SA KONTRATA PARA SA PAGPAPAGAWA NG PROYEKTONG “REHABILITATION OF DRAINAGE SYSTEM”.
Date Approved: 1997-02-10
Resolution No. 97-09
Title: RESOLUTION RATIFIYING/CONFIRMING THE THIRTY-TWO (32) HIDDED INFRASTRUCTURE PROJECTS ENTERED INTO BY MAYOR IGNACIO R. BUNYE WIHT SEVERAL ACCREDITED AND QUALIFIED CONTRACTORS OF THE OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1997-02-10
Resolution No. 97-10
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R. BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA PAGPASOK SA ISANG MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) SA DEPARTMENT OF HEALTH HINGGIL SA PAGBABAYAD NG SALARY DIFFERENTIAL AT BO
Date Approved: 1997-02-10
Resolution No. 97-11
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG TAUS-PUSONG PAKIKIRAMAY KAY KGG. RUFINO B. JOAQUIN AT SA KANYANG BUTIHING MAYBAHAY SA PAGPANAW NG INA NG HULI NA SI GNG. FLORINDA S. UNGRIANO
Date Approved: 1997-02-10
Resolution No. 97-12
Title: A RESOLUTION GIVING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, AUTHORITY TO ENTER INTO A CONTRACT WITH R.L. PARONG BUILDERS FOR THE ROAD CONCRETING OF PESO ST., LOCATED AT VILLA CAROLINA 1, TUNASAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: 1997-08-25
Resolution No. 97-14
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD KGG. IGNACIO R BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAGPASOK SA KASUNDUAN (NEGOTIATED CONTRACT) SA PAGPAPATULOY NG KONSTRUKSIYON NG LIMANDAANG (500) NITSO PARA SA MATATANDA AT PITUMPU’T A
Date Approved: 1997-03-03
Resolution No. 97-15
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. VICENTE SOTTO, KGG. RAUL ROCO, KGG. MANUEL VILLAR AT KALIHIM RICARDO GLORIA NA MAGPANUKALA NG ISANG BATAS NA MAGTATATAG NG DIBISYON NG KAGAWARAN NG EDUKASYON, KULTURA AT ISPORTS SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA, KASAMA ANG MGA KA
Date Approved: 1997-03-10
Resolution No. 97-16
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA SIKAP-MUNTINLUPA INC.
Date Approved: 1997-03-10
Resolution No. 97-17
Title: RESOLUTION AUTHORIZING HONORABLE MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A CONTRACT WITH SELLHICA CONSTRUCTION FOR ROAD CONCRETING OF 349 METERS ROAD, IN LAKEVIEW II, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-03-10
Resolution No. 97-18
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE MANUELA CORPORATION TO CONSTRUCT A DRAINAGE SYSTEM ALONG THE NATIONAL HIGHWAY IN FRONT OF THE METROPOLIS UP TO THE BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND, ALABANG, MUNTILUPA CITY.
Date Approved: 1997-03-17
Resolution No. 97-20
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAGTITIBAY ANG PRELIMINARY APPROVAL NG LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG KANILANG SUBDIVISION PLAN NG MONTE HILLS SUBDIVISION NA MATATAGPUAN SA VICTORIA HOMES, BARANGAY TUNASAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1997-04-07
Resolution No. 97-21
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA RITM MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, KABAYAN CREDIT COOPERATIVE AT KAISAHAN NG MGA SAMAHAN NG MGA MARALITA AT ANAK-PAWIS SA KOMUNIDAD (KASAMAAKO)
Date Approved: 1997-04-14
Resolution No. 97-22
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG SUBDIVISION PLAN NG LAKESHORE HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. NA MATATAGPUAN SA BARANGAY POBLACION, LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1997-04-14
Resolution No. 97-23
Title: KAPASIYAHAN NA NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA UPANG LUMAGDA SA KONTRATA SA PAGHAHAKOT AT PAGTATAPON NG BASURA SA RED FOX TRUCKING SERVICES SA HALAGANG APAT NA MILYON LIMANDAANG LIBONG PISO (P4,500,000.00) KADA BUWAN SIMULA DISYEMBRE 1, 1996 HANGGANG NOBYEMBRE 30, 1997.
Date Approved: 1997-04-14
Category: Appropriation & Health Sanitation
Resolution No. 97-24
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAHAYAG NG TAUS-PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI SA MGA NAULILA NI G. MIGUEL LUIS RIOS SR., AMA NG DATING PANGULO NG PEDERASYON NG SANGGUNIANG KABATAAN NA SI KGG. MIGUEL LUIS RIOS JR.
Date Approved: 1997-04-21
Resolution No. 97-25
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG SIYAMNAPUNG LIBONG PISONG (P90,000.00) TULONG-PINANSYAL SA ABS-CBN FOUNDATION’S BANTAY-BATA 163.
Date Approved: 1997-04-21
Resolution No. 97-26
Title: RESOLUTION REQUESTING CONGRESSMAN ROLANDO ANDAYA TO SET ASIDE FROM HIS CONGRESSIONAL DEVEPMENT FUND THE AMOUNT OF TWO MILLION FIVE HUNDRED THOUSANDS (P2,5000,000.00) PESOS FOR THE CONSTRUCTION OF TEN (10) UNITS OF DEEPWELL WITH MOTOR AND ELEVATED WATER TA
Date Approved: 1992-04-21
Resolution No. 97-27
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONGLUNGSOD, KGG IGNACIO R. BUNYE NA KUMUHA NG KAPAHINTULUTAN (CLEARANCE) SA KAGAWARAN NG PANGKALUSUGAN PARA SA PANUKALANG PAGPAPATAYO  NG PROYEKTONG OSPITAL NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1997-05-21
Resolution No. 97-28
Title: A RESOLUTION GIVING THE CITY MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE AN AUTHORITY TO ENTER INOT A CONTRACT WITH AESTHETIC CONSTRACTION AND TRADING FOR THE RENOVATION OF THE FISCAL’S OFFICE, LOCATED AT NATIONAL ROAD PUTATAN, MUNTINLUPA CITY IS THE AMOUNT OF ONE MILLI
Date Approved: 1997-04-21
Resolution No. 97-29
Title: RESOLUTION DECLARING GUNDRAN AND ESPORLAS COMPOUND IN BARANGAY PUTATAN, MUNTINLUPA CITY AS A CALAMITY AREA PURSUANT TO RA 8185
Date Approved: 1997-03-21
Resolution No. 97-31
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA NAGBIBIBGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAGLAGDA SA KONTRATA (NEGOTIATED CONTRACT) SA PAGPAPAGAWA NG PROYEKTONG ‘DRAINAGE SYSTEM’ SA UMALI/SUMMITVILLE, PUTATAN,
Date Approved: 1997-05-05
Resolution No. 97-32
Title: RESOLUTION GIVING AN AUTHORITY TO THE CITY MAYOR, IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A SUPPLEMENTAL AGREEMENT WITH THE E.S.A CONSTRUCTION FOR THE ADDITIONAL WORKS/VARIATION ORDER OF THE ROAD CONCRETING AT THE NIA ROAD PUTATAN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-05-05
Resolution No. 97-33
Title: RESOLUTION RATIFYING/CONFIRMING THE REPAIR OF THE DAMAGED SCHOOL FACILITIES OF THE MUNTILUPA NATIONAL HIGH SCHOOL BY TEH R.I PARONG BUILDERS.
Date Approved: 1997-05-19
Resolution No. 97-34
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A CONTRACT WITH THE DOUBLE ‘R’ CONSTRUCTION. VICVERA GROUP OF COMPANIES. R.I. PARONG BUILDERS AND ARKITEKT DESIGN MANAGEMENT DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE ROAD CONCRETING OF PHASES I-I
Date Approved: 1997-05-19
Resolution No. 97-35
Title: RESOLUTION AUTHORIZING CITY MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A CONTRACT WITH R.Q.N. CONSTRUCTION FOR THE RENOVATION OF THE LYING-IN CENTER AT THE NATIONAL ROAD, PUTATAN, MUNTILUPA CITY.
Date Approved: 1997-05-19
Resolution No. 97-36
Title: KAPASYAHAN NA HINIHILING SA PHILIPPINE NATIONAL RAILWAYS (PNR) NA IPAGBILI SA ‘HOME ALONG THE RILES FEDERATION INC’ ANG KAHABAAN NG DAANG-BAKAL NA LABAS SA LIMANG (5) METRONG DANGER ZONE MULA BARANGAY SUCAT HANGGANG BARANGAY TUNASAN
Date Approved: 1997-06-02
Resolution No. 97-37
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA NESTLE EMPLOYEES MULTIPURPOSE COOPERATIVE, KAPWA KO KABALIKAT KO MULTIPURPOSE COOPERATIVE, VICTORIA HOMES MULTIPURPOSE COOPERATIVE, SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY NG PUROK 1 BLOCK 6A BAYANAN, LUNSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1997-06-02
Resolution No. 97-38
Title: KAPASYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG PAGBABAGO NG SUBDIVISION PLAN NG BAYANAN HOMEOWNERS ASSOCIATION INC (BAHAI) NA MATATAGPUAN SA PUROK I BLOCK 10 BARANGAY BAYANAN LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1997-06-02
Resolution No. 97-40
Title: KAPASYAHAN NA NAGPAPAABOT NG PAGBATI SA MGA NAHALAL NA PINUNO NG BARANGAY SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1997-06-02
Resolution No. 97-41
Title: KAPASYAHAN NA PINATITIBAY ANG PRELIMINARY APPROVAL AND LOCATIONAL CLEARANCE AT DEVELOPMENT PERMIT NG SUBDIVISION PLAN NG RADVILLE TOWNHOUSE NA MATATAGPUAN SA LOT 313 C-2 GILBUENA ST PUTATAN LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1997-06-09
Resolution No. 97-42
Title: KAPASYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONGLUNGSOD MGGL. IGNACIO R BUNYE UPANG MAPONDOHAN ANG ELECTRIFICATION PROJECT NG PUROK 6, PNR, TRAMO SUCAT, LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA HALAGANG ISANGDAAN LIMAMPUNG LIBO AT APAT NA RAAN DALAWAMPUNG PISO (P150,
Date Approved: 1997-06-09
Resolution No. 97-43
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONGLUNGSOD MGGL. IGNACIO R. BUNYE UPANG MAPONDOHAN ANG ELECTRIFICATION PROJECT NG SITIO BAGONG SILANG BARANGAY SUCAT, LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA HALAGANG ANIM NA RAAN SAMPUNG LIBO AT LIMANG DAAN PISO (P615,5
Date Approved: 1997-06-19
Resolution No. 97-44
Title: RESOLUTION STRONGLY ENDORSING THE REQUEST OF SANGGUNIANG BARANGAY OF SUCAT, REQUESTING CONGRESSMAN MANUEL B. VILLAR TO DONATE A PORTION OF HIS PROPERTY LOCATED AT SITIO PAGKAKAISA, BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY TO BE USED AS A SCHOOL SITE FOR THE CONSTR
Date Approved: 1997-06-09
Resolution No. 97-45
Title: RESOLUTION RATIFYING/CONFIRMING THE FIFTEEN  (15) NEGOTIATED INFRASTRUCTURE PROJECTS ENTERED INTO BY MAYOR IGNACIO R. BUNYE WITH SEVERAL ACCREDITED AND QUALIFIED CONTRACTORS OF THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1997-06-09
Resolution No. 97-46
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD KGG. IGNACIO R. BUNYE, NA MAKAUTANG SA PNB (PHILIPPINE NATIONAL BANK) O ALINMANG INSTITUSYONG PAMPAUTANGAN SA HALAGANG ISANGDAAN AT LIMAMPUNG MILYONG PISO (P150,000,000.00) UPANG MAGAMIT SA PAGPA
Date Approved: 1997-06-09
Resolution No. 97-47
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A SUPPLEMENTAL AGREEMENT WITH D.L. CERVANTES CONSTRUCTION FOR THE CHANGE ORDER/ ADDITIONAL WORK IN THE ON-GOING PROJECT, ‘CITY HALL ANNEX.’
Date Approved: 1997-06-16
Resolution No. 97-48
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY BISA AT PAHINTULOT SA APLIKASYON NG MGA OPERATOR O MAY-ARI NG MGA PAUPAHANG TRAYSIKEL NA NASA HURISDIKSYON NG MUNTINLUPA NA MABIGYAN NG PARANKISA.
Date Approved: 1997-06-16
Resolution No. 97-49
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONGLUNGSOD MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA PUMASOK SA ISANG MEMORANDUM OF AGREEMENT SA KAGAWARAN NG KALUSUGAN SA PAMAMAGITAN NG URBAN HEALTH AND NUTRITION PROJECT NG TANGGAPAN NG PANGKALUSUGAN NG PAMAHALAANG LUN
Date Approved: 1997-06-23
Resolution No. 97-51
Title: KAPANGYARIHAN NA NAGPAPAABOT NG TAUS-PUSONG PAGBATI SA ITAAS ELEMENTARY SCHOOL, BULI ELEMENTARY SCHOOL, MUNTINLUPA NATIONAL HIGH SCHOOL AT PEDRO E. DIAZ HIGH SCHOOL NA NAPABILANG SA TOP 100 PERFORMING SCHOOLS SA 1996 NATIONAL ELEMENTARY ASSESSMENT TEST (NEAT) AT NATIONAL SECONDARY ASSESSMENT TEST (NSAT) NA ISINAGAWA NG KAGAWARAN NG EDUKASYON, KULTURA AT ISPORTS.
Date Approved: 1997-06-23
Category: Education
Resolution No. 97-52
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAUS-PUSONG PAGBATI SA ST. BENEDICT COLLEGE, DE LASSALE SANTIAGO, PAREF WOODROSE SCHOOL AT PAREF SOUTHRIDGE SCHOOL NA NAPABILANG SA TOP 100 PERFORMING SCHOOLS SA 1996 NATIONAL ELEMENTARY ASSESMENT TEST (NEAT ) AT NATIONAL SECONDARY ASSESTMENT TEST (NSAT) NA ISINAGAWA NG KAGAWARAN NG EDUKASYON, KULTURA AT ISPORTS:
Date Approved: 1997-06-23
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 97-53
Title: KAPASIYAHAN NA NAGKAKALOOBNG ISANG LIBONG PISONG (P1,000.00) ALLOWANCE BAWAT BUWAN SA DALAWAMPU’T LIMANG (25) TEACHER VOLUNTEERS NG EARLY EDUCATION CENTERS  (RIC) NA NASA ILALIM NG EXTENSION SERVICES OFFICE NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1997-07-07
Resolution No. 97-55A
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAUS-PUSONG PASASALAMAT AT PAG-AASIKASO NG PAMUNUAN NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG PUERTO PRINCESA , PALAWAN SA DELEGASYON NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1997-07-14
Resolution No. 97-55B
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG HANGARIN NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA AT LUNGSOD NG PUERTO PRINCESA , PALAWAN  NA MAGKAISA AT MAGING MAGKAPATID NA LUNGSOD (SISTER CITY.)
