Urban Poor Affairs Office (UPAO)

 

Head:
Ms. Alita A. Ramirez, RSW

Address:
3rd Floor, Annex Bldg., Muntinlupa City Hall, National Road, Putatan, Muntinlupa City

Contact Information:
Telephone Nos.: (02) 8 861-9697 / 8 862-2644 loc. 221


Mandate

The Urban Poor Affairs Office is responsible in providing safe, decent and affordable Socialized Housing.

Vision (Pananaw)

“Maunlad at matatag na pamayanan na may kasiguruhan sa paninirahan, may sapat na kaalaman at pinagkakakitaan na namumuhay ng mapayapa, ligtas, makatarungan, may pagkakaisa at may patnubay ng Poong Maykapal.”

Mission (Misyon)

Bilang pagsaalang-alang sa kahalagahan at dignidad ng tao, ang Tanggapan ng Ugnayang Pang-maralitang Tagalungsod (Urban Poor Affairs Office) ay mayroong tungkulin na:

 • Mangalap at pangalagaan ang mga datos patungkol sa mga maralitang tagalungsod upang makabuo ng mga programa at proyekto sa pabahay.
 • Mag organisa at magpatatag ng samahan para tukuyin ang mga suliranin, magplano at magsagawa ng mga proyektong pangkomunidad;
 • Magpatupad ng programang pag-iimpok sa mga samahan para sa pagkakaroon ng disente at abo’t kayang proyektong palupa at pabahay;
 • Makipagtulungan sa mga Samahang Maralitang Tagalungsod at mga kawani ng Pamahalaang Lokal para sa programang may kasiguraduhan sa paninirahan tulad ng: Community Mortgage Program(CMP), Direct Purchase at pakikipagtulungan sa iba’t-ibang ahensiya ng Pamahalaan at Pribado;
 • Pagbibigay kaalaman, kasanayan at tamang pag-uugali sa pamamahala at pagpapaunlad ng mga samahan upang Makatayo sa sariling kakayahan.
 • Pagtulong sa mga apektadong pamilya ng demolisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansiyal, sa makataong kadahilanan.

Service Pledge

Ang Tanggapan ng Ugnayang Pang-Maralitang Tagalungsod ay nangangako na magsisilbi ng tapat sa Pamahalaang Lokal ng Muntinlupa para sa ikabubuti ng mga Maralitang Tagalungsod.

List of Services

 • Human Resource Management program
 • Community Development program
 • - Organizing & Strengthening
  - Capability Building program
  - Savings program
 • Housing and Settlement
  - Community Mortgage Program
  - Direct Purchase
  - Housing Projects in partnership with National Government Agencies, Non Government Organizations and Private Sectors
  - Rental Housing
 • Collaboration with Government Housing Sector & NGOs with Housing Program
 • Land Banking and Interim Financing
 • Organizational Welfare and Development
 • Issuance of Certification pertaining to housing application or requirement, Tax Exemption, Full Payment, Accreditation to DHSUD and PCUP, CMP application to SHFC, Meralco Certification at Preparation of Deed of Absolute Sale to project beneficiaries who completed payment.

External Services

 • Community Development program
  - Organizing & Strengthening
  - Capability Building program
  - Savings program
 • Housing and Settlement
  - Community Mortgage Program
  - Direct Purchase
  - Housing Projects in partnership with National Government Agencies, Non-Government Organizations and Private Sectors
 • Collaboration with Government Housing Sector & NGOs with Housing Program
 • Land Banking and Interim Financing
 • Organizational Welfare and Development
 • Issuance of Certification pertaining to housing application or requirement, Tax Exemption, Full Payment, Accreditation to DHSUD and PCUP, CMP application to SHFC, Meralco Certification at Preparation of Deed of Absolute Sale to project beneficiaries who completed payment.

Internal Services

 • Human Resource Management program

Service Process