HEAT STROKE SA HAYOP

Ramdam din ng ating fur-babies ang tindi ng init ng panahon! 🌞🐕🐈

Sakaling may pinaghihinalaang atake ng heat stroke sa iyong alaga, tumawag o tumakbo kaagad sa pinakamalapit na beterinaryo para mabigyan ng karampatang lunas.

Keep your pets cool & hydrated this summer! ☀️

#BeatTheHeat #OCV #Muntinlupa