Date Approved: 1997-07-14
Resolution No. 97-59
Title: RESOLUTION RATIFYING /CONFIRMING THE PROJECT, PATHWAY CONCRETING AND DRAINAGE SYSTEM COVER IN PUROK 1,2 AND 3, SUCAT MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-07-28
Resolution No. 97-60
Title: RESOLUTION RARTIFYING /CONFIRMING THE PROJECT, REPAIR OF FIRE STATION, LOCATED AT ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-07-28
Resolution No. 97-61
Title: RESOLUTION RATIFYING/CONFIRMING THE REPAIR AND RENOVATION OF RTC, BRANCH 276, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-07-28
Resolution No. 97-62
Title: RESOLUTION RATIFYING/ CONFIRMING THE REPAIR/RENOVATION OF THE POLICE DEPARTMENT, GROUND FLOOR, CITY HALL, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-07-28
Resolution No. 97-64
Title: KAPASIYAHANG NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R. BUNYE NA LUMAGDA SA KASUNDUAN NG PAMAMAHALA (MANAGEMENT CONTRACT) NG BAHAGI NG OPEN SPACE NG TIOSEJO SUBDIVISION, NA HINDI KUKULANGIN SA SUKAT NA ISANG LIBONG METRO KWADRADO (1,
Date Approved: 1997-07-28
Resolution No. 97-65
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PANGALAWANG PUNONGLUNGSOD , KGG. JAIME R. FRESNEDI, PANSAMANTALANG PUNONGLUNGSOD , NA OKUPAHAN ANG TANGGAPAN NG PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R. BUNYE AT ITALAGA SI KGG. MELCHOR R. TEVES BILANG PANSAMANTALANG PANGALAWANG PUNONGL
Date Approved: 1997-07-28
Resolution No. 97-66
Title: RESOLUTION GRANTING MAYOR IGNACIO R. BUNYE AN AUTHORITY TO ENTER INTO A CONTRACT WITH VIC VERA BUILDERS ,INC., FOR THE PROJECT, ROAD WIDENING OF MONTILLANO STREET, ALABANG MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-08-04
Resolution No. 97-67
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A CONTRACT WITH FLB CONSTRUCTION INC., FOR THE CONSTRUCTION OF THE PROJECT, ‘FOUR (4) STOREY MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE, PHASE 1.’
Date Approved: 1997-08-11
Resolution No. 97-68
Title: RESOLUTION URGING THE DEPARTMENT OF JUSTICE TO CONDUCT PRIOR CONSULTATION WITH THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA, THE EMPLOYEES OF THE BUREAU OF CORRECTIONS, THE RESIDENTS OF THE NEW BILIBID PRISONS (NBP), DIFFERENT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGO’S)
Date Approved: 1997-08-18
Resolution No. 97-69
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, TO ENTER INTO A SUPPLEMENTAL AGREEMENT WITH A. P. MELENDREZ CONSTRUCTION FOR THE CONSTRUCTION OF A TWO-STOREY MULTI PURPOSE BUILDING PHASE II, AT MUNTINLUPA CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL , POBLACION ,
Date Approved: 1997-08-18
Resolution No. 97-70
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAN NG HALAGANG WALONG DAANG LIBONG PISO (P800,000.00) NA GAGAMITIN NG MGA MIYEMBRO NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD BILANG TULONG SA MGA BIKTIMA NG NAKARAANG KALAMIDAD.
Date Approved: 1997-08-25
Resolution No. 97-71
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD  NA NAGTATALAGA SA ILANG BAHAGI NG LAWA NG LAGUNA NA NASA HURISDIKSYON NG MUNTINLUPA BILANG SANKTUARYO NG MGA ISDA (FISH SANCTUARY)
Date Approved: 1997-08-25
Resolution No. 97-74
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGBAYAN MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA KUMAKATAWAN SA PAMAHALAAN BAYAN SA PAGLAGDA SA KONTRATA SA PAGPAPAGAWA NG MGA SUMUSUNOD NA PROYEKTO.
Date Approved: 1993-07-19
Resolution No. 97-76
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PANGULO NG MAYNILAD WATER SERVICES INCORPORATED NA ISAGAWA ANG MADALIANG PAGSASAAYOS NG MGA SIRANG PUMPING STATION NG TUBIG NA NASA IBA’T-IBANG BARANGAY SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1997-09-11
Resolution No. 97-77
Title: A RESOLUTION GIVING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, AUTHORITY TO ENTER INTO AN AGREEMENT WITH ARTURO MANALANG REGARDING THE RIGHT-OF-WAY IN ALMANVILLE SUBDIVISION, PUTATAN, AMOUNTING TO ONE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (P1,500,000.00), WHICH RIGH
Date Approved: 1997-09-11
Resolution No. 97-78A
Title: A RESOLUTION GIVING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, AUTHORITY TO ENTER INTO A CONSTRUCTION AGREEMENT WITH A.P. MELENDREZ CONSTRUCTION FOR THE REPAIR AND RENOVATION OF THE RECORDS AND ACOOUNTING OFFICE OF PEDRO E. DIAZ HIGH SCHOOL.
Date Approved: 1997-09-15
Resolution No. 97-78B
Title: A RESOLUTION GIVING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, AUTHORITY TO ENTER INTO A CONSTRUCTION AGREEMENT WITH P.D.J. INTEGCON FOR THE INSTALLATION OF FIVE (5) UNITS OVERHEAD WATER TANKS IN BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-09-15
Resolution No. 97-78C
Title: A RESOLUTION GIVING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, AUTHORITY TO ENTER INTO A CONSTRUCTION AGREEMENT WITH R.N. DE LEON CONSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF TWELVE (12) UNITS PRESSURIZED WATER TANKS IN BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-09-15
Resolution No. 97-78D
Title: A RESOLUTION GIVING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, AUTHORITY TO ENTER INTO A CONSTRUCTION AGREEMENT WITH F.S.A. CONSTRUCTION FOR THE ROAD CONCRETING OF SISA ST., ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-09-15
Resolution No. 97-78E
Title: A RESOLUTION GIVING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, AUTHORITY TO ENTER INTO A CONSTRUCTION AGREEMENT WITH AESTHETIC CONSTRUCTION AND TRADING FOR THE RENOVATION OF CONTESSA BUILDING (GROUND FLOOR), POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-09-15
Resolution No. 97-78F
Title: A RESOLUTION GIVING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, AUTHORITY TO ENTER INTO A CONSTRUCTION AGREEMENT WITH J.B.A. ESPEJO CONSTRUCTION FOR THE REPAIR OF WATER SYSTEM IN PEDRO E. DIAZ HIGH SCHOOL, ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-09-15
Resolution No. 97-78G
Title: A RESOLUTION GIVING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, AUTHORITY TO ENTER INTO A CONSTRUCTION FOR THE CONCRETING OF ROAD AT DIAZ COMPOUND, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-09-15
Resolution No. 97-78H
Title: A RESOLUTION GIVING THE MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, AUTHORITY TO ENTER INTO A CONSTRUCTION AGREEMENT WITH MORNING SUN BUILDERS FOR THE ROAD CONCRETING AND DRAINAGE SYSTEM IN FILRIZAN, BAYANAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-09-15
Resolution No. 97-79
Title: RESOLUTION URGENTLY REQUESTING GENERAL MANAGER JOSE DADO OF THE PHILIPPINE NATIONAL RAILWAYS TO IMMEDIATELY STOP THE CONSTRUCTION OF CONCRETE FENCE ALONG THE RAILWAYS FROM SUCAT TO TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-09-15
Resolution No. 97-80
Title: KAPASIYAHAN NA KUMOKONDENA SA KAPABAYAAN NG PANGASIWAAN NG PHILIPPINE NATIONAL RAILWAYS (PNR), AT PAGHINGI NG KABAYARAN SA PAGKAMATAY AT PAGKASUGAT NG MARAMI SA KALUNOS-LUNOS NA TRAHEDYA NG MAGBANGGAAN ANG DALAWANG TREN SA DAANG BAKAL SA BARANGAY BULI, LU
Date Approved: 1997-09-22
Resolution No. 97-82
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAUS-PUSONG PAKIKIRAMAY AT PAKIKIDALAMHATI SA MGA NAULILA NG KAGALANG-GALANG NA KINATAWAN NG LUNGSOD NG DAVAO, CONGRESSMAN ELIAS B. LOPEZ.
Date Approved: 1997-10-01
Resolution No. 97-83A
Title: KAPASIYAHAN  NA NAGBIBIGAY  AKREDITASYON SA BAYSIDE URBAN HEIGHBORHOOD ASSOCIATION  OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1997-10-06
Resolution No. 97-83B
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA PHILIPPINE CARPET EMPLOYEES CREDIT COOPERATIVE.
Date Approved: 1997-10-06
Resolution No. 97-84
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE MAYOR HON. IGNACIO R. BUNYE TO ENTER A NEGOTIATED CONTRACT WITH VIC VERA BUILDERS INC. IN THE CONSTRUCTION OF THE ROAD IN BLOCKS 10-11 SOLDIERS HILLS PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-10-13
Resolution No. 97-85
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE MAYOR HON. MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A NEGOTIATED CONTRACT WITH VIC VERA BUILDERS INC. IN THE ASPHALTING OF THE STREETS IN DON JUAN BAY VIEW, SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-10-13
Resolution No. 97-86
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A SUPPLEMENTAL CONTRACT WITH ARKITEKT DESIGN MANAGEMENT DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE COMPLETION OF ROAD CONSTRUCTION AND DRAINAGE SYSTEM IN BLOCKS 37-38 SOLDIERS HILLS PUTATAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: 1997-10-13
Resolution No. 97-88
Title: RESOLUTION REQUESTING THE HONORABLE REGIONAL TRIAL COURT BRANCH 276 IN MUNTINLUPA CITY TO DEFER THE IMPLEMENTATION OF THE WRIT OF EXECUTION DATED 23 SEPTEMBER 1996 IN CIVIL CASE NO. 13006 ENTITLED LYDIA RAMOS, ET. AL., VERSUS ROBERTO M. BUNYI.
Date Approved: 1997-10-20
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 97-89
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA SAMAHANG PINAGBUKLOD NG TRAMO BULI.
Date Approved: 1997-11-03
Resolution No. 97-91
Title: RESOLUTION REQUESTING THE SECOND METRTO MANILA ENGINEERING DISTRICT, DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS, PASAY CITY, TO IMMEDIATELY REPAIR THE DAMAGED ROADS AT THE NBP RESERVATION, POBLACION, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-11-10
Resolution No. 97-94
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, TO ACCEPT, FOR AND IN BEHALF OF THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA, THE DONATION FROM ALABANG COMMERCIAL CENTER (ACC) INVOLVING THE PEDESTRIAN OVERPASS ACCROSS THE ALABANG ZAPOTE ROAD, IN FRONT
Date Approved: 1997-11-17
Resolution No. 97-95
Title: RESOLUTION GRANTING FRANCHISE TO DRILTECH SUPPLY TO ENGAGE IN THE PROCUREMENT AND OR DRAWING OF WATER IN THE CITY OF MUNTINLUPA AS PER CITY ORDINANCE 97-24.
Date Approved: 1997-11-17
Resolution No. 97-96
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER A SUPPLEMENTAL AGREEMENT WITH THE F.S.A. CONSTRUCTION IN THE COMPLETION OF THE TWO STOREY MULTI-PURPOSE SCHOOL BUILDING, PHASE III, ITAAS ELEMENTARY SCHOOL, NBP RESERVATION, POBLACION, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: 1997-11-24
Resolution No. 97-97
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE, TO REPRESENT THE CITY  GOVERNMENT OF MUNTINLUPA, AS LESSOR IN A CONTRACT  OF LEASE WITH THE ALABANG COMMERCIAL CENTER (ACC).
Date Approved: 1997-12-01
Resolution No. 97-100
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY KAPANGYARIAHN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R. BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA UPANG PUMASOK SA ISANG KASUNSUAN NG PAGPAPAUTANG SA SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY NG FREEEWILL SUBDIVISION SA HALAGANG WALONG DAAN
Date Approved: 1997-12-08
Resolution No. 97-101
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA NG RESOLUTION NO.018 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 003, SERIES OF 1997) NG BARANGAY TUNASAN NA NAGKAKAHALAGA  NG DALAWANG DAAN APATNAPU’T TATLONG LIBO DALAWANG DAAN AT ISA (P243,201.00)
Date Approved: 1997-12-15
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Resolution No. 97-102
Title: A RESOLUTION GIVING THE CITY MAYOR, HON. IGNACIO R. BUNYE AUTHORITY TO ENTER INTO A SUPPLEMENTAL AGREEMENT WITH VIC VERA BUILDERS, INC., FOR THE PROJECT, PROPOSED ROAD ASPHALTING, PHASE II, AT DON JUAN BAYVIEW SUBDIVISION, SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1997-09-15
Resolution No. 97-13A
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 01-97 SERIES OF 1997 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-97) NG BARANGAY TUNASAN SA HALAGANG WALONG MILYON LIMANG DAAN PITUMPU’T LIMANG LIBO ISANG DAAN ANIMNAPUNG PISO (P8,575,160.00).
Date Approved: 1997-03-03
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Resolution No. 97-13B
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 01-97 SERIES OF 1997 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-97) NG BARANGAY SUCAT SA HALAGANG WALONG MILYON SIYAM NA RAAN PITONG LIBO ANIM NA DAAN LABING LIMANG PISO (P8,907,615.00)
Date Approved: 1997-03-03
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Resolution No. 97-13D
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 97-01 SERIES OF 1997 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-97) NG BARANGAY ALABANG SA HALAGANG SIYAM NA MILYON WALONG DAAN SIYAMNAPU’T DALAWANG LIBO AT LIMANG PISO (P9,892,005.00)
Date Approved: 1997-03-03
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Resolution No. 97-13E
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 01 SERIES OF 1997 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-97) NG BARANGAY BAYANAN SA HALAGANG ANIM NA MILYON APAT NA DAAN LABING APAT NA LIBO TATLONG DAAN APAT NA PISO (P6,414,304.00)
Date Approved: 1997-03-03
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Resolution No. 97-13G
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 01 SERIES OF 1997 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-97) NG BARANGAY PUTATAN SA HALAGANG SIYAM NA MILYON ISANG DAAN AT TATLUMPUT SIYAM NA LIBO LIMANG DAAN APATNAPU’T LIMANG PISO (P9,139,545,000.00)
Date Approved: 1997-03-03
Category:
Resolution No. 97-13K
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 01 SERIES OF 1997 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-97) NG BARANGAY BULI SA HALAGANG APAT NA MILYON WALONG DAAN ANIMNAPUT TATLONG LIBO WALONG DAAN ANIMNAPUT TATLONG PISO (P4,863,863.00)
Date Approved: 1997-03-03
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Resolution No. 97-19B
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 01-97 SERIES OF 1997 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-97) NG BARANGAY NEW ALABANG SA HALAGANG LABINGLIMANG MILYON PITUNGDAAN TATLUMPUT SIYAM NA LIBO LIMANG DAAN WALUMPUT DALAWANG PISO AT TATLUMPUT PITONG SENTIMO (P15,739,582.37)
Date Approved: 1997-04-07
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Resolution No. 97-19D
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 01-97 SERIES OF 1997 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-97) NG BARANGAY POBLACION SA HALAGANG ANIM NA MILYONPITONG DAAN LIMAMPUT TATLONG LIBO LIMANG DAAN ANIMNAPUT DALAWANG PISO (P6,753,562.00)
Date Approved: 1997-04-07
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Resolution No. 97-19K
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 01-97 SERIES OF 1997 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-97) NG BARANGAY CUPANG SA HALAGANG LABINGLIMANG MILYON LIMANG DAAN ANIMNAPUT DALAWANG LIBO TATLONG DAAN TATLUMPUNG PISO (P15,562,330.00)
Date Approved: 1997-04-07
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Resolution No. 97-23
Title: KAPASIYAHAN NA NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA UPANG LUMAGDA SA KONTRATA SA PAGHAHAKOT AT PAGTATAPON NG BASURA SA RED FOX TRUCKING SERVICES SA HALAGANG APAT NA MILYON LIMANDAANG LIBONG PISO (P4,500,000.00) KADA BUWAN SIMULA DISYEMBRE 1, 1996 HANGGANG NOBYEMBRE 30, 1997.
Date Approved: 1997-04-14
Category: Appropriation & Health and Sanitation
Resolution No. 97-30
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KOMISYON NG HALALAN NA HUWAG PAYAGAN O BIGYAN ANG SINUMANG TAUHAN O SANGAY NG PAMAHALAAN SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA NG AKREDITASYON O MA-DEPUTIZE NG COMELEC SA HALALAN NG BARANGAY SA 12 MAYO 1997
Date Approved: 1997-04-28
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 97-39
Title: KAPASYAHAN NA NAGSASAAD NG TAUSPUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NI MGGL QUIRICO D CARLOS, PINUNO NG ARBITRATION AND MEDIATION BOARD NA PUMANAW NOONG IKA-20 NG MAYO 1997
Date Approved: 1997-06-02
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 97-54
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG ISANG MILYON APAT NA DAANG LIBONG PISO (P1,400,000.00) PARA SA PROGRAMA’T PROYEKTONG ISASAGAWA NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD ALINSUNOD SA PAGDIRIWANG NG PHILIPPINE COUNCILOR’S WEEK SA SETYEMBRE 1-7, 1997, ALINSUNOD SA PROCLAMATION NO. 212 NG PANGULO NG PILIPINAS BA DINEDEKLARA ANG UNANG LINGGO NG SETYEMBRE NG BAWAT TAON BILANG PHILIPPINE COUNCILOR’S WEEK.
Date Approved: 1997-07-07
Category: Appropriation
Resolution No. 97-56
Title: KAPASIYAHAN NA NAGSASAAD NG TAUS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NI G. BENJAMIN NAVARRO, DATING KONSEHAL NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA YUMAO NOONG 6 NG HULYO 1997.
Date Approved: 1997-07-14
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 97-57
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG TATLUMPU’T DALAWANG LIBONG PISO (32,000.00) BILANG TULONG-PINANSIYAL NG MGA MIYEMBRO NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA MGA NAULILA NI G. BENJAMIN NAVARRO, DATING KONSEHAL NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA PUMANAW NOONG IKA 6-NG HULYO 1997.
Date Approved: 1997-07-21
Category: Appropriation
Resolution No. 97-63
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R. BUNYE NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAGLAGDA SA MEMORANDUM OF AGREEMENT SA KABALIKAT NG PAMILYANG PILIPINO HINGGIL SA PRORAMA NG DEPARTMENT OF HEALTH PARA SA LOCAL GOVERNMENT UNIT NA KASALI SA LGU PERFORMANCE PROGRAM PARA SA TAONG 1997.
Date Approved: 1997-07-28
Category: Health and Sanitation
Resolution No. 97-72
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1997 ANNUAL BUDGET NG BARANGAY SUCAT NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN AT PITUMPUNG LIBONG PISO (P970,000.00).
Date Approved: 1997-09-01
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Resolution No. 97-73
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA PINAHIHINTULUTAN ANG RE-ALIGNMENT NG 1997 ANNUAL BUDGET NG BARANGAY CUPANG NA NAGKAKAHALAGA NG SIYAM NA RAAN AT DALAWANG LIBO, ISANGDAAN AT LABING LIMANG PISO AT LABIONG ANIM NA SENTIMO (P902,115.16).
Date Approved: 1997-09-01
Category: Appropriation & Barangay Affairs
Resolution No. 97-81B
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG RESOLUTION NO. 35-97 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 2 SERIES OF 1997) NG BARANGAY ALABANG  NA NAGKAKAHALAGA NG ISANG MILYON, APATNARAAN WALUMPU’T ANIM NA LIBO, ANIMNARAAN SIYAMNAPU’T TATLONG PISO AT SAMPUNG SENTIMOS (P1,486,693.10).
Date Approved: 1997-09-22
Category: Barangay Affairs
Resolution No. 97-90
Title: RESOLUTION DECLARING THE PERIOD 17.26 NOVEMBER 1997 AS QUIZ BEE WEEK FOR THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1997-11-03
Category: Education & Appropriation
Resolution No. 97-92
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. MAYOR IGNACIO R. BUNYE NA MAPAYAGANG MANATILI ANG MGA KASAPI NG POBLACION VENDORS ASSOCIATION (PVA) NA MAGTINDA SA KASULUKUYANG LUGAR SA KAPALIGIRAN NG GUSALI NG CONTESSA SA POBLACION, LUNGSOD NG MUNTINLUPA HANGGANG IKA-31 NG DISYEMBRE 1997.
Date Approved: 1997-11-10
Category: Livestock, Market, Hawkers and Slaughterhouse
Resolution No. 98-021
Title: KAPASIYAHAN NAGSASAAD NG PAGKILALA SA MABUTING PANUNUNGKULAN NI GNG. JACINTA DIONIDO BILANG DATING PERSONNEL OFFICER NA NAGING DAAN UPANG ANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA AY HIRANGIN BILANG OUTSTANDING LOCAL GOVERNMENT UNIT IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (JULY 01,1997-JUNE 30,1998) NG CIVIL SERVICE CIMMISSION.
Date Approved: 1998-09-28
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 98-040
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY GOVERNMENT TO PAY E.S.P. GENERAL MERCHANDISING AND CONTRACTOR FOR ITS SERVICES IN GARBAGE COLLECTION AND DISPOSAL IN THE NEW MUNTINLUPA PUBLIC MARKET AMOUNTING TO ONE HUNDRED THIRTY TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY FIVE PESOS PESOS (P132,875.00) PER MONTH FROM DECEMBER 1997 UNTIL ITS SERVICES IS TERMINATED OR A NEW CONTRACT IS AWARDED.
Date Approved: 1998-11-09
Category: Appropriation & Livestock, Market, Hawkers and Slaughterhouse
Resolution No. 98-24
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 97-05 SERIES OF 1997 (APPROPRIATION ORDINANCE NO.01-98) NG BARANGAY NEW ALABANG SA HALAGANG LABING TATLONG MILYON SIYAMNARAAN AT SIYAMNAPUNG LIBO SIYAMNARAAN APATNAPU’T APAT NA PISO (P13,990,994.00).
Date Approved: 1998-03-16
Category: Appropriation
Resolution No. 96-335
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR OF MUNTINLUPA TO PURCHASE THE PARCEL OF LAND LOCATED AT NO. ARANDIA ST. PUROK 5., TUNASAN, CONTAINING AN AREA OF 2,171 SQ. M., MORE OR LESS, COVERED BY TCT NO. 201054 OF REGISTER OF DEEDS OF MAKATI, AND APPROPRIATING
Date Approved: 1996-12-17
Category: Appropriation
Resolution No. 97-93 Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA PAMUNUAN NG CARE MARKET SA SOLDIERS HILLS BARANGAY PUTATAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA MAPAYAGANG MANATILI ANG LABING-APAT (14) NA VENDORS SA KASULUKYANG LUGAR HANGGANG IKA-06 eNERO,1998.
Date Approved: 1997-11-10
Category: Livestock, Market, Hawkers and Slaughterhouse
Resolution No. 98-02
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE MAYOR IGNACIO BUNYE TO ENTER INTO A NEGOTIATED CONTRACT WITH THE A.P. MELENDREZ CONSTRUCTION IN THE CONSTRUCTION OF THE TWO-STOREY TUNASAN HEALTH CENTER, PHASE II, MUNTINLUPA
Date Approved: 1998-01-19
Resolution No. 98-03
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A CONTRACT WITH A.P. MELENDREZ CONSTRUCTION IN THE CONSTRUCTION OF DRAINAGE AND SIDEWALKS AT LOWER SUCAT, MUNTINLUPA
Date Approved: 1998-01-19
Resolution No. 98-04
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INT OT NEGOTIATED CONTRACT WITH R.N. DE LEON CONSTRUCTION IN THE CONSTRUCTION OF DRAINAGE AND PATHWAY IN PUROK 2, 3 AND 4, PNR SITE, SUCAT, MUNTINLUPA.
Date Approved: 1998-01-19
Resolution No. 98-05
Title: A RESOLUTION APPROVING/RATIFYING THE CONCEPTUAL PLAN OF THE 5.11 HECTARES MUNTINLUPA CIVIC CENTER PREPARED BY PALAFOX AND ASSOCIATES.
Date Approved: 1998-01-19
Resolution No. 98-06
Title: KAPASIYAHAN NA IDINEDEKLARA ANG MANATRA, BULI AT PUROK 6 MADINA’S COMPOUND, CUPANG, LUNGSOD NG MUNTINLUPA NA NASA ILALIM NG ‘STATE OF CALAMITIES’
Date Approved: 1998-01-26
Resolution No. 98-08
Title: RESOLUTION ENDORSING TO THE HONORABLE SENATOR RAMON REVILLA THE REQUEST OF COUNTRY HOMES-ALABANG HOMEOWNER’S ASSOCIATION, INC. FOR ASSISTANCE IN THE CONSTRUCTION OF A COVERED BASKETBALL COURT IN COUNTRY HOMES SUBDIVISION, PUTATAN, MUNTINLUPA
Date Approved: 1998-01-26
Resolution No. 98-10A
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA BACLARAN-SUCAT TAWID DRIVERS ASSOCIATION, INC.
Date Approved: 1998-02-16
Resolution No. 98-10B
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG AKREDITASYON SA BAGONG SAMAHAN NG DRIVERS AND TRICYCLE ASSOCIATION OF ALABANG
Date Approved: 1998-02-16
Resolution No. 98-10D
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA WEST KABULUSAN I NEIGHBORHOOD ASSOCIATION
Date Approved: 1998-02-16
Resolution No. 98-10E
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY NG FREEWILL SUBDIVISION
Date Approved: 1998-02-16
Resolution No. 98-10K
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA FAIR HAVEN MULTI-PURPOSE COOPERATIVE
Date Approved: 1998-02-16
Resolution No. 98-11
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY ANG “VARIATION ORDER NO. 1” KARAGDAGANG “SCOPE OF WORKS” NG PROYEKTONG MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE, PHASE I SA HALAGANG P6,515,024 AT NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R. BUNYE NA PUMASOK SA KASUNDUA
Date Approved: 1998-02-16
Resolution No. 98-12
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA PANGULONG FIDEL V. RAMOS NA IDEKLARA ANG UNANG ARAW NG MARSO 1998 BILANG NATATANGING PISTA OPISYAL SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1998-02-28
Category: Tourism, Cultural and Foreign Relation
Resolution No. 98-14
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A CONTRACT WITH SELLIHCA CONSTRUCTION FOR THE PROJECT PROPOSED CONSTRUCTION OF TWO-STOREY SIX-CLASSROOM SCHOOL BUILDING, PHASE II, LOCATED AT PUTATAN ELEMENTARY SCHOOL.
Date Approved: 1998-02-23
Resolution No. 98-15
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A CONTRACT WITH JEG BUILDERS FOR THE CONSTRUCTION OF COVERED COURT, LOCATED AT ALABANG ELEMENTARY SCHOOL, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-02-23
Resolution No. 98-16
Title: KAPASIYAHAN  NA NIRARATIPIKA ANG KONKRETO SA PAGITAN NG PUNONGLUNGSOD, MGGL, IGNACIO R. BUNYE AT BRUNO GUNDRAN, JR., PARA SA PAG-UPA NG PAMAHALAANG LUNGSOD SA DALAWANG (2) YUNIT NA PAUPAHAN NA NAGSISILBING BODEGA NG TANGGAPAN NG TAGATUOS
Date Approved: 1997-03-09
Resolution No. 98-17
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD , MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA MAKIPAGKASUNDO PARA SA PAGBILI NG LOTE  NI G. CRISPULO M. PATDU, JR., NA MATATAGPUAN MALAPIT SA BAHAY PAMAHALAAN NG LUNGSOD.
Date Approved: 1998-03-09
Resolution No. 98-20
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A CONTRACYT WITH MDL. RESORT CONSTRUCTORS, INC., FOR THE CONSTRUCTION OF THREE-STOREY FIFTEEN -CLASSROOM SCHOOL BUILDING, PHASEII, LOCATED AT ALABANG ELEMENTARY SCHOOL.
Date Approved: 1998-03-09
Resolution No. 98-22
Title: A RESOLUTION APPROVING CDC RESOLUTION NO. 98-02 “PROVIDING FOR THE APPROVAL OF THE UTILIZATION OF THE TWENTY PERCENT (20%) COMMUNITY DEVELOPMENT FUND OF THE CITY OF MUNTINLUPA FOR CALENDAR YEAR 1998”
Date Approved: 1998-10-05
Category: Appropriation
Resolution No. 98-23
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG APLIKASYON NG DEPARTMENTOF JUSTICE PARA SA ALTERATION OF SUBDIVISION PLAN NG KATARUNGAN VILLAGE 2 NA MATATAGPUAN SA LOOB NG NEW BILIBID PRISON (NBP), RESERVATION  COMPOUND, POBLACION
Date Approved: 1998-03-08
Resolution No. 98-25
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONGLUNGSOD MGGL. IGNACIO R. BUNYE NA PUMASOK SA KASUNDUAN NG PAG-UPA SA ISANG STUDIO TYPE APARTMENT NA INOOKUPA NG JUDO VOLUTEER NA SI ATSUTSI MIYASAKI.
Date Approved: 1998-03-16
Resolution No. 98-26
Title: KAPASIYAHANG PANGLUNGSOD NA NAGKAKALOOB NG INCENTIVE ALLOWANCE NA ISANG LIBONG PISO (P1,000.00) SA BAWAT AKREDITADONG BARANGAY HEALTH WORKERS.
Date Approved: 1998-03-16
Resolution No. 98-27
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A CONTRACT WITH R.Q.N. CONSTRUCTION IN THE CONSTRUCTION OF ADDITIONAL SECOND FLOOR FAMILY PLANNING BUILDING, PUTATAN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-03-16
Resolution No. 98-29
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONGLUNGSOD, KGG. IGNACIO R. BUNYE NA PALAWIGAN ANG KONTRATA NG RED FOX TRUCKING SERVICES NG ANIM (6) NA BUWAN MULA PEBRERO HANGGANG HULYO 1998.
Date Approved: 1998-03-16
Category: Appropriation & Engineering, Public Works and Infrastructure
Resolution No. 98-30
Title: KAPASIYAHAN NA NAGGAGAWAD NG PAGKILALA SA MATAPAT, MAHUSAY, AT EPEKTIBONG PAMAMAHALA NG PUNONGLUNGSOD, MGGL.,IGNACIO R. BUNYE.
Date Approved: 1998-03-16
Resolution No. 98-31
Title: KAPASIYAHAN NA NAG-GAGAWAD NG PAGKILALA SA MAHUSAY, MATAPAT, EPEKTIBO AT MAKABAYANG PAGLILINGKURANG BAYAN NG PANGALAWANG PUNONGLUNGSOD, MGGL. JAIME R. FRESNEDI.
Date Approved: 1998-03-16
Resolution No. 98-32B
Title: KAPASIYAHAN NA NAG-GAGAWAD NG PAGKILALA SA KGG. ALEJANDRO L. MARTINEZ, SA MAHUSAY, MATAPAT, EPEKTIBO AT MAKABAYANG PAGLILINGKURAN NA NAISAGAWA SA TATLONG (3) PANAHON NG PANUNUNGKULAN BILANG KONSEHAL NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1998-03-16
Resolution No. 98-32D
Title: KAPASIYAHAN NA NAG-GAGAWAD NG PAGKILALA SA KGG. REY E. BULAY SA MAHUSAY, MATAPAT, EPEKTIBO AT MAKABAYANG PAGLILINGKURAN NA NAISAGAWA SA TATLONG (3) PANAHON NG PANUNUNGKULAN BILANG KONSEHAL NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1998-03-16
Resolution No. 98-32K
Title: KAPASIYAHAN NA NAGGAGAWAD NG PAGKILALA SA KGG. RUFINO B. JOAQUIN SA MAHUSAY, MATAPAT, EPEKTIBO AT MAKABAYANG PAGLILINGKURAN NA NAISAGAWA SA TATLONG (3) PANAHON NG PANUNUNGKULAN BILANG KONSEHAL NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1998-03-16
Resolution No. 98-33A
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAHAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-98 NG BARANGAY SUCAT SA HALAGANG SAMPUNG MILYON DALAWANGDAAN APATNAPU’T TATLONG LIBO APATNARAAN AT TATLUMPU’T APAT NA PISO (P10,243,434.00).
Date Approved: 1998-03-23
Resolution No. 98-33B
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAHAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO 01, SERIES OF 1998 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01, SERIES OF 1998) NG BARANGAY BULI SA HALAGANG APAT NA MILYON PITUNGDAAN ANIMNAPU’T SIYAM NA LIBO DALAWANGDAAN AT PITUNG PISO (P4,769,207.00) .
Date Approved: 1998-03-23
Category: Appropriation
Resolution No. 98-33D
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAHAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 01, SERIES OF 1998 (APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-98, SERIES OF 1998) NG BARANGAY BAYANAN SA HALAGANG PITUNG MILYON ISANGDAAN DALAWAMPU’T LIMANG LIBO AT SIYAMNAPU’T DALAWANG PISO (P7,125,092.00).
Date Approved: 1998-03-23
Category: Appropriation
Resolution No. 98-33E
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAHAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG APPROPRIATION ORDINANCE NO. 01-98, SERIES OF 1998, NG BARANGAY PUTATAN SA HALAGANG LABING DALAWANG MILYON WALUMPU’T SIYAM NA LIBO ISANGDAAN AT LIMAMPUNG PISO (P12,089,150.00).
Date Approved: 1998-03-23
Category: Appropriation
Resolution No. 98-33K
Title: KAPASIYAHAN NA IPINAHAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG RESOLUTION NO. 98-01, SERIES OF 1998 (APPROPRIATION ORDINANCE NO.98-01, SERIES OF 1998) NG BARANGAY ALABANG SA HALAGANG LABING ISANG MILYON SIYAMNARAAN LIMAMPU’T PITONG LIBO TATLONG DAAN AT PITUMPU’T WALONG PISO (P11,957,378.00).
Date Approved: 1998-03-23
Category: Appropriation
Resolution No. 98-34
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A NEGOTIATED CONTRACT WITH A.P. MELENDREZ CONSTRUCTION FOR THE PROJECT, CONSTRUCTION OF DRAINAGE SYSTEM WITH STEEL COVER PHASE II, LOWER SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-03-23
Resolution No. 98-35
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A NEGOTIATED CONTRACT WITH R.N DE LEON CONSTRUCTORS IN THE CONSTRUCTION OF THE DRAINAGE SYSTEM AND PATHWAY CONCRETING PHASE II, PNR SITE, SUCAT, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-03-23
Resolution No. 98-36A
Title: KAPASIYAHAN  NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA BIRTHRIGHT EDUCATORS FOUNDATION.
Date Approved: 1998-03-23
Resolution No. 98-36B
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY AKREDITASYON SA SAMAHANG PAGKAKAISA NG PANGKATIWASAYAN, INC.
Date Approved: 1998-03-23
Resolution No. 98-38
Title: RESOLUTION GRANTING FRANCHISE TO ALABANG WATERWORKS TO ENGAGE IN THE PROCUREMENT AND/OR DRAWING OF WATER IN THE CITY OF MUNTINLUPA, AS PER CITY ORDINANCE NO. 97-24.
Date Approved: 1998-03-30
Resolution No. 98-39
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAUS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NI KGG. RUEL A. JOAQUIN , DATING SK CHAIRMAN NG BARANGAY ALABANG AT NAITALAGANG MIYEMBRO NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NA YUMAO NOONG 21 MAYO 1998.
Date Approved: 1998-06-08
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 98-40
Title: KAPASIYAHAN NA NAGLALAAN NG HALAGANG DALAWAMPU’T WALONG LIBONG PISO (P28,000.00 BILANG TULONG PINANSIYAL NG MGA MIYEMBRO NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA MGA NAULILA NI KGG. RUEL A. JUAQUIN, DATING S.K. CHAIRMAN NG BARANGAY ALABANG AT NAITALAGANG MIYEMBRO NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG MUNTINLUPA NA PUMANAW NOONG 21 MAYO 1998.
Date Approved: 1998-06-08
Category: Rules, Ethics and Privileges & Appropriation
Resolution No. 98-001
Title: A RESOLUTION CONFERRING ON FORMER PRESIDENT FIDEL V. RAMOS
Date Approved: 1998-01-19
Resolution No. 98-002
Title: A RESOLUTION RECOMMENDING MR. BANAAG C. ALVAREZ FOR APPOINTMENT AS LAND TRANSPORTATION OFFICER OF THE LAND TRANSPORTATION OFFICE BRANCH TO BE PUT UP IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1998-07-06
Resolution No. 98-003
Title: KAPASIYAHAN NA NAGREREKOMENDA KAY SR. INSP. DEMETRIO A. ALVAREZ NA MAPATALAGA BILANG “WARDEN” NG MUNTINLUPA CITY JAIL, BUREAU OF JAIL MANAGEMENT AND PENOLOGY, NATIONAL CAPITAL REGION.
Date Approved: 1998-07-20
Resolution No. 98-004
Title: A RESOLUTION RECOMMENDING ATTY. FERNANDO F. AQUINO JR. FOR APPOINTMENT AS CITY REGISTER OF DEEDS OF THE REGISTRY OF DEEDS OFFICE TO BE ESTABLISHED IN MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-01-19
Resolution No. 98-005
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG PRELIMINARY APPROVAL FOR LOCATIONAL CLEARANCE ANG SUBDIVISION PLAN NG MALAYANG SAMAHANG MAGAKAKAPIT-BAHAY, INC. NA MATATAGPUAN SA 41 INTERIOR ILAYA, BARANGAY ALABANG, LUNGSOD NG MUNT
Date Approved: 1998-08-03
Resolution No. 98-006
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR JAIME R. FRESNEDI, TO RENEW THE CONTRACT BETWEEN THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA AND MR. REYNALDO DE MESA, OWNER.LESSOR OF DE MESA BUILDING AT A REDUCED PRICE OF P20,000.00/MONTH TO BE TAKEN FROM THE BUDGET OF THE D
Date Approved: 1998-08-10
Resolution No. 98-007
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI TO EXTEND THE CONTRACT BETWEEN THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA AND RED FOX TRUCKING SERVICES, FROM AUGUST 1,1998 TO OCTOBER 31,1998.
Date Approved: 1998-08-10
Category: Land Use and Zoning / Health and Sanitation / Appropriation
Resolution No. 98-008
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL. JAIME R. FRESNEDI NA LUMAGDA SA ISANG “SUPPLEMENTAL CONTRACT” PARA SA MGA PROYEKTONG PAGLALAGAY NG “DEEPWELL” (P618,493.96), AT “SERVICE WIRE AND STREET LIGHT” (P1,184,275.04) SA MUNTINLUP
Date Approved: 1998-08-10
Resolution No. 98-009
Title: A RESOLUTION REQUESTING CONGRESS OF THE PHILIPPINES, THRU CONGRESSMAN IGNACIO R. BUNYE, FOR THE CREATION OF FOUR (4) ADDITIONAL METROPOLITAN TRIAL COURTS (MTC) AND THREE (3) ADDITIONAL REGIONAL TRIAL COURTS (RTC) IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1998-08-10
Resolution No. 98-01
Title: KAPASIYAHAN NA NIRARATIPIKA ANG KONTRATA NA NILAGDAAN NG PUNONGLUNGSOD KGG. IGNACIO R. BUNYE, HINGGIL SA KASUNDUAN NG PAG-UPA SA ISANG (1) YUNIT NG TOWNHOUSE NA PAG-AARI NI GNG. LUNINGNING SANTOS NA PANSAMANTALANG INOOKUPA NG TUNASAN HEALTH CENTER.
Date Approved: 1998-01-19
Resolution No. 98-010
Title: KAPASIYAHAN NA PINAHIHINTULUTAN ANG Y.M.C.A NA MAGLAGAY NG ‘DONATION BOX’ SA MGA SINEHAN NA NASA LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1998-08-24
Resolution No. 98-011
Title: A RESOLUTION CHOOSING COUNCILOR JO JASON T. ALCARAZ AS OF THE MEMBER PEOPLE’S LAW ENFORCEMENT BOARD (PLEB)
Date Approved: 1998-08-24
Resolution No. 98-012
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA, REPRESENTED BY HON. CITY MAYOR JAIME R. FRESNEDI, TO ENTER INTO A CONTRACT OF LEASE WITH MR. MARIO LOVERITA REGARDING THE FIRST FLOOR OG THE LATTERS HOUSE TO BE USE AS CLASSROOM OF STUDENTS OF BAGONG SILANG ELEMENTARY SCHOOL, FROM AUGUST 1998 TO MARCH 1999 IN THE AMOUNT OF TWO THOUSAND FIVE HUNDRED PESOS (P2,500.00) PER MONTH TO BE TAKEN FROM THE SCHOOL BOARD FUND.
Date Approved: 1998-08-24
Category: Rules, Ethics and Privileges / Education / Appropriation
Resolution No. 98-013
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA, REPRESENTED BY HON. MAYOR JAIME R. FRESNEDI, TO ENTER INTO A NEGOTIATED CONTRACT FOR THE REPAIR OF THE FOUR (4) CLASSROOMS OF THE PRACTICAL ARTS BUILDING, PEDRO E. DIAZ HIGH SCHOOL, U.P. SIDE SUBDIVISION, ALABANG, MUNTINLUPA CITY, IN THE AMOUNT OF THREE HUNDRED THIRTY SIX THOUSAND, THREE HUNDRED SIXTY ONE PESOS AND 37/100 (P336, 371.37) TO BE TAKEN FROM THE SCHOOL BOARD FUND, CAPITAL OUTLAY EXECUTIVE BUDGET 1998
Date Approved: 1998-08-24
Category: Education / Appropriation / Engineering, Public Works and Infrastructure
Resolution No. 98-014
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG PRELIMINARY APPROVAL NG LOCATIONAL CLEARANCE NG SUBDIVISION PLAN NG SAMAHAN NG BAYANAN  HOMEOWNERS ASSOCIATION INC., PHASE I NA MATATAGPUAN SA SAN GUILLERMO ST. BARANGAY PUTATAN, LUN
Date Approved: 1998-08-24
Resolution No. 98-015
Title: A RESOLUTION APPEALING TO HIS EXCELLENCY, PRESIDENT JOSEPH E. ESTRADA TO RECONSIDER HIS DECISION TO REDUCE THE INTERNAL REVENUE ALLOTMENT (IRA) ALLOTED TO TEH CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1998-08-24
Resolution No. 98-016
Title: RESOLUTION REQUESTING CONGRESS OF THE PHILIPPINES, THRU MUNTINLUPA CONGRESSMAN IGNACIO R. BUNYE FOR THE CREATION OF THE DIVISION OF CITY  SCHOOLS, IN THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1998-09-07
Resolution No. 98-017
Title: A RESOLUTION REALIGNING THE 1998 EXECUTIVE BUDGET BY AUGMENTING THE BUDGET FOR PERSONAL SERVICES TO BE TAKEN  FROM THE MAINTENANCE AND OTHER OPERATING EXPENSES (MOOE) BUDGET.
Date Approved: 1998-09-21
Category: Appropriation
Resolution No. 98-018
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE MAYOR JAIME FRESNEDI TO NEGOTIATE WITH ANY BANK OR OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS TO BORROW MONEY FOR THE PROPOSED CONSTRUCTION OF THE ‘OSPITAL NF MUNTINLUPA ‘
Date Approved: 1998-09-21
Resolution No. 98-019A
Title: RESOLUTION ACCREDITING THE MUNTINLUPA DEVELOPMENT FOUNDATION FOR MEMBERSHIP IN ANY LOCAL SPECIAL BODIES PROVIDED FOR UNDER THE LOCAL GOVERNMENT CODE.
Date Approved: 1998-09-21
Resolution No. 98-019B
Title: RESOLUTION ACCREDITING THE ZONTA CLUB OF MUNTINLUPA AND ENVIRONS FOUNDATION, INC. FOR MEMBERSHIP IN ANY LOCAL SPECIAL BODIES, PROVIDED FOR UNDER THE LOCAL GOVERNMENT CODE.
Date Approved: 1998-09-21
Resolution No. 98-020A
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE KAPIT-BISIG SA BAGONG ANYO ASS’N, INC. FOR ACCREDITATION
Date Approved: 1998-09-21
Resolution No. 98-020B
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF PLANAS HOMEOWNERS ASS’N, INC. FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1998-09-21
Resolution No. 98-021
Title: KAPASIYAHAN NAGSASAAD NG PAGKILALA SA MABUTING PANUNUNGKULAN NI GNG. JACINTA DIONIDO BILANG DATING PERSONNEL OFFICER NA NAGING DAAN UPANG ANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA AY HIRANGIN BILANG OUTSTANDING LOCAL GOVERNMENT UNIT IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (JULY 01,1997-JUNE 30,1998) NG CIVIL SERVICE CIMMISSION.
Date Approved: 1998-09-28
Category: Rules, Ethics and Privileges & Personnel Administration
Resolution No. 98-022
Title: A RESOLUTION APPROVING CDC RESOLUTION NO. 98-02 “PROVIDING FOR THE APPROVAL OF THE UTILIZATION OF THE TWENTY PERCENT (20%) COMMUNITY DEVELOPMENT FUND OF THE CITY OF MUNTINLUPA FOR CALENDAR YEAR 1998”.
Date Approved: 1998-10-05
Category: Appropriation
Resolution No. 98-023
Title: A RESOLUTION GRANTING THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA, REPRESENTED BY HONORABLE MAYOR JAIME R. FRESNEDI, THE AUTHORITY TO ENTER INTO A NEGOTIATED CONTRACT WITH VIC VERA BUILDERS, INC., FOR THE ADDITIONAL WORKS OF THE PROJECT ROAD WIDENING LOCATED AT THE
Date Approved: 1998-10-05
Resolution No. 98-024
Title: A RESOLUTION APPROVING THE RE-ALIGNMENT OF BUDGET OF BARANGAY SUCAT, MUNTINLUPA CITY FOR 1998 AMOUNTING TO ONE MILLION SIX HUNDRED THIRTY FIVE THOUSAND PESOS (P1,635,000.00).
Date Approved: 1998-10-05
Category: Appropriation
Resolution No. 98-025
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH P.D.J. INTEGRATED CONSTRUCTION FOR THE PROJECT, INSTALLATION OF SERVICE, ENTRANCE, MUNTINLUPA NATIONAL HIGH SCHOOL, NBP RESERVATION,  MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-10-12
Resolution No. 98-026
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A CONTRACT WITH AESTHETIC CONSTRUCTION AND TRADING FOR THE PROJECT RENOVATION AND FURNISHING OF SUPERINTENDENT AND PRINCIPALS OFFICE, MUNTINLUPA CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL, POBLACION, MUNTINLUPA
Date Approved: 1998-10-12
Resolution No. 98-027
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR IGNACIO R. BUNYE TO ENTER INTO A CONTRACT WITH R.Q.N. CONSTRUCTION IN THE CONSTRUCTION OF ADDITIONAL, SECOND FLOOR, FAMILY PLANNING BUILDING, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-03-16
Resolution No. 98-028
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH AM-FM BUILDERS FOR THE PROJECT, CONCRETING OF DOLLAR ST., VILLA CAROLIN I, TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-10-12
Resolution No. 98-029
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH VIC VERA BUILDERS INC., FOR THE PROJECT UPGRADING OF OPEN SPACE (PLAZA), TEOSEJO SUNDIVISION, TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-10-12
Resolution No. 98-030
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH AM-FM BUILDERS INC., FOR THE PROJECT ROAD CONCRETING OF BENDIX ST.,  LIBERTY HOMES, CUPANG MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-10-12
Resolution No. 98-031
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI, TO ENTER INTO A CONTRACT TO PURCHASE THE FORTY NINE (49) PARCELS OF LAND WITH A TOTAL AREA OF 22,064 SQUARE METERS, MORE OR LESS, LOCATED IN TUNASAN, MUNTINLUPA CITY FROM FLORA DIAZ AS SITE OF
Date Approved: 1998-10-02
Resolution No. 98-032
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH P.D.J. INTEGRATED CONSTRUCTION FOR THE PROJECT, CONCRETING OF ELLAS ST., ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-10-12
Resolution No. 98-033
Title: RESOLUTION DECLARING MUNTINLUPA CITY IN A STATE OF CALAMITY AND AUTHORIZING THE IMMEDIATE RELEASE OF CALAMITY FUNDS AND FOR OTHER PURPOSE.
Date Approved: 1998-10-23
Resolution No. 98-034
Title: RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO SECURE A STAND-BY LOAN OF FIVE MILLION PESOS (P5,000,000.00) FROM THE PHILIPPINE NATIONAL BANK IN PREPARATION FOR THE LA NIÑA PHENOMENON.
Date Approved: 1998-10-23
Resolution No. 98-035
Title: RESOLUTION ALLOWING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) IN THE PURCHASE OF RICE FROM THE NATIONAL FOOD AUTHORITY (NFA).
Date Approved: 1998-10-23
Resolution No. 98-036
Title: KAPASIYAHAN NA NAPAPAABOT NG PAGBATI SA PAKIKIPAG-ISANG DIBDIB NG PUNONGBARANGAY NG BULI, KGG. GAVINO V. RONGAVILLA KAY BB. CELIA DE TORRE.
Date Approved: 1998-10-26
Resolution No. 98-037
Title: A RESOLUTION APPOINTING COUNCILOR ATTY. RAUL R. CORRO AS OFFICIAL REPRESENTATIVE OF THE SANGGUNIANG PANGLUNGSOD OF MUNTINLUPA IN THE METRO MANILA (PHILS.) COUNCILORS’ LEAGUE
Date Approved: 1998-11-09
Resolution No. 98-038
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH MIX CONSTRUCT FOR THE PROJECT, STREET LIGHTNING OF SUSANA HEIGHTS LOCATED AT TUNASAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1998-11-09
Resolution No. 98-039A
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF HOME ALONG THE RILES FEDERATION , INC. (HARF), LOCATED AT 2ND FLOOR, ULANDAY BUILDING, ALABANG, MUNTINLUPA CITY, FOR MEMBERSHIP IN ANY LOCAL SPECIAL BODIES, PROVIDED FOR UNDER THE LOCAL GOVERNMENT CODE
Date Approved: 1998-11-09
Resolution No. 98-039B
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF SAMAHANG METRO AIDE NEIGHBORHOOD INC., LOCATED AT E.S.C. COMPOUND, ARANDIA ST., TUNASAN, MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION
Date Approved: 1998-11-09
Resolution No. 98-039C
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF MAGDAONG DRIVE POBLACION HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC. LOCATED AT MAGDAONG DRIVE, POBLACION, MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION
Date Approved: 1998-11-09
Resolution No. 98-039E
Title: A RESOLUTION APPROVINGTHE APPLICATION OF DANGAL NG PUTATAN MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, LOCATED AT 283-D SAN GUILLERMO ST., PUTATAN, MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION
Date Approved: 1998-11-09
Resolution No. 98-039F
Title: A RESOLUTION APPROVINGTHE APPLICATION OF SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY NG TUKLAS, LOCATED AT TUKLAS, CUPANG, MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION
Date Approved: 1998-11-09
Resolution No. 98-039G
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF SAN SIMON NEIGHBORHOOD  ASSOCIATION, INC., LOCATED AT SAN SIMON SITE I, 568 INTERIOR, CUPANG, MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION
Date Approved: 1998-11-09
Resolution No. 98-039H
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF UPPER PUTATAN URBAN POOR ASSOCIATION, LOCATED AT ESPORLAS COMPOUND PUTATAN, MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION
Date Approved: 1998-11-09
Resolution No. 98-041
Title: A RESOLUTION GIVING THE CITY GOVERNMENT, REPRESENTED BY MAYOR JAIME R. FRESNEDI, AUTHORITY TO APPROVE THE APPLICATION OF INTERCITY HOMES MULTI-PURPOSE COOPERATIVE FOR A LOAN AMOUNTING TO TWO HUNDRED THOUSAND PESOS (P200,000.00) TO BE TAKEN FROM COOPERATIVE DEVELOPMENT PROGRAM, 1998 COMMUNITY DEVELOPMENT FUND
Date Approved: 1998-11-16
Category: Appropriation & Livelihood and Cooperatives
Resolution No. 98-043
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH ROSSA BUILDERS FOR THE PROJECT CONCRETING OF PARKING AREA CITY HALL ANNEX, LOCATED AT NATIONAL ROAD, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: 1998-11-16
Resolution No. 98-044
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH R.N. DELEON FOR THE PROJECT LIGHTING OF ALABANG VIADUCT, LOCATED AT ALABANG, MUNTINLUPA CITY
Date Approved: 1998-11-16
Resolution No. 98-045
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY GOVERNMENT, REPRESENTED BY MAYOR JAIME R. FRESNEDI, TO PURCHASE THE PORTION OF CERTAIN PARCEL OF LAND COVERING AN AREA OF 3,000 SQUARE METERS UNDER TCT NO. 109024, LOCATED AT PUTATAN, MUNTINLUPA CITY FROM THE HEIRS OF THE
Date Approved: 1998-11-23
Resolution No. 98-046
Title: A RESOLUTION CREATING THE MUNTINLUPA PERSONNEL SELECTION AND PROMOTION BOARD.
Date Approved: 1998-12-01
Resolution No. 98-047A
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF ROTARY CLUB OF MUNTINLUPA FOR ACCREDITATION OF MEMBERSHIP IN THE LOCAL SPECIAL BODIES, PROVIDED FOR UNDER THE LOCAL GOVERMENT CODE.
Date Approved: 1998-12-01
Resolution No. 98-047B
Title: A RESOLUTION APROVING THE APPLICATION OF LIONS CLUB OF MUNTINLUPA FOR ACCREDITATION OF MEMBERSHIP IN THE LOCAL SPECIAL BODIES, PROVIDED FOR UNDER THE LOCAL GOVERNMENT CODE.
Date Approved: 1998-01-01
Resolution No. 98-048
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI TO EXTEND THE CONTRACT BETWEEN THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLPA AND RED FOX TRUCKING SERVICES, FROM NOVEMBER TO DECEMBER 1998.
Date Approved: 1998-01-01
Category: Health and Sanitation & Appropriation
Resolution No. 98-049
Title: KAPASIYAHAN NG HINIHILING KAY PANGULONG JOSEPH ‘EJERCITO’ ESTRADA ANG PAGPATUPAD NG ‘COMPREHENSIVE AGREEMENT ON RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW’ SA PAGITAN NG PAMAHALAAN NG REPUBLIKA NG PILIPINAS AT NATIONAL DEMOCRATIC FRONT.
Date Approved: 1998-01-01
Resolution No. 98-050
Title: RESOLUTION APPROVING THE RE-ALIGNMENT OF BUDGET OF BARANGAY POBLACION FOR 1998.
Date Approved: 1998-12-07
Category: Barangay Affairs & Appropriation
Resolution No. 98-051
Title: KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA KAY MANNY PACQUIAO BILANG BAGONG BAYANI SA LARANGAN NG ISPORTS BANSANG PILIPINAS SA PAG-ARAW NG KORONA BILANG FLYWEIGHT CHAMPION NG WORLD BOXING COUNCIL (WBC)
Date Approved: 1998-12-07
Resolution No. 98-052
Title: KAPASIYAN NG KUMIKILALA KAY LUISITIO ESPINOSA BILANG BAYANI SA LARANGAN NG ISPORTS NG BANSANG PILIPINAS SA PAGPAPANATILI NG KORONA BILANG FEATHERWEIGHT CHAMPION NG WORLD BOXING COUNCIL
Date Approved: 1998-12-07
Resolution No. 98-053
Title: KAPASIYAHAN NG NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL. JAIME R. FRESNEDI, NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD UPANG PUMASOK SA KONTRATA PARA SA PROYEKTONG ‘RENOVATION OF VICE-MAYOR’S OFFICE’ SA SELLIHCA CONSTRACTION SA HALAGANG P714,000.00
Date Approved: 1998-12-14
Resolution No. 98-054
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY GOVERNMENT THRU THE CITY MAYOR, ATTY. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH NVA CONSTRUCTION FOR THE CONSTRUCTION OF PEDRO E. DIAZ HIGH SCHOOL ANNEX BUILDING IN THE AMOUNT OF ELEVEN MILLION SIX HUNDRED EIGHTY-FI
Date Approved: 1998-12-21
Resolution No. 98-055
Title: A RESOLUTION APPOVING THE RE-ALIGNMENT OF BUDGET OF BARANGAY BAYANAN FOR 1998.
Date Approved: 1998-12-21
Category: Barangay Affairs & Appropriation
Resolution No. 99-056
Title: KAPASIYAHAN NA NAGTATAG NG KARAGDAGANG LINGKURAN PANGKALUSUGAN SA MGA SUMUSUNOD NA LUGAR: SITIO PAGKAKAISA : SITIO BAGONG SILANG ; SITIO STO. NIÑO ; ST. JEROME VILLAGE; NBP RESERVATION ; VICTORIA HOMES ; SITIO TUKLAS ; AT SITIO RIZAL AT PAGTATALAGA NG MGA
Date Approved: 1999-01-04
Resolution No. 99-057
Title: A RESOLUTION REQUESTING HIS EXCELLENCY, PRESIDENT JOSEPH EJERCITO ESTRADA TO CONDUCT PRIOR CONSULTATION WITH THE CITY OF MUNTINLUPA IN HIS PROPOSED SALE OF THE NATIONAL BILIBID PRISON IN VIEW OF EXECUTIVE ORDER NO. 33 DATED 26 OCTOBER 1998 CREATING A PRESIDENTIAL COMMITTEE TO STUDY AND TAKE CHARGE OF THE MODERNIZATION AND DEVELOPMENT OF VARIOUS PENAL INSTITUTION IN THE COUNTRY.
Date Approved: 1998-12-01
Category: Justice and Human Rights
Resolution No. 99-058
Title: RESOLUTION CONGRATULATING HON. CONGRESSMAN IGNACIO R. BUNYE FOR SETTING A PRECEDENT IN RENDERING A REPORT TO THE SANGGUNIANG PANLUNGSOD OF MUNTINLUPA AS LONE REPRESENTATIVE OF THE CITY OF MUNTINLUPA ON HIS ACCOMPLISHMENTS IN THE ELEVENTH (11TH) CONGRESS O
Date Approved: 1999-01-11
Resolution No. 99-059
Title: A RESOLUTION CREATING A TASK FORCE TO CONDUCT AN IN DEPTH STUDY ON THE CAUSE OR CAUSES OF GROUND/LAND SUBSIDENCE AND FAULT LINES IN THE CITY OF MUNTINLUPA, DEFINING IT’S DUTIES AND RESPONSIBILITIES AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: 1999-01-25
Resolution No. 99-061
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH REN TRANSPORT CORPORATION FOR “GARBAGE COLLECTION AND DISPOSAL SERVICES” OF THE ENTIRE CITY OF MUNTINLUPA FROM FEBRUARY 1, 1999 TO JANUARY 31,2000 THE AMOUNT OF P52,500,000.00.
Date Approved: 1999-01-29
Category: Appropriation
Resolution No. 99-063
Title: A RESOLUTION ESTABLISHING ‘MUNTINLUPA ECOLOGICAL WASTE MANAGEMENT BOARD’, TO ITS COMPOSITION DUTIES AND RESPONSIBILITIES.
Date Approved: 1999-02-08
Resolution No. 99-064
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI, TO ENTER INTO A CONTRACT WITH V. F. LABAO CONSTRUCTION CORPORATION FOR THE CONSTRUCTION OF A MUNTINLUPA SCIENCE HIGH-SCHOOL BUILDING, LOCATED AT TUNASAN , MUNTINLUPA CITY AMOUNTING TO TEN MI
Date Approved: 1999-02-15
Resolution No. 99-065
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA, REPRESENTED THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI, TO ENTER INTO A CONTRACT OF LEASE WITH NAREL INDUSTRIES, INC., FOR THE USE OF AN OFFICE SPACE FOR THE LAND TRANSPORTATION OFFICE (LTO) MUNTINLU
Date Approved: 1999-02-15
Resolution No. 99-066
Title: A RESOLUTION EXPRESSING OPPOSITION TO THE SUDDEN INCREASE INTOLL RATES IMPOSED BY THE PHILIPPINE NATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION (PNCC) AND CALLING FOR A ROLL BACK OF TOLL FEES TO ITS PREVIOUS RATES UNTIL PRIOR PUBLIC HEARINGS ARE CONDUCTED.
Date Approved: 1999-02-23
Resolution No. 99-067
Title: KAPASIYAHANG PANLUNGSOD NA NAGBIBIGAY NG PARANGAL AT KOMENDASYON KINA SPO2 SIMEON M. VICENCIO AT PO3 ELIAS BAYBAY SA KAGITINGAN AT KABAYANIHANG IPINAMALAS SA PAGTUPAD NG TUNGKULIN.
Date Approved: 1999-03-08
Resolution No. 99-068
Title: A RESOLUTION APPROVING THE RELEASE OF P117,000.00 FOR THE 39 FAMILIES WHO WERE AFFECTED BY FIRE THAT GUTTED 18 HOUSES IN PASONG MAKIPOT, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE CALAMITY FUND-1999 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: 1999-03-08
Category: Appropriation & Urban Poor
Resolution No. 99-069
Title: A RESOLUTION ALLOCATING  THE AMOUNT OF P 24,000,00 TO BE GIVEN TO THE EIGHT (8) FAMILIES (P3,000.00 EACH) AFFECTED BY FIRE THAT STRUCK BAGONG SILANG, SUCAT, MUNTINLUPA CITY ON 1 FEBRUARY 1999 AS FINANCIAL ASSISTANCE, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE CALAMITY FUND-1999 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: 1999-03-08
Category: Appropriation & Urban Poor
Resolution No. 99-070
Title: A RESOLUTION CREATING THE MUNTINLUPA PERSONNEL SELECTION AND PROMOTION BOARD.
Date Approved: 1999-03-08
Resolution No. 99-071A
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF MUNTINLUPA MEDICAL SOCIETY, LOCATED AT SAN ROQUE MEDICAL CLINIC, ALABANG MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-03-08
Resolution No. 99-071B
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF ESC-MUNTINLUPA EMPLOYEES MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, LOCATED AT ARANDIA ST., TUNASAN, MUNTINPUPA CITY, FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-03-08
Resolution No. 99-071C
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF KOINONIA GROWTH FOUNDATION, INC., LOCATED AT #54 BORACAY DRIVE, CAMELLA HOMES 4A, POBLACION, MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-03-08
Resolution No. 99-072
Title: A RESOLUTION CONGRATULATING HON. RAUL R. CORRO FOR A JOB WELL DONE IN THE RECENTLY CONCLUDED 4TH NATIONAL CONGRESS OF THE PHILIPPINE COUNCILORS LEAGUE HELD LAST FEBRUARY 25-27, 1999 AT THE PHILIPPINE INTERNATIONAL CONVENTION CENTER, MANILA.
Date Approved: 1999-03-08
Category: Rules, Ethics and Priviliges
Resolution No. 99-073
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY GOVERNMENT, REPRESENTED BY HON. MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO SECURE A LOAN WITH THE LAND BANK OF THE PHILIPPINES IN THE AMOUNT OF TWO HUNDRED MILLION PESOS (P200,000,000.00) FOR THE CONTRUCTION, DESIGN AND SUPERVISION, AND
Date Approved: 1999-03-15
Resolution No. 99-075A
Title: KAPASIYAHANG PANLUNGSOD NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG ORDINANSA PARA SA APROPRASYON BLG.01-99, SERYE NG TAONG 1999 NG BARANGAY PUTATAN SA HALAGANG LABING-APAT NA MILYON LIMANDAAN DALAWAMPU’T TATLONG LIBO WALUNGDAAN PITUMPU’T DALAWANG PISO (P14,523,872.00).
Date Approved: 1999-03-15
Category: Barangay Affairs & Appropriation
Resolution No. 99-075B
Title: KAPASIYAHANG PANLUNGSOD NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG ORDINANSA PARA SA APROPRASYON BLG.01-99, SERYE NG TAONG 1999 NG BARANGAY BAYANAN SA HALAGANG WALONG MILYON ISANGDAAN TATLUMPU’T SIYAM NA LIBO ANIMNARAAN DALAWAMPU’T ISANG LIBO (8,139,621.00).
Date Approved: 1999-03-15
Category: Barangay Affairs & Appropriation
Resolution No. 99-075D
Title: KAPASIYAHANG PANLUNGSOD NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG ORDINANSA PARA SA APROPRASYON BLG.01-99, SERYE NG TAONG 1999 NG BARANGAY BULI SA HALAGANG LIMANG MILYON SIYAMNAPU’T APAT NA LIBO LIMANDAAN SIYAMNAPU’T ISANG PISO (P5,094,591.00)
Date Approved: 1999-03-15
Category: Barangay Affairs & Appropriation
Resolution No. 99-075E
Title: KAPASIYAHANG PANLUNGSOD NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG ORDINANSA PARA SA APROPRASYON BLG.01-99, SERYE NG TAONG 1999 NG BARANGAY SUCAT SA HALAGANG LABINGISANG MILYON WALONG DAAN DALAWAMPU’T LIMANG LIBO PITUMPU’T TATLONG PISO (11,825,073.00).
Date Approved: 1999-03-15
Category: Barangay Affairs & Appropriation
Resolution No. 99-075K
Title: KAPASIYAHANG PANLUNGSOD NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG ORDINANSA PARA SA APROPRASYON BLG.01-99, SERYE NG TAONG 1999 NG BARANGAY NEW ALABANG SA HALAGANG LABING WALONG MILYON PITUNGDAAN ANIMNAPU’T DALAWANG LIBO SIYAMNARAAN SIYAMNAPU’T PITONG PISO AT DALAWANGPU’T WALONG SENTIMO (18,762,997.28).
Date Approved: 1999-03-15
Category: Barangay Affairs & Appropriation
Resolution No. 99-076
Title: RESOLUTION ALLOWING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT OF LEASE WITH MRS. CONCHITA V. RECAIDO FOR THE USE OF THE DOÑA ZOILA BUILDING BY THE PROSECUTORS’ OFFICE
Date Approved: 1999-03-15
Resolution No. 99-077
Title: KAPASIYAHANG PANLUNGSOD  NA NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAMAMAGITAN NG PUNONGLUNGSOD, MGGL. JAIME R. FRESNEDI, NA LUMAGDA SA KASUNDUAN SA SKY LIMIT PRINTING PARA SA PAGLIMBAG NG LINGGUHANG ‘ ANG BAGONG LINGKOD BAYAN’ SA LOOB NG ANIM (6) NA BUWAN ( ENERO HANGGANG HUNYO, 1999).
Date Approved: 1999-03-24
Category: Appropriation & Transportation
Resolution No. 99-079
Title: KAPASYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL. JAIME R. FRESNEDI, NA PUMASOK SA KASUNDUAN SA KONTRATISTA NAMAARING PUMAKYAW SA PAGHAHAKOT NG PANAMBAK (FILLING MATERIALS) NA KUKUNIN SA FILINVEST CORPORATE CITY O ALINMANG LUGAR NA HINUHUKAY (EXCAVATION SA NASASAKUPAN NG LUNGSOD NG MUNTINLUPA AT ILALAGAY SA BAKANTENG LOTE NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA BARANGAY TUNASAN AT IBANG MABABANG LUGAR SA IBAT-IBANG BRANGAY, NA ANG PONDO AY KUKUNIN SA PINAGTIBAY NA BADYET NG TAONG 1999 SA CAPITAL OUTLAY NG INFRASTRUCTURE FUND.
Date Approved: 1999-03-24
Category: Appropriation
Resolution No. 99-080
Title: RESOLUTION CONGRATULATING 2ND LT. RODOLFO CURRAY, JR. OF SILVER ST., SAPPHIRE HILLS VICTORIA HOMES SUBD., TUNASAN, MUNTINLUPA CITY, ONE OF THE GRADUATES OF THE PHILPPINE MILITARY ACADEMY CLASS 1999, THEREBY GIVING HONOR AND PRESTIGE TO THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1999-04-07
Category: Education
Resolution No. 99-081
Title: A RESOLUTION CONGRATULATING 2ND LT. CHARLIE GORONA BANAAG OF VILLA CAROLINA I, TUNASAN, MUNTINLUPA CITY, AS ONE OF THE GRADUATES OF THE PHILIPPINE MILITARY ACADEMY CLASS 1999, THEREBY GIVING HONOR AND PRESTIGE TO THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1999-04-07
Category: Appropriation
Resolution No. 99-082
Title: A RESOLUTION CONGRATULATING 2ND LT. ANDRE LITO GADDI LADAN OF VILLA CAROLINA I, TUNASAN, MUNTINLUPA CITY, AS ONE OF THE GRADUATES OF THE PHILIPPINE MILITARY ACADEMY CLASS 1999, THEREBY GIVING HONOR AND PRESTIGE TO THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1999-04-07
Category: Education
Resolution No. 99-083
Title: RESOLUTION CONGRATULATING REINARD DOMINGO OF #1212 PHASE II PARKHOMES SUBDIVISION, TUNASAN, MUNTINLUPA CITY WHO GRADUATE MAGNA CUM LAUDE AT THE UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES DILIMAN THEREBY GIVING HONOR AND PRESTIGE TO THE CITY OF MUNTINLUPA.
Date Approved: 1999-04-07
Resolution No. 99-084
Title: A RESOLUTION DECLARING PASONG MAKIPOT, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY AS INA STATE OF CALAMITY DUE TO CONFLAGRATION ON FEBRUARY 17, 1999.
Date Approved: 1999-04-14
Category: Public Order, Security and Safety
Resolution No. 99-085
Title: A RESOLUTION DECLARING BAGONG SILANG SUCAT, MUNTINLUPA CITY AS IN A STATE OF CALAMITY DUE TO CONFLAGRATION ON FEBRUARY 11,1999.
Date Approved: 1999-04-14
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 99-086
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY KARAPATAN SA PUNONGLUNGSOD MGGL. JAIME R. FRESNEDI NA PUMASOK AT LUMAGDA SA ISANG DEED OF DONATION SA PAGITAN NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA AT NG EXECUTOR NG ARI-ARIAN NI DATING BENITO O. ROCES UKOL SA DALAWANG PARSELA NA
Date Approved: 1999-04-21
Resolution No. 99-087A
Title: RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF REHAB WORKS INC., LOCATED AT MULTI-PURPOSE HALL, SOLDIERS HILLS, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-04-28
Resolution No. 99-087B
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION FOR ACCREDITATION OF UNITY FOR DEVELOPMENT AND PROGRESS ASSOCIATION INC., LOCATED AT 264 MONTILLANO ST. ALABANG, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1999-04-28
Resolution No. 99-087C
Title: RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF INTERNATIONAL COORDINATING AND ADVISORY GROUP, INC., LOCATED AT 88-C NATIONAL ROAD, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY.
Date Approved: 1999-04-28
Resolution No. 99-088
Title: KAPASIYAHANG PANLUNGSOD NA IPINAPAHAYAG ANG PAGPAPATIBAY NG ORDINANSA PARA SA APPROPRASYON BLG.01-99, SERYE NA TAONG 1999 NG BARANGAY POBLACION SA HALAGANG WALONG MILYON WALONGDAAN DALAWAMPU’T DALAWANG LIBO LIMAMPU’T LIMANG PISO(P8,822,055.00).
Date Approved: 1999-04-28
Category: Barangay Affairs & Appropriation
Resolution No. 99-089
Title: KAPASIYAHAN NA KUMIKILALA AT NAGPAPATIBAY SA KATAYUAN NG BAGONG SAMAHAN-TRICYCLE OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION, INC. (BS-TODAI) BILANG OPISYAL NA TODA SA SONANG ALABANG-CUPANG-BULI.
Date Approved: 1999-04-28
Resolution No. 99-090
Title: A RESOLUTION APPROVING THE REQUEST OF THE MALAYANG SAMAHANG MAGKAKAPITBAHAY, INC. TO BORROW ONE MILLION ONE HUNDRED NINETY FIVE THOUNSAND TWO HUNDRED PESOS (P1,195,200.00) TO PAY THE ACQUISITION OF A PARCEL OF LAND WITH AN AREA OF 900 SQUARE METERS, MORE OR LESS, OWNED BY FORTUNATO DE MESA, ARMANDO DE MESA, EMILIANA DE MESA BUNYI, FORTUNATA DE MESA, ANGEL DE MESA, ALBERTO DE MESA AND BEATRIZ DE MESA, LOCATED AT ALABANG, MUNTINLUPA CITY, FOR ITS HOUNSING PROJECT THROUGH THE NHMFC, WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE LAND BANKING PROGRAM 1999 EXECUTIVE BUDGET.
Date Approved: 1999-04-24
Category: Appropriation
Resolution No. 99-091
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG PAGBATI KAY MANNY PACQUIAO SA PAGTATANGGOL NG KORONA BILANG WORLD CHAMPION NG FLYWEIGHT DIVISION SA WORLD BOXING COUNCIL (WBC).
Date Approved: 1999-04-24
Resolution No. 99-092
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG ALSGRO INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT CORPORATION, NG PRELIMINARY APPROVAL OF SUBDIVISION PLAN AT DEVELOPMENT PERMIT PARA SA KANILANG IDI-DEVELOP NA BAYFAIR OF MARGANA SUBDIVISION NA MATATA
Date Approved: 1999-05-05
Resolution No. 99-093
Title: A RESOLUTION URGING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI TO INITIATE EXPROPRIATION PROCEDINGS OVER THE PARCEL OF LAND WITH TRANSFER CERTIFICATE OF TITTLE (TCT) NUMBER 131918, OWNED AND REGISTERED UNDER SHERWILL DEVELOPMENT CORPORATION, LOCATED IN WEST C
Date Approved: 1999-05-12
Resolution No. 99-094
Title: A RESOLUTION APPROVING THE CDC NO. 01-99 ENTITTLED, ‘PROVIDING FOR THE APPROVAL OF THE OF THE UTILIZATION OF THE TWENTY PERCENT (20%) COMMUNITY DEVELOPMENT FUND OF THE CITY OF MUNTINLUPA FOR CALENDAR YEAR 1999.’
Date Approved: 1999-05-12
Category: Appropriation
Resolution No. 99-095
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL. JAIME R. FRESNEDI, NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD UPANG PUMASOK SA KONTRATA PARA SA PROYEKTONG ‘CONSTRUCTION OF NICHES’ SA AM-FM BUILDERS SA HALAGANG DALAWANG MILYON WALONG DAAN TATLU
Date Approved: 1999-05-12
Resolution No. 99-096
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL. JAIME R. FRESNEDI, NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD UPANG PUMASOK SA KONTRATA PARA SA PROYEKTONG ‘INTERIOR RENOVATION AND FURNISHING OF PEOPLE’S CENTER BUILDING’ SA NVA CONSTRUCTION SA
Date Approved: 1999-05-12
Resolution No. 99-097
Title: KAPASIYAHAN NA BINIBIGYAN NG KAPANGYARIHAN ANG PUNONGLUNGSOD, MGGL. JAIME R. FRESNEDI NA TANGGAPIN ANG PARSELA NG LUPA NA IPAGKALOOB NI MGGL. VICTOR D AGUINALDO UPANG GAMITIN LAMANG SA ‘DAY CARE STUDY/CENTER’, AT/O SA KAHALINTULAD NA GAWAIN AT IBA PANG PR
Date Approved: 1999-05-12
Resolution No. 99-098
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG PASASALAMAT AT PAG-KILALA SA MAG-ASAWANG  MGGL. VICTOR D. AGUINALDO AT DR. ELVIRA N. BALLADA -AGUINALDO SA KANILANG PAGKAWANGGAWA NA PAGKAKALOOB NG ISANG PARSELA NG LUPA NA KASALUKUYANG GINAGAMIT NA ‘DAY CARE CENTER’ NG PAMAH
Date Approved: 1999-05-12
Resolution No. 99-099
Title: KAPASIYAHAN NG PINAGTITIBAY ANG ‘KARAGDAGANG GAWAIN (VARIATION OREDER NO.1)’ NG PROYEKTONG ‘CONSTRUCTION OF MUNTINLUPA SCIENCE HIGHSCHOOL’ SA ARANDIA ST., TUNASAN, LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA HALAGANG ISANG MILYON TATLONG DAAN SIYAMPNAPU’T ISANG LIBO, LIMANG
Date Approved: 1999-05-18
Resolution No. 99-100
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA PUNONGLUNGSOD, MGGL., JAIME R. FRESNEDI NA I-RELOCATE AT ISAMA SA SOCIALIZED HOUSING PROJECT, SA LUPANG DONASYON NI DATING BENITO O. ROSES SA PAMAHALAANG LUNGSOD, NA MATATAGPUAN SA BARANGAY CUPANG ANG MGA RESIDENTE O PAMILYA N
Date Approved: 2009-05-19
Resolution No. 99-101
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE TRANSFER OF THE INTERNAL REVENUE ALLOTMENT (IRA) ACCOUNT OF THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA DEPOSITED WITH THE PHILIPPINE NATIONAL BANK (PNB) TO THE LAND BANK OF THE PHILIPPINES.
Date Approved: 1999-05-26
Resolution No. 99-102
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL., JAIME R. FRESNEDI, NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD UPANG PUMASOK SA KONTRATA PARA SA PROYEKTONG ‘OSPITAL NG MUNTINLUPA ‘ SA D.L. CERVANTES CONSTRUCTION SA HALAGANG ISANGDAAN APATNAPU’
Date Approved: 1999-05-26
Resolution No. 99-103A
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE MARIATEGUI NEIGHBORHOOD ASSOCIATION, INC., AT KELLY COMPOUND , PUROK 8, ALABANG , MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-05-26
Resolution No. 99-103B
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE UNITED NEIGHBORHOOD ASSOCIATIONS OF UPPER PUTATAN, MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-05-26
Resolution No. 99-103C
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPICATION OF THE ARANDIA BUKANA NEIGHBORHOOD ASSOCIATIONS, INC., LOCATED AT ARANDIA ST., TUNASAN, MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-05-26
Resolution No. 99-103D
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE MUNTINLUPA HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., LOCATED AT SAN GUILLERMO, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-05-26
Resolution No. 99-104
Title: KAPASIYAHAN NA HUMIHILING SA KGG. JOSEPH EJERCITO ESTRADA, PANGULO NG REPUBLIKA NA MAPAGKALOOBAN ANG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA NG ISANG YUNIT(1) NG AERIAL LADDER ISANG (1) YUNIT NG FIRE TRUCK KASAMA ANG KUMPLETONG KAGAMITAN SA PAMATAY SUNOG, AT TA
Date Approved: 1999-05-26
Resolution No. 99-105
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL., JAIME R. FRESNEDI, NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD UPANG PUMASOK SA KONTRATA PARA SA PROYEKTONG ‘REHABILITATION OF DRAINAGE SYSTEM’ SA R.N. DE LEON CONSTRUCTION SA HALAGANG DALAWANG M
Date Approved: 1999-06-02
Resolution No. 99-106
Title: A RESOLUTION CALLING FOR AN INVESTIGATION  IN AID OF LEGISLATION OF THE FIRE CAUSED BY A GAS LEAK WHICH GUTTED SOME 140 HOUSES AND BUSINESS ESTABLISHMENTS AND KILLED ON (1) PERSON IN BARANGAY ALABANG AND CUPANG LAST JUNE 10,1999.
Date Approved: 1999-06-16
Category: Blue Ribbon
Resolution No. 99-107
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG PAGBATI KAY KONSEHAL DANTE S. ALMARIO SA KAKAIBANG PAGDIRIWANG NG KANYANG KAARAWAN NOONG 15 HUNYO NA TINAMPUKAN NG PALIGSAHAN SA LARONG BOKSING.
Date Approved: 1999-06-16
Resolution No. 99-108
Title: KAPASIYAHAN NA IDINIDEKLARA ANG LUGAR NA PINANGYARIHAN NG SUNOG SA ILOG NA HANGGANAN NG BARANGAY ALABANG AT CUPANG NA NASA ILALIM NG KALAMIDAD.
Date Approved: 1999-06-16
Resolution No. 99-110
Title: KAPASIYAHAN NA PINAHIHINTULUTAN ANG PAGPAPALAWIG NG KONTRATA NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA AT ”SKY LIMIT PRINTING’  PARA SA PAGLILIMBAG NG LINGGUHANG LATHALAIN NA ‘ANG BAGONG LINGKOD BAYAN’ PARA SA ANIM NA BUWAN, MULA HULYO HANGGANG DISYEMBRE 1999.
Date Approved: 1999-06-23
Category: Appropriation & Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 99-111
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA PAMAHALAANG NASYONAL NA MAIPAGKALOOB SA PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG ISANG PARSELA NG LUPA NA MAY SUKAT NA 15,869 METRO KUWADRADO NA MATATAGPUAN SA BARANGAY SUCAT.
Date Approved: 1999-07-07
Resolution No. 99-112A
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE SHE, THE LIGHT OF THE HOUSE CREDIT COOPERATIVE, LOCATED AT FREEWILL  SUBDIVISION, PUTATAN , MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION
Date Approved: 1999-07-07
Resolution No. 99-112B
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE SHE, THE LIGHT OF THE HOUSE HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., LOCATED AT SAN GUILLERMO ST., PUTATAN , MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-07-07
Resolution No. 99-112C
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE MAGKAKAISANG GURO NG MUNTINLUPA HOMEOWNERS ASSOCIATION, INC., FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-07-07
Resolution No. 99-112D
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE SAMAHAN NG NAGKAKAISANG DAMDAMIN NG MAMAMAYAN NG CUPANG, LOCATED AT # 70 VIÑALON, CUPANG MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-07-07
Resolution No. 99-113
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI, TO APPROVE THE APPLICATION OF THE PHILIPPINE CARPET CREDIT COOPERATIVE TO BORROW TWO HUNDRED THOUSAND PESOS (P200,000.00)
Date Approved: 1999-07-07
Resolution No. 99-114
Title: KAPASIYAHANG PANLUNGSOD NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNSOD , KGG. JAIME R. FRESNEDI NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD SA PAGLAGDA SA KONTRATA (NEGOTIATED CONTRACT) SA PAGPAPAGAWA NG PROYEKTONG ‘DRAINAGE SYSTEM’ SA CATLEYA ST. CARNATION ST.,
Date Approved: 1999-07-07
Resolution No. 99-115
Title: A RESOLUTION RATIFYING THE CONTRACT ENTERED INTO BETWEEN THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA AND THE PALAFOX ASSOCIATES REGARDING THE CONCEPTUAL MASTER PLANNING, DETAILED ENGINEERING DESIGN/SUPERVISION AND LANDSCAPE ARCHITECTURE OF THE OSPITAL NG MUNTINLUPA
Date Approved: 1999-07-14
Resolution No. 99-116
Title: RESOLUTION ALLOWING THE CITY GOVERNMENT REPRESENTED BY MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO PAY PALAFOX ASSOCIATES FOR ITS SERVICES RENDERED IN THE CONCEPTUAL MASTER PLANNING, DETAILED ENGINEERING AND LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN, ENGINEERING DESIGN/SUPERVISION A
Date Approved: 1999-07-14
Resolution No. 99-117
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY GOVERNMENT, REPRESENTED BY HON. MAYOR JAIME R. FRESNEDI, TO PURCHASE A PARCEL OF LAND COVERED BY TCT NO. 186277 WITH AN AREA OF 323 SQ. M., MORE OR LESS, REGISTERED IN THE NAME OF RUBENITA MACASIANO, LOCATED AT PUROK I, BAYANAN MUNTINLUPA CITY, AT P3,500.00 PER SQUARE METER OR A TOTAL OF ONE MILLION ONE HUNHDRED THIRTY THOUSAND FIVE HUNDRED PESOS (P1,130,500.00) WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE LAND ACQUISITION, COMMUNITY DEVELOPMENT FUND, 1999 EXECUTIVE BUDGET, AS SITE OF A HEALTH CENTER AND OTHER GOVERNMENT PROJECTS.
Date Approved: 1999-07-14
Category: Health and Sanitation & Appropriation
Resolution No. 99-118
Title: A RESOLUTION APPROVING THE INCREASE OF THE MONTHLY COMMUTABLE REPRESENTATION AND TRANSPORTATION ALLOWANCES OF THE CITY MAYOR, CITY VICE MAYOR, SANGGUNIAN MEMBERS, DEPARTMENT HEADS AND ASSISTANT DEPARTMENT HEADS, PURSUANT TO THE LOCAL BUDGET CIRCULAR NO. 68, DATED JUNE 4, 1998, EFFECTIVE JANUARY 1, 1999.
Date Approved: 1999-07-21
Category: Appropriation & Personnel Administration
Resolution No. 99-119
Title: RESOLUTION EXPRESSING INTENTION TO ESTABLISH SISTERHOOD PROGRAM WITH THE MUNICIPALITY OF SAPIAN, IN THE PROVINCE OF CAPIZ.
Date Approved: 1999-07-21
Resolution No. 99-121
Title: A RESOLUTION REQUESTING ALL MOVIE HOUSES, MALLS, DEPARTMENT STORES, RESTAURANT AND OTHER BUSINESS ESTABLISHMENTS OPERATING WITHIN THE CITY OF MUNTINLUPA TO ALLOW PHILIPPINE NATIONAL RED CROSS (PNRC) TO PUT DISPLAY BY THE OPERATOR FOR THE PERIOD OF AUGUST 1 TO DECEMBER 31, 1999.
Date Approved: 1999-07-28
Category: Trade and Industry
Resolution No. 99-122
Title: RESOLUTION DECLARING MUNTINLUPA CITY AS IN A STATE OF CALAMITY AND AUTHORIZING THE IMMIDIATE RELEASE OF CALAMITY AND FOR OTHER PURPOSES.
Date Approved: 1999-08-04
Resolution No. 99-123
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANLUNGSOD NG MUNTINLUPA ANG PAGSANG-AYON SA PANUKALANG ‘INFORMATION TECHNOLOGY PARK (IT PARK) NA ISASAGAWA SA ISANG BAHAGI NG FILINVEST CORPORATE CITY SA ALABANG, LUNGSOD NG MUNTINLUPA AT SA PAGTATALAGA NITO BIL
Date Approved: 1999-08-11
Resolution No. 99-124
Title: KAPASIYAHAN NA NAGKAKALOOB NG SUPORTANG PINANSIYAL KAY GERRAMY D. BERAMO PARA SA KANYANG PAGLAHOK SA KOMPETISYON SA ‘SKATE IN ASIA 99’ SA KUALA LUMPUR, MALAYSIA SA 12-20 AGOSTO 1999, SA HALAGANG TATLUMPU’T DALAWANG DALAWANG LIBONG PISO (P32,000.00) NA KUK
Date Approved: 1999-08-11
Resolution No. 99-125
Title: A RESOLUTION APPROVING THE SUPPLEMENTAL BUDGET IN THE SUM OF FIVE HUNDRED THRITY THOUSAND FOUR HUNDRED FOURTEEN PESOS AND TWENTY THREE CENTAVOS (P530, 414.23) OF BARANGAY BAYANAN CONTAINED IN APPROPRIATION ORDINANCE NO.02-99.
Date Approved: 1999-08-18
Resolution No. 99-126
Title: A RESOLUTION APPROVING THE ANNUAL BUDGET OF BARANGAY ALABANG AMOUNTING TO SEVENTEEN MILLION SIX HUNDRED TWENTY THOUSAND FIVE HUNDRED FIFTY THREE PESOS AND NINETY EIGTH CENTAVOS (P17,620,533.98) CONTAINED IN RESOLUTION NO.99-01
Date Approved: 1999-08-18
Resolution No. 99-127A
Title: A RESOLUTION APPOVING THE APPLICATION OF THE CITY OF MUNTINLUPA EMPLOYEES CREDIT COOPERATIVE, LOCATED AT PEOPLE’S CENTER, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-18
Resolution No. 99-127B
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE KATIHAN MUNTINLUPA MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, LOCATED AT 26 KATIHAN ST., POBLACION, MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-18
Resolution No. 99-127C
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF MAUNLAD MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, LOCATED AT C/O (FAPI), FASHION ACCESORIES PHIL. INC., E. RODRIGUEZ, AVE., TUNASAN, MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-18
Resolution No. 99-127D
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE MUNTINLUPA NATIONAL HIGH SCHOOL MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, LOCATED AT MUNTINLUPA NATIONAL HIGH SCHOOL, NBP RESERVATION, MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-18
Resolution No. 99-127E
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF PEDRO E. DIAZ TEACHERS AND EMPLOYEES MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, LOCATED AT U.P. SIDE SUBDIVISION, ALABANG, MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-18
Resolution No. 99-127F
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF POBLACION MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, LOCATED AT SITIO LAGUERTA, POBLACION, MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-18
Resolution No. 99-127G
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF SAN ANTONIO MULTI-PURPOSE COOPERATIVE, LOCATED ATSITIO SAN ANTONIO, POBLACION, MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-18
Resolution No. 99-127H
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF ABOT KAMAY NA LUPA NG MUNTINLUPA NEIGHBORHOOD ASSOCIATION, INC., LOCATED AT SITIO MAPALAD, MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-18
Resolution No. 99-127I
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF MUNTINLUPA BLOOD COUNCIL LOCATED AT GROUND FLOOR, CITY HALL OF MUNTINLUPA, NATIONAL ROAD, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY, FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-18
Resolution No. 99-128
Title: KAPASIYAHAN NA KINOKONDINA ANG PAGWAWALANG-BAHALA NG PAMUNUAN NG BATANGAS BAY CARRIES, INC. SA KAPAKANAN NG MGA MANGINGISDA NG BARANGAY SUCAT NA NAAPEKTUHAN NG NAGANAP NA OIL SPILL NOONG MAYO 21, 1999 AT PAGSASAMPA NG KAUKULANG LEGAL NA AKSYON LABAN SA NABANGGIT NA ESTABLISIMENTO.
Date Approved: 1999-08-25
Category: Agriculture, Fisheries, Aquatic and Environment and Natural
Resolution No. 99-129A
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF TAXI OPERATORS AND DRIVER’S ASSOCIATION OF MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-25
Resolution No. 99-129B
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF FREEDOM BALIKATAN DRIVERS MULTI-PURPOSE COOPERATIVE FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-25
Resolution No. 99-129C
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF SANTIAGO COMPOUND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION, INC. FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-25
Resolution No. 99-129D
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF ALABANG COUNTRY CLUB CREDIT COOPERATIVE FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-25
Resolution No. 99-129E
Title: A RESOLUTION APPOVING THE APPLICATION OF TAGUMPAY MULTI-PURPOSE COOPERATIVE FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-25
Resolution No. 99-129G
Title: A RESOLUTION APPORVING THE APPLICATION OF SAMBAHAYANG KATARUNGAN MULTI-PURPOSE COOPERATIVE FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-25
Resolution No. 99-129H
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF MAKATI DEVELOPMENT CORPORATION CREDIT COOPERATIVE FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-08-25
Resolution No. 99-130
Title: KAPASIYAHAN NA HINIHILING SA BUREAU OF CUSTOMS AT SA POSTMASTER GENERAL NA MAGLAGAY NG ‘PARCEL DELIVERY POST’ SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1999-08-25
Resolution No. 99-131
Title: A RESOLUTIONG RATIFYING THE CONTRACT OF SERVICES ENTERED INTO BY THE CITY GOVERNMENT OF MUNTINLUPA WITH REN TRANSPORT CORPORATION IN THE GARBAGE COLLECTION AND DISPOSAL SERVICES.
Date Approved: 1999-08-25
Resolution No. 99-132
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG PAGBATI KAY GERAMMY BERAMO SA PAGWAWAGI NG DALAWANG (2) MEDALYANG GINTO ISANG (1) MEDALYANG PILAK SA “SKATE ASIA ’99” NA GINANAP NOONG 17-21 AGOSTO 1999 SA KUALA LUMPUR MALAYSIA.
Date Approved: 1999-08-25
Category: Rules, Ethics and Privileges & Youth and Sports Development
Resolution No. 99-133
Title: RESOLUTION ALLOWING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT OF LEASE METROBANK AS REPRESENTED BY ITS SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT, MRS. ELVIRA ONG CHAN FOR THE USE OF A PROPERTY IN ALABANG OWNED BY THE LOCAL GOVERNMENT OF MUNTINLUPA AS BRANCH
Date Approved: 1999-09-01
Resolution No. 99-134
Title: KAPASIYAHAN NA NAGPAPAABOT NG TAUS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NG DATING KONSEHAL SERGIO ALMARIO AMA NG KGG. KONSEHAL DANTE ALMARIO NA PUMANAW NOONG AGOSTO 28, 1999.
Date Approved: 1999-09-01
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 99-135
Title: KAPASIYAHAN NG NAGPAPAABOT NG TAUS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NG DATING KONSEHAL AQUILINO PEREZ, NA PUMANAW NOONG AGOSTO 30, 1999.
Date Approved: 1999-09-01
Category: Rules, Ethics and Privileges
Resolution No. 99-137
Title: KAPASIYAHAN NG NAGKAKALOOB NG LABING ANIM NA LIBONG PISONG (P16,000.00) TULONG-PINANSYAL SA MUNTINLUPA DANCE COMPANY PRA SA PAGLULUNSAD NG ‘VALSE DE MUNTILUPA’ NA KUKUNIN SA SPECIAL ACTIVITIES FUND(SAF)
Date Approved: 1999-09-08
Resolution No. 99-138
Title: RESOLUTION REQUESTING THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAYS, NATIONAL CAPITAL REGION TO INTERCONNECT TO PROPOSED DAANG HARI ROAD WITH THE MAIN ROAD OF KATARUNGAN VILLAGE AND THE ROAD NETWORK OF VICTORIA HOMES.
Date Approved: 1999-09-08
Resolution No. 99-139
Title: KAPASIYAHAN NA MAPABILANG ANG TAGA-PANGASIWA NG LUNGSOD NA SI MGGL. HENRY A. REYES SA MGA MAAARING LUMAGDA SA MGA DEPOSITORY ACCOUNTS NA IMINIMINTINA NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA SA PHILIPPINE NATIONAL BANK AT LAND BANK OF THE PHILIPPINES.
Date Approved: 1999-09-22
Resolution No. 99-140
Title: RESOLUTION REQUESTING THE HONORABLE SERAFIN CUEVAS, SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF JUSTICE TO STOP THE DEMOLITION OF THE HOUSES OF THE FAMILIES LOCATED AT SITIO MAPALAD, CAMP SAMPAGUITA, NEW BILIBID PRISONS, MUNTINLUPA CITY PENDING THEIR RELOCATION.
Date Approved: 1999-09-22
Resolution No. 99-141
Title: KAPASIYAHAN NA PINAGTITIBAY NG SANGGUNIANG PANGLUNGSOD ANG PAGHIRANG KAY MGGL. HENRY A. REYES BILANG TAGAPANGASIWANG PANLUNGSOD NG PAMAHALAANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA.
Date Approved: 1999-09-22
Resolution No. 99-142A
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE WOMEN’S AUXILLIARY IN CHRIST MUNTINLUPA ASSOCIATION INC., LOCATED AT 26 ILAYA ST., ALABANG MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-10-27
Resolution No. 99-142B
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION O THE SAMAHAN NG NAKATIRA SA APD NO. 1 PUROK 6, MUNTINLUPA CITY, INC., LOCATED AT # 91 INTERIOR SAN GUILLERMO ST., BAYANAN, MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-10-27
Resolution No. 99-142C
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE SAMAHAN NG MAGKAKAPIT BAHAY SA NEW UPPER SITIO SALVATION (S.M.R-N.U.S.S.) INC. LOCATED AT NEW UPPER SITIO SALVACION, TUNASAN MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-10-27
Resolution No. 99-142D
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE SAMAHAN NG MAGKAKAPITBAHAY NG ESPORLAS COMPOUND IBABA, INC. LOCATED AT ESPORLAS COMPOUND, PUTATAN CITY FOR ACCREDITATION
Date Approved: 1999-10-27
Resolution No. 99-142E
Title: A RESOLUTION APPROVING THE APPLICATION OF THE ASSOCIATION OF BORN-AGAIN CHRISTIANS, INC. LOCATED AT NO. 1 UMBEL ST. SOUTH GREENHEIGHTS VILLAGE, PUTATAN, MUNTINLUPA CITY FOR ACCREDITATION.
Date Approved: 1999-10-27
Resolution No. 99-143
Title: RESOLUTION EXPRESSING THE DESIRE OF THE CITY OF MUNTINLUPA FOR THE CONVERSION OF THE MUNTINLUPA POLYTECHNIC COLLEGE INTO A STATE COLLEGE.
Date Approved: 1999-10-27
Resolution No. 99-144
Title: A RESOLUTION EXPRESSING STRONG OPPOSITION TO ANOTHER INCREASE IN TOLL RATES IMPOSED BY THE PNCC AND CALLING FOR A ROLL BACK OF TOLL FEES TO ITS PREVIOUS RATES UNTIL PRIOR PUBLIC HEARING ARE CONDUCTED.
Date Approved: 1999-10-27
Resolution No. 99-145
Title: RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI, TO ENTER INTO A CONTRACT OF LEASE WITH MERCURY, DRUG CORPORATION AS REPRESENTED BY ITS GENERAL MANAGER MISS VIVIAN QUE AZCONA, FOR THE USE OF PROPERTY IN BARANGAY ALABANG OWNED BY THE CITY GOV
Date Approved: 1999-11-10
Resolution No. 99-146
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE OFFICE OF THE CITY MAYOR TO PRINT ISSUE CITATION TICKETS FOR VIOLATION OF ORDINANCES IN THE CITY OF MUNTINLUPA, AND FOR OTHER PURPOSE.
Date Approved: 1999-11-10
Resolution No. 99-147
Title: A RESOLUTION EXPRESSING THE INTENTON OF THE CITY OF MUNTINLUPA, PHILIPPINES TO ENTER INTO A SISTERHOOD AGREEMENT WITH CARLSON CITY STATE OF CALIFORNIA, U.S.A.
Date Approved: 1999-11-10
Resolution No. 99-148
Title: A RESOLUTION APPROVING THE CDC RESOLUTION NO. 02-99 PROVIDING FOR THE REALIGNMENT OF THE 20% COMMUNITY DEVELOPMENT FUND FOR THE CALENDAR YEAR 1999 SUMITTED BY THE CITY DEVELOPMENT COUNCIL.
Date Approved: 1999-11-24
Category: Appropriation
Resolution No. 99-149
Title: A RESOLUTION APPROVING THE SUPPLIMENTAL BUDGET ON FUNDS ACTUALLY AVAILABLE FOR FISCAL YEAR 1999 IN THE TOTAL AMOUNT OF THIRTY THREE MILLION EIGHT HUNDRED THIRTY TWO THOUSAND FIVE HUNDRED SEVENTY PESOS AND 83/100 (P33,832,570.83)
Date Approved: 1999-11-24
Category: Appropriation
Resolution No. 99-150
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD.MGGL. JAIME R. FRESNEDI, NA KUMATAWAN SA PAMAHALAANG LUNGSOD UPANG PUMASOK SA KONTRATA PARA SA PROYEKTONG ‘PROPOSED ROAD, REHABILITATION OF DRAINAGE & CONSTRUCTION OF CANAL’ SA ARKITEK DESIGN MAN
Date Approved: 1999-12-01
Resolution No. 99-151
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY GOVERNMENT, REPRESENTED BY MAYOR JAIME R. FRESNEDI. TO PURCHASE A PARCEL OF LAND COVERED BY TCT NO. 21456, WITH AN AREA OF 726 SQUARE METERS, MORE OR LESS, REGISTERED IN THE NAME OF RAMON B. PONCE AND CESAR R. PONCE, LOCATED AT POBLACION, MUNTINLUPA CITY, AT P3,800.00 PER SQURE METER OR A TOTAL OF P2,758,800.00 WHICH AMOUNT SHALL BE TAKEN FROM THE LAND ACQUISITION, COMMUNITY DEVELOPMENT FUND, 1999 EXECUTIVE BUDGET, AS SITE OF ANY CITY OR BARANGAY GOVERNMENT PROJECTS.
Date Approved: 1999-12-01
Category: Appropriation
Resolution No. 99-152
Title: KAPASIYAHAN NA NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN SA PUNONGLUNGSOD, MGGL. JAIME R. FRESNEDI NA PUMASOK SA ‘NEGOTIATED CONTRACT’ PARA SA AGARANG PAGPAPAGAWA NG MGA SUMUSUNOD NA  PROYEKTO: CONSTRUCTION OF RETAINING WALL_SOLDIERS HILLS-DALAWANG MILYON,  DALAWAMPUT
Date Approved: 1999-12-08
Resolution No. 99-153
Title: A RESOLUTION CONFIRMING THE APPOINTMENT OF DANILO A. AUSTRIA DR. MAGDALENA C. MEANA. ALLAN A. CACHUELA. MARYLILIBETH P. DELOSO AND TERESITA V. JUAN OF THE OFFICE OF COOPERATIVE, MAYOR OFFICE, AGRICULTURE OFFICE AD THE PUBLIC INFORMATION OFFICE RESPECTIVEL
Date Approved: 1999-12-08
Resolution No. 99-154
Title: KASIYAHANG PANLUNGSOD NA KUMIKILALA, NAGPAPATOTOO AT NAGTATAKDA NG OPISYAL NA TRICYCLE OPERATORS AND DRIVERS ASSOCIATION (TODA) SA BAWAT SONA/RUTA NG TRAYSIKEL SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA AT TANGING MAY KARAPATAN SA ITINAKDANG BILANG NG AWTORISADONG YUNIT SA
Date Approved: 1999-12-08
Resolution No. 99-155
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT OF LEASE OF THE ONE HUNDRED FIFTY (150) SQUARE METER LOT AS OFFICE SPACE AND PARKING AREA OF THE LAND TRANSPORTATION OFFICE, MUNTINLUPA CITY BRANCH WITH MARIA FELICIDAD A. ESPELETA.
Date Approved: 1999-12-08
Resolution No. 99-156
Title: KAPASIYAHAN NA PINAHIHINTULUTAN ANG PUNONGLUNGSOD, MGGL. JAIME R. FRESNEDI NA MAGKALOOBAN NG ISANG LIBONG PISONG (P1,000.00) ‘CASH INCENTIVE’) SA MGA MIYEMBRO NG PULISYA, KWERPO NG PAMATAY SUNOG, TRAFFIC ENFORCEMENT GROUP (MMDA) AT KWERPO NG PANLUNGSOD NA PIITAN NA NAKATALAGA SA LUNGSOD NG MUNTINLUPA, NA KUKUNIN SA ‘POLICE TRUST FUND’ FOR THE YEAR 1999.
Date Approved: 1999-12-15
Category: Appropriation
Resolution No. 99-157
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER A CONTRACT WITH V. C. VERA CONSTRUCTION FOR THE PROJECT ‘ROAD CONCRETING’ AT LIBERTY HOMES, CUPANG MUNTINLUPA CITY FOR THE AMOUNT FO SIX HUNDRED SEVENTY FOUR THOUSAND EIGHT HUNDRED E
Date Approved: 1999-12-15
Resolution No. 99-158
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING HE CITY MAYOR HON. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER THE PROJECT ‘ROAD CONCRETING’ AT SOLDIERS HILLS, PUTATAN MUNTINLUPA CITY IN THE AMOUNT FO ONE MILLION SIX HUNDRED SIXTY THOUSAND EIGHTY ONE PESOS AND 38/100 (P1,668.081.38)
Date Approved: 1999-12-15
Resolution No. 99-159
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT FOR THE PROJECT ‘ROAD CONCRETING’ AT RINGGIT ST. VILLA CAROLINA I. TUNASAN MUNTINLUPA CITY IN THE AMOUNT OF SEVEN HUNDRED FORTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY SEV
Date Approved: 1999-12-15
Resolution No. 99-160
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT FOR THE PROJECT ‘ ROAD CONCRETING’ AT YEN ST. VILLA CAROLINA I. TUNASAN CITY OF MUNTINLUPA WITH V.C. VERA CONSTRUCTION IN THE AMOUNT OF ONE SIXTY ONE PESOS (P1,128.561
Date Approved: 1999-12-15
Resolution No. 99-161
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH R.N DE LEON CONSTRUCTION FOR THE PROJECT ROAD CONCRETING AT JPA. TUNASAN, MUNTINLUPA CITY IN THE AMOUNT OF SEVEN HUNDRED THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTY PESOS (P70
Date Approved: 1999-12-23
Resolution No. 99-162
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH PDJ INTEGCON FOR THE PROJECT PROPOSED FABRICATION AND INSTALLATION OF GROUND LEVEL WATER TANK AT PARKHOMES, PUTATAN MUNTINLUPA CITY IN THE AMOUNT OF FIVE HUNDRED
Date Approved: 1999-12-23
Resolution No. 99-163
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH R.N DE LEON CONSTRUCTION FOR THE PROJECT CONSTRUCTION OF OPEN CANAL AT ARANDIA ST., TUNASAN MUNTINLUPA CITY IN THE AMOUNT OF SEVEN HUNDRED FORTY THREE THOUSAND FO
Date Approved: 1999-12-23
Resolution No. 99-165
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR HON. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH MDL RESORT CONSTRUCTORS, INC., FOR THE PROJECT CONSTRUCTION OF TWO STOREY SIX CLASSROOM, BUILDING PHASE I AT F. DE MESA ELEMENTARY SCHOOL, PUTATAN MUNTINLUPA CITY
Date Approved: 1999-12-23
Resolution No. 99-166
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. JAIME R. FRESNEDI TO ENTER TO A CONTRACT WITH V.F LABOA CONSTRUCTION FOR THE PROJECT CONSTRUCTION OF TWO STOREY CLASSROOM PHASE I AT TUNASAN ELEMENTARY SCHOOL, TUNASAN, MUNTINLUPA CITY IN THE AMOUNT OF TWO MIL
Date Approved: 1999-12-23
Resolution No. 99-167
Title: A RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR, HON. MAYOR JAIME R. FRESNEDI TO ENTER INTO A CONTRACT WITH V.F LABAO CONSTRUCTION FOR THE PROJECT CONSTRUCTION OF HEALTH CENTER AT PUROK I. BAYANAN, MUNTINLUPA CITY IN THE AMOUNT OF TWO MILLION SIX HUNDRED THIRTY S
Date Approved: 1999-12-23
Resolution No. 99-168
Title: A RESOLUTION EXPRESSING CONDOLENCE TO THE FAMILY OF THE LATE HON. FORMER MUNICIPAL DEMETRIO A. FRESNEDI FATHER OF MAYOR JAIME R. FRESNEDI.
Date Approved: 1999-12-27
Resolution No. 99-169
Title: KASIYAHAN NA NAGSASAAD NG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NG DATING KONSEHAL KGG. DEMETRIO A. FRESNEDI SA PAMAMAGITAN NG PAGPAPANATILI NA HALF MAST NG BANDILA NG PILIPINAS SA CITY QUADRANGLE.
Date Approved: 1999-12-